Agria Logo hundförsäkring
4/5

Agria Hundförsäkring Omdöme

Ersättningsbelopp 5/5
Tillägg 5/5
Pris 3/5
Karens 3/5
Självrisk 3/5

Agria Hundförsäkring Recension

Agria är störst i Sverige på hundförsäkringar och erbjuder en populär hundförsäkring. Bolaget erbjuder djurförsäkringar för hundar, katter, hästar, smådjur och fåglar. 

Vi har i vår recension sammanfattat och analyserat allt du behöver veta om Agria Hundförsäkring. Här hittar du allmän information om försäkringen, erbjudanden, tilläggsförsäkringar, fördelar och nackdelar med försäkringen, kundomdömen och slutligen vårt eget omdöme. 

Hundförsäkringen är omfattande och flexibel. Du väljer själv vilken nivå och ersättningsbelopp du vill försäkra din hund på. Bolaget har även ett omfattande utbud av tillägg och specialiserade hundförsäkringar som för jakthundar eller uppfödare. 

Läs vidare om du vill veta vad kunderna och vi tycker om Agria Hundförsäkring och hur bolagets försäkring står sig mot konkurrenterna. 

Fördelar med Agria

Nackdelar med Agria

Senast uppdaterad: 2021-07-08

Se andra populära försäkringsbolag

Innehållsförteckning

Agria Mini

Agria Mini är en begränsad försäkringslösning för dig som vill ha en billigare hundförsäkring med ett enklare försäkringsskydd.

Försäkringen är billigare än Hundrasförsäkringen och täcker endast veterinärvård upp till ett bestämt belopp samt vissa medicinkostnader.

Du kan komplettera Agria Mini med Agria Mini Livförsäkring eller en trygghetsförsäkring för ett mer omfattande skydd. 

Agria Mini erbjuder kostnadsfria samtal till den digitala veterinären FirstVet.

Kortfattad beskrivning av försäkringens innehåll

Du kan få ersättning för kostnader för veterinärvård om din hund vårdas eller behandlas för sjukdom eller olycksfall.

Exempel på behandling och vård är kostnader för kirurgi och vård till följd av kirurgi, analys av blod och urin och bilddiagnostik. Du kan även få ersättning om din hund blir akut förgiftad eller får i sig ett främmande föremål. 

Bolaget har rasspecifka begränsningar för raserna shar-pei, bostonterrier, engelsk- och fransk bulldog och mops. Se bolagets hemsida och fullständiga villkor för mer information. 

Du kan få ersättning för medicinska utredningar och behandlingar på klinik. Du kan även få ersättning för läkemedel för behandling i hemmet.

Ersättningsbeloppet är begränsat till 2000 kronor per år. 

Du kan få ersättning för MR- och DT-undersökningar samt scintigrafi upp till 5000 kronor per år. Det förutsätter dock att undersökningen i förväg godkänts av Agria. 

Du kan få ersättning för ledsjukdomar förutsatt att din hund varit veterinärvårdsförsäkrad sedan före fyra månaders ålder. 

Innehåll Mini

Max ersättningsbelopp

30 000 kr/år

FirstVet

Ingår

Rehabilitering

Ingår ej

MR & CT Röntgen

5 000 kr/år

Agria Hundrasförsäkring

Agria Hundrasförsäkring ersätter den tidigare Agria Veterinärvård som bolaget erbjudit. Försäkringen erbjuder ersättning för veterinärbesök, viss ersättning för medicin och rehab för din hund.

Hundrasförsäkringen går att teckna för alla hundar oavsett ålder. Alla hundar oavsett ras bör vara försäkrade med en veterinärvårdförsäkring för att undvika plötsliga kostnader om hunden råkar ut för en olycka eller sjukdom.

Du får själva välja maxbelopp och kan välja mellan 30 000 kr/år, 60 000 kr/år eller 120 000 kr/år. 

Agria erbjuder försäkringen skräddarsydd beroende på ras och även för blandraser. I försäkringen ingår även kostnadsfria besök till den digitala veterinären FirstVet.

Kortfattad beskrivning av försäkringens innehåll

Du kan få ersättning för kostnader för veterinärvård om din hund vårdas eller behandlas för sjukdom eller olycksfall.

Exempel på behandling och vård är kostnader för kirurgi och vård till följd av kirurgi, analys av blod och urin och bilddiagnostik. Du kan även få ersättning om din hund blir akut förgiftad eller får i sig ett främmande föremål. 

Bolaget har rasspecifka begränsningar för raserna shar-pei, bostonterrier, engelsk- och fransk bulldog och mops. Se bolagets hemsida och fullständiga villkor för mer information. 

 

Du kan få ersättning för medicinska utredningar och behandlingar på klinik. Du kan även få ersättning för läkemedel för behandling i hemmet.

Ersättningsbeloppet är begränsat till 2000 kronor per år. 

Du kan få ersättning för MR- och DT-undersökningar samt scintigrafi. Det förutsätter dock att undersökningen i förväg godkänts av Agria. 

Du kan få ersättning för ledsjukdomar och plastikoperationer förutsatt att din hund varit veterinärvårdsförsäkrad sedan före fyra månaders ålder. 

Du kan få ersättning för ett kejsarsnitt. Det förutsätter dock att din hund inte tidigare förlösts med kejsarsnitt.

Det finns vissa extra krav för raserna bostonterrier, engelsk- och fransk bulldog och chihuahua. Se bolagets hemsida för fullständiga villkor och mer information.  

Du kan få ersättning för kostnader kopplade till rehabilitering och medicin upp till 6000 kronor eller 10 000 kronor per år beroende på ras. 

Du kan få ersättning för dolda fel förutsatt att hunden varit veterinärvårdsförsäkrad hos Agria sedan före fyra månaders ålder. Det kräver även att du har ett veterinärintyg utan anmärkning. 

Du kan få ersättning för vissa tandbehandlingar. Det förutsätter dock att hunden är veterinärbesiktad utan anmärkning och varit veterinärvårdsförsäkrad i Agria före 4 månaders ålder.

Du kan få ersättning upp till 1000 kronor för kostnader kopplade till avlivning och kremering av din hund till följd av sjukdom eller olycka förutsatt att en veterinär rekommenderat avlivning. 

Innehåll

Max ersättningsbelopp

120 000 kr/år

FirstVet

Ingår

Rehabilitering

10 000 kr/år

MR & CT Röntgen

Delvis

Olika tilläggsförsäkringar

Agria erbjuder ett brett utbud av tilläggsförsäkringar som kan tecknas som tillägg till Agria Hundrasförsäkring för ett mer omfattande skydd. Bolaget erbjuder även specialanpassade försäkringar för jakthundar och uppfödare. Vi listar några av tilläggen nedan men för mer information och fullständiga villkor se bolagets hemsida.

Livförsäkring

Agria ger dig möjlighet att komplettera någon av veterinärvårdsförsäkringarna med en livförsäkring som är en extra trygghet för dig som ägare.

Livförsäkringen ersätter marknadsvärdet för din hund om den skulle springa bort, bli stulen, dö eller tvingas avlivas till följd av skada eller sjukdom. 

Försäkringsbeloppet sänks med 20% årligen från och med det försäkringsår hunden blir 5, 7 eller 9 år beroende på ras. 

Livförsäkringen har ingen självrisk.

Agria Trygghet

Du kan komplettera din hundförsäkring med ett tillägg som heter Agria Trygghet. Tillägget kan ge dig ersättning om du är sjuk och inte längre kan ta hand om din hund.

Du kan då få ersättning för kostnader för vistelse på hundpensionat och för avbruten- eller avbokad resa. Agria Trygghet har ingen självrisk. 

Ersättningen som du kan erhålla är upp till 20 000 kronor per år. Beloppet ligger utanför det totala försäkringsbelopp som du kan få ersättning för i Agria Hundrasförsäkring. 

Agria Användbarhet

Agria Användbarhet är ett tillägg som kan tecknas av dig som har en hund som används i praktiskt arbete eller i officiell tävlingsverksamhet. Det är ett tillägg som går att komplettera livförsäkringen med. 

Du kan då få ersättning om din hund förlorar sin arbetsförmåga eller om din hund inte längre kan användas i tävlingsverksamhet. Tillägget har ingen självrisk. 

Försäkring för hunduppfödare

Agria erbjuder flera olika typer av försäkringar som är skräddarsydda för dig som är hunduppfödare och har en kennel. Du kan själv välja hur du vill kombinera försäkringarna. 

Tillägget Agria Avel Vetrinärvård innebär att din hund kan få ersättning för ytterligare kejsarsnitt, att hundvalparna får vård från födsel (upp till 30 000 kronor per kull) samt en dolda felförsäkring för hundvalparna.

Det finns även ytterligare tillägg som heter Agria Avel Liv och som innefattar ersättning för kastration, förlorad avelsduglighet och sterilitet som kan tecknas om du tänkt använda din hund i avel.

Utöver tillägg för avel erbjuder även Agria en dolda felförsäkring, ett tillägg för ansvar och rättsskydd, en valpkullsförsäkring för dig som har oregistrerade valpar och en flockförsäkring för dig som har fler än fyra hundar. För mer information om respektive tillägg, dess omfattning och fullständiga villkor se bolagets hemsida.

Fler tillägg

Agria erbjuder ett brett utbud av tilläggsförsäkringar. Utöver de som vi sammanfattat ovan erbjuder även bolaget en uppfödarförsäkring, en flockförsäkring, en olycksfallsförsäkring och en specialanpassad försäkring för jakthundar. För mer information om respektive tillägg se bolagets hemsida. 

Rabatter

Agria erbjuder ett stort utbud av rabatter på sin hemsida. Vi har samlat några av de rabatter som Agria erbjuder för hundförsäkringar. Rabatterna uppdateras regelbundet och för fullständiga villkor och rabatter se bolagets hemsida.

Hundvalpsrabatt

Du får 20% rabatt på priset på försäkringen under det första året för din hundvalp om du tecknar en försäkring innan din hundvalpen fyllt fyra månader. 

Webbrabatt

Bolaget erbjuder en webbrabatt på 10% på din nytecknade försäkring under första året om du köper din försäkring på Agrias hemsida.

Medlemsrabatt

Du får 15% rabatt om du är medlem i SKK. Medlemmar i Svenska Jägareförbundet, Svenska Brukshundsklubben och Sveriges hundungdom får 10% rabatt. Du får även 10% rabatt om du är medlem i någon av de klubbar som listas på bolagets hemsida.

Uppfödarrabatt

Om du är uppfödare och har ett kennelnamn kan du teckna ett uppfödaravtal och får då rabatt från första hunden på avtalet.

Mängdrabatt

Om du har minst tre hundar försäkrade hos Agria kan du teckna ett samlingsavtal och få mängdrabatt.

Assistanshund

Du får 50% rabatt på din försäkring för arbetande assistanshundar.

Självriskbonus

Du kan få självriskbonus om din hund varit skadefri under minst två år. Då kan du få högre ersättning om olyckan är framme. Ersättningen för veterinärvård ska dock överstiga vald självrisk.

fransk bulldog agria

Karens & självrisk

Karens och självrisk är två punkter som kan skilja sig mellan försäkringsbolagen. Vi har därför sammanfattat bolagets karenstid och självrisk för att underlätta för dig vid val av hundförsäkring. 

Karenstid

Agria har en karenstid på 20 dygn från och med att du tecknat försäkringen om din hund tidigare varit oförsäkrad. Karenstid är den tid som du inte får ersättning om din hund blir sjuk. Du får heller inte ersättning för följder av sjukdomar som påbörjats under karenstiden.

Bolaget har ingen karenstid om skada orsakas av plötslig yttre händelse. 

Om du byter försäkringsbolag med samma omfattning av försäkring ska de 20 dygn karenstid passerats hos det tidigare försäkringsbolaget. 

Självrisk

Självrisken är den del av veterinärvårdskostnaden som betalas av dig vid skada eller sjukdom hos din hund. Agria erbjuder både en fast och rörlig del av självrisken.

Fast del: Du kan välja mellan beloppen 1200 kr, 2250 kr, 3150 kr eller 5000 kr. 

Rörlig del: Du kan välja antingen 15% eller 25%. Den rörliga delen tillkommer på de kostnader som överstiger den fasta delen.

Agria har en självriskperiod på upp till 135 dagar räknat från första veterinärbesöket. Du behöver bara betala det fasta beloppet en gång under denna period. 

Kundomdömen Agria Hundförsäkring

Vad säger kunderna om Agria Hundförsäkring? Vi har tittat på de betyg och omdömen som Agria har fått på Trustpilot för att kunna besvara frågan. 

Trustpilot

Agrias omdömen på Trustpilot gäller samtliga djurförsäkringar som bolaget erbjuder. Snittbetyget för Agria Djurförsäkring på Trustpilot är 1,6 av 5. Det är dock ganska få som kommenterat och betygsatt försäkringsbolaget.

Omdömena är fördelade på främst det högsta betyget (8%), det näst sämsta betyget (8%) och det sämsta betyget (82%). Kommentarerna är som sagt få och de flesta av de negativa kommentarerna har kommit under juni 2021. De flesta av de negativa kommentarerna handlar om att försäkringen är dyr och årliga prishöjningar. 

Vill du se mer om omdömen och kommentarer som lämnats om Agria på Trustpilot kan du göra det här

Agria omdöme trustpilot

Vår kommentar: Betygen kan ge någorlunda riktning om vad kunderna tycker även om urvalet är litet. Ett återkommande tema på kommentarerna är att priset är högt och det är något som vi också tagit med i vår analys. Urvalet är dock för litet för att kunna dra några större slutsatser från vad kunderna egentligen tycker.

Fördelar och nackdelar

Fördelar

Nackdelar

Agria Hundförsäkring Omdöme

4/5

Betyg: 4/5

Efter vår genomgång av de hundförsäkringar och tillägg som Agria erbjuder kan vi konstatera att det är flexibel och omfattande försäkringslösning. Bolaget erbjuder dessutom ett av de högsta ersättningsbeloppen på marknaden men inte det högsta. 

Agria erbjuder ett brett utbud av tillägg som trygghet och en livförsäkring. Livförsäkring går att teckna för din hund och kan du ge en ersättning upp till marknadsvärdet för din hund. Bolaget erbjuder också specialanpassade försäkringslösningar för jakthundar och uppfödare.

Bolaget erbjuder en omfattande försäkringslösning för dig som är hunduppfödare där du själv kan välja till flera olika tillägg. 

Självriskperioden som bolaget erbjuder är 135 dagar och karenstiden är 20 dygn vilket är i linje med konkurrenterna. Bolaget har även en del rasspecifika begränsningar vilket en del konkurrenter inte har. 

Agria erbjuder kanske flest rabatter på marknaden som kan vara bra att se över för att komma ner i pris. 

Vårt omdöme och betyg för Agria Hundförsäkring blir efter vår analys 4 av 5.

Omdömet är avrundat till närmsta heltal. 

Se hur Agria Hundförsäkring står sig mot övriga försäkringsbolags erbjudanden och vilken som är den bästa hundförsäkringen 2021.

Agria Logo hundförsäkring

Om Agria

Agria är ett helägt dotterbolag till Länsförsäkringar och är störst i Sverige på djurförsäkringar.

Bolaget erbjuder flexibla försäkringslösningar där du själv bestämmer omfattning. Agria finns i Norden, Frankrike och Storbritannien.

Den svenska verksamheten erbjuder försäkringar för sällskapsdjur som hund och katt samt häst och lantbruk. 

För bolagets fullständiga villkor och innehåll gällande hundförsäkringar vänligen se bolagets hemsida.