Hundförsäkring: Folksam

Folksam Hundförsäkring

3.7/5
Hundförsäkring: Folksam

Folksam Hundförsäkring

3.7/5

Folksam Hundförsäkring

Folksam erbjuder flexibla försäkringslösningar för dig och din hund med olika omfattning och prisnivåer. Du kan själv välja hur omfattande du vill att försäkringen ska vara. 

Bolaget erbjuder tre olika nivåer för veterinärvård: bas, mellan och stor. Nivåerna har olika omfattning, innehåll och maximalt ersättningsbelopp vilket också speglar sig i priset. 

Glad svart hund
Hundförsäkring: Folksam

Folksam Bas

Hundförsäkring Bas är det enklaste försäkringsalternativet som Folksam erbjuder. Bas innehåller veterinärvårdskostnader upp till 25 000 kronor om din hund skulle bli sjuk eller skadas.

Försäkringen täcker även veterinärvårdskostnader som uppstår till följd av ett dolt fel samt övrig vård som genomförs av legitimerad veterinär såsom akupunktur. 

I försäkringen ingår även tre kostnadsfria besök till den digitala veterinären FirstVet.

Kortfattad beskrivning av försäkringens innehåll

Du kan få ersättning för veterinärvårdskostnader om din hund behöver undersökas, behandlas eller vårdas av en veterinär.  

Du kan också ersättas för medicin och förband som en veterinär använder vid behandlingen. 

Du kan få ersättning om din hund behandlas med akupunktur som är utförd eller remitterad av en veterinär.  

Du kan få ersättning för veterinärvårdskostnader som uppstår till följd av ett dolt fel. Om du väljer till livförsäkring kan du även få ersättning om din hund måste avlivas till följd av ett dolt fel. 

Innehåll

Max ersättningsbelopp

FirstVet

Rehabilitering

MR & CT Röntgen

25 000 kr/år

3 ggr/år

Ingår ej

Ingår ej

Folksam Bas

Hundförsäkring Bas är det enklaste försäkringsalternativet som Folksam erbjuder. Bas innehåller veterinärvårdskostnader upp till 25 000 kronor om din hund skulle bli sjuk eller skadas.

Försäkringen täcker även veterinärvårdskostnader som uppstår till följd av ett dolt fel samt övrig vård som genomförs av legitimerad veterinär såsom akupunktur. 

I försäkringen ingår även tre kostnadsfria besök till den digitala veterinären FirstVet.

Kortfattad beskrivning av försäkringens innehåll

Du kan få ersättning för veterinärvårdskostnader om din hund behöver undersökas, behandlas eller vårdas av en veterinär.  

Du kan också ersättas för medicin och förband som en veterinär använder vid behandlingen. 

Du kan få ersättning om din hund behandlas med akupunktur som är utförd eller remitterad av en veterinär.  

Du kan få ersättning för veterinärvårdskostnader som uppstår till följd av ett dolt fel. Om du väljer till livförsäkring kan du även få ersättning om din hund måste avlivas till följd av ett dolt fel. 

Innehåll

Max ersättningsbelopp

FirstVet

Rehabilitering

MR & CT Röntgen

25 000 kr/år

3 ggr/år

Ingår ej

Ingår ej

Folksam Bas

Hundförsäkring Bas är det enklaste försäkringsalternativet som Folksam erbjuder. Bas innehåller veterinärvårdskostnader upp till 25 000 kronor om din hund skulle bli sjuk eller skadas.

Försäkringen täcker även veterinärvårdskostnader som uppstår till följd av ett dolt fel samt övrig vård som genomförs av legitimerad veterinär såsom akupunktur. 

I försäkringen ingår även tre kostnadsfria besök till den digitala veterinären FirstVet.

Kortfattad beskrivning av försäkringens innehåll

Du kan få ersättning för veterinärvårdskostnader om din hund behöver undersökas, behandlas eller vårdas av en veterinär.  

Du kan också ersättas för medicin och förband som en veterinär använder vid behandlingen. 

Du kan få ersättning om din hund behandlas med akupunktur som är utförd eller remitterad av en veterinär.  

Du kan få ersättning för veterinärvårdskostnader som uppstår till följd av ett dolt fel. Om du väljer till livförsäkring kan du även få ersättning om din hund måste avlivas till följd av ett dolt fel. 

Innehåll

Max ersättningsbelopp

FirstVet

Rehabilitering

MR & CT Röntgen

25 000 kr/år

3 ggr/år

Ingår ej

Ingår ej

Folksam Mellan

Folksam Hundförsäkring Mellan är mer omfattande än Bas. Den innehåller veterinärvårdskostnader upp till 50 000 kronor om din hund skulle bli sjuk eller skadas.

Försäkringsnivån täcker, förutom det som ingår i Bas, även ersättning för magnetröntgen, datortomografi, scintigrafi, rehabilitering, mediciner samt viss tandvård. 

I försäkringen ingår även tre kostnadsfria besök till den digitala veterinären FirstVet.

Kortfattad beskrivning av försäkringens innehåll

Du kan få ersättning för veterinärvårdskostnader om din hund behöver undersökas, behandlas eller vårdas av en veterinär.  

Du kan också ersättas för medicin och förband som en veterinär använder vid behandlingen. 

Du kan få ersättning om din hund behandlas med akupunktur som är utförd eller remitterad av en veterinär.  

Du kan få ersättning för veterinärvårdskostnader som uppstår till följd av ett dolt fel. Om du väljer till livförsäkring kan du även få ersättning om din hund måste avlivas till följd av ett dolt fel. 

Du kan få ersättning med upp till 5000 kronor för undersökning genom magnetröntgen (MR), datortomografi (CT) eller scintigrafi (scint). 

Du kan få ersättning upp till 3000 kronor per år för rehabilitering och mediciner som ordinerats av en veterinär.

Ersättningsbeloppet är utöver det maximala ersättningsbeloppet för veterinärvård. 

Du kan få ersättning för viss tandvård såsom bettkorrigering i medicinskt syfte eller borttagning av mjölktänder. 

Innehåll

Max ersättningsbelopp

FirstVet

Rehabilitering

MR & CT Röntgen

50 000 kr/år

3 ggr/år

3 000 kr/år

5 000 kr/år

Folksam Mellan

Folksam Hundförsäkring Mellan är mer omfattande än Bas. Den innehåller veterinärvårdskostnader upp till 50 000 kronor om din hund skulle bli sjuk eller skadas.

Försäkringsnivån täcker, förutom det som ingår i Bas, även ersättning för magnetröntgen, datortomografi, scintigrafi, rehabilitering, mediciner samt viss tandvård. 

I försäkringen ingår även tre kostnadsfria besök till den digitala veterinären FirstVet.

Kortfattad beskrivning av försäkringens innehåll

Du kan få ersättning för veterinärvårdskostnader om din hund behöver undersökas, behandlas eller vårdas av en veterinär.  

Du kan också ersättas för medicin och förband som en veterinär använder vid behandlingen. 

Du kan få ersättning om din hund behandlas med akupunktur som är utförd eller remitterad av en veterinär.  

Du kan få ersättning för veterinärvårdskostnader som uppstår till följd av ett dolt fel. Om du väljer till livförsäkring kan du även få ersättning om din hund måste avlivas till följd av ett dolt fel. 

Du kan få ersättning med upp till 5000 kronor för undersökning genom magnetröntgen (MR), datortomografi (CT) eller scintigrafi (scint). 

Du kan få ersättning upp till 3000 kronor per år för rehabilitering och mediciner som ordinerats av en veterinär.

Ersättningsbeloppet är utöver det maximala ersättningsbeloppet för veterinärvård. 

Du kan få ersättning för viss tandvård såsom bettkorrigering i medicinskt syfte eller borttagning av mjölktänder. 

Innehåll

Max ersättningsbelopp

FirstVet

Rehabilitering

MR & CT Röntgen

50 000 kr/år

3 ggr/år

3 000 kr/år

5 000 kr/år

Folksam Mellan

Folksam Hundförsäkring Mellan är mer omfattande än Bas. Den innehåller veterinärvårdskostnader upp till 50 000 kronor om din hund skulle bli sjuk eller skadas.

Försäkringsnivån täcker, förutom det som ingår i Bas, även ersättning för magnetröntgen, datortomografi, scintigrafi, rehabilitering, mediciner samt viss tandvård. 

I försäkringen ingår även tre kostnadsfria besök till den digitala veterinären FirstVet.

Kortfattad beskrivning av försäkringens innehåll

Du kan få ersättning för veterinärvårdskostnader om din hund behöver undersökas, behandlas eller vårdas av en veterinär.  

Du kan också ersättas för medicin och förband som en veterinär använder vid behandlingen. 

Du kan få ersättning om din hund behandlas med akupunktur som är utförd eller remitterad av en veterinär.  

Du kan få ersättning för veterinärvårdskostnader som uppstår till följd av ett dolt fel. Om du väljer till livförsäkring kan du även få ersättning om din hund måste avlivas till följd av ett dolt fel. 

Du kan få ersättning med upp till 5000 kronor för undersökning genom magnetröntgen (MR), datortomografi (CT) eller scintigrafi (scint). 

Du kan få ersättning upp till 3000 kronor per år för rehabilitering och mediciner som ordinerats av en veterinär.

Ersättningsbeloppet är utöver det maximala ersättningsbeloppet för veterinärvård. 

Du kan få ersättning för viss tandvård såsom bettkorrigering i medicinskt syfte eller borttagning av mjölktänder. 

Innehåll

Max ersättningsbelopp

FirstVet

Rehabilitering

MR & CT Röntgen

50 000 kr/år

3 ggr/år

3 000 kr/år

5 000 kr/år

Folksam Stor

Hundförsäkring Stor är den mest omfattande försäkringen som Folksam erbjuder. Den ersätter veterinärvårdskostnader upp till 75 000 kronor om din hund skulle bli sjuk eller skadas.

Försäkringen täcker utöver det som ingår i övriga nivåer även utökad ersättning för röntgen, medicin och rehabilitering samt kostnad för avlivning, strålning- och cellgiftsbehandling och implantat av höftprotes. 

Försäkringen erbjuder även tre kostnadsfria besök hos den digitala veterinären FirstVet. 

Kortfattad beskrivning av försäkringens innehåll

Du kan få ersättning för veterinärvårdskostnader om din hund behöver undersökas, behandlas eller vårdas av en veterinär.  

Du kan också ersättas för medicin och förband som en veterinär använder vid behandlingen. 

Du kan få ersättning om din hund behandlas med akupunktur som är utförd eller remitterad av en veterinär.  

Du kan få ersättning för veterinärvårdskostnader som uppstår till följd av ett dolt fel. Om du väljer till livförsäkring kan du även få ersättning om din hund måste avlivas till följd av ett dolt fel. 

Du kan få ersättning med upp till 7000 kronor för undersökning genom magnetröntgen (MR), datortomografi (CT) eller scintigrafi (scint). 

Du kan få ersättning upp till 5000 kronor per år för rehabilitering och mediciner som ordinerats av en veterinär.

Ersättningsbeloppet är utöver det maximala ersättningsbeloppet för veterinärvård. 

Du kan få ersättning för viss tandvård såsom bettkorrigering i medicinskt syfte eller borttagning av mjölktänder. 

Du kan få ersättning upp till 10 000 kronor om din hund drabbas av en sjukdom som kräver strålning och cellgiftsbehandling. 

Du kan få ersättning om din hund behöver ett implantat av höftprotes upp till 25 000 kronor. 

Du kan få ersättning om din hund måste avlivas till följd av skada eller sjukdom upp till 1000 kronor. Gäller ersättningsbar sjukdom eller skada. 

Innehåll

Max ersättningsbelopp

FirstVet

Rehabilitering

MR & CT Röntgen

75 000 kr/år

3 ggr/år

5 000 kr/år

7 000 kr/år

Folksam Stor

Hundförsäkring Stor är den mest omfattande försäkringen som Folksam erbjuder. Den ersätter veterinärvårdskostnader upp till 75 000 kronor om din hund skulle bli sjuk eller skadas.

Försäkringen täcker utöver det som ingår i övriga nivåer även utökad ersättning för röntgen, medicin och rehabilitering samt kostnad för avlivning, strålning- och cellgiftsbehandling och implantat av höftprotes. 

Försäkringen erbjuder även tre kostnadsfria besök hos den digitala veterinären FirstVet. 

Kortfattad beskrivning av försäkringens innehåll

Du kan få ersättning för veterinärvårdskostnader om din hund behöver undersökas, behandlas eller vårdas av en veterinär.  

Du kan också ersättas för medicin och förband som en veterinär använder vid behandlingen. 

Du kan få ersättning om din hund behandlas med akupunktur som är utförd eller remitterad av en veterinär.  

Du kan få ersättning för veterinärvårdskostnader som uppstår till följd av ett dolt fel. Om du väljer till livförsäkring kan du även få ersättning om din hund måste avlivas till följd av ett dolt fel. 

Du kan få ersättning med upp till 7000 kronor för undersökning genom magnetröntgen (MR), datortomografi (CT) eller scintigrafi (scint). 

Du kan få ersättning upp till 5000 kronor per år för rehabilitering och mediciner som ordinerats av en veterinär.

Ersättningsbeloppet är utöver det maximala ersättningsbeloppet för veterinärvård. 

Du kan få ersättning för viss tandvård såsom bettkorrigering i medicinskt syfte eller borttagning av mjölktänder. 

Du kan få ersättning upp till 10 000 kronor om din hund drabbas av en sjukdom som kräver strålning och cellgiftsbehandling. 

Du kan få ersättning om din hund behöver ett implantat av höftprotes upp till 25 000 kronor. 

Du kan få ersättning om din hund måste avlivas till följd av skada eller sjukdom upp till 1000 kronor. Gäller ersättningsbar sjukdom eller skada. 

Innehåll

Max ersättningsbelopp

FirstVet

Rehabilitering

MR & CT Röntgen

75 000 kr/år

3 ggr/år

5 000 kr/år

7 000 kr/år

Folksam Stor

Hundförsäkring Stor är den mest omfattande försäkringen som Folksam erbjuder. Den ersätter veterinärvårdskostnader upp till 75 000 kronor om din hund skulle bli sjuk eller skadas.

Försäkringen täcker utöver det som ingår i övriga nivåer även utökad ersättning för röntgen, medicin och rehabilitering samt kostnad för avlivning, strålning- och cellgiftsbehandling och implantat av höftprotes. 

Försäkringen erbjuder även tre kostnadsfria besök hos den digitala veterinären FirstVet. 

Kortfattad beskrivning av försäkringens innehåll

Du kan få ersättning för veterinärvårdskostnader om din hund behöver undersökas, behandlas eller vårdas av en veterinär.  

Du kan också ersättas för medicin och förband som en veterinär använder vid behandlingen. 

Du kan få ersättning om din hund behandlas med akupunktur som är utförd eller remitterad av en veterinär.  

Du kan få ersättning för veterinärvårdskostnader som uppstår till följd av ett dolt fel. Om du väljer till livförsäkring kan du även få ersättning om din hund måste avlivas till följd av ett dolt fel. 

Du kan få ersättning med upp till 7000 kronor för undersökning genom magnetröntgen (MR), datortomografi (CT) eller scintigrafi (scint). 

Du kan få ersättning upp till 5000 kronor per år för rehabilitering och mediciner som ordinerats av en veterinär.

Ersättningsbeloppet är utöver det maximala ersättningsbeloppet för veterinärvård. 

Du kan få ersättning för viss tandvård såsom bettkorrigering i medicinskt syfte eller borttagning av mjölktänder. 

Du kan få ersättning upp till 10 000 kronor om din hund drabbas av en sjukdom som kräver strålning och cellgiftsbehandling. 

Du kan få ersättning om din hund behöver ett implantat av höftprotes upp till 25 000 kronor. 

Du kan få ersättning om din hund måste avlivas till följd av skada eller sjukdom upp till 1000 kronor. Gäller ersättningsbar sjukdom eller skada. 

Innehåll

Max ersättningsbelopp

FirstVet

Rehabilitering

MR & CT Röntgen

75 000 kr/år

3 ggr/år

5 000 kr/år

7 000 kr/år

Olika tilläggsförsäkringar

Folksam erbjuder flera tilläggsförsäkringar som du kan komplettera din veterinärvårdsförsäkring med för ytterligare skydd. Tilläggen går att teckna till alla nivåer. Bolaget erbjuder bland annat en livförsäkring, en valpkullsförsäkring och en flockförsäkring. 

Olika tillägg

Folksam erbjuder flera tilläggsförsäkringar som du kan komplettera din veterinärvårdsförsäkring med för ytterligare skydd. Tilläggen går att teckna till alla nivåer. Bolaget erbjuder bland annat en livförsäkring, en valpkullsförsäkring och en flockförsäkring. 

Livförsäkring

Du kan till samtliga nivåer teckna en kompletterande livförsäkring. Du kan med livförsäkringen få ersättning om din hund dör eller måste avlivas till följd av skada eller sjukdom. 

Du kan också få ersättning om din hund springer bort och inte hittas igen. I vissa fall erbjuder bolaget även ersättning om din hund förlorar en viktig bruksegenskap eller sin avelsförmåga. 

Ersättningsbeloppet uppgår till inköpspriset för hunden. Om din hund meriteras kan du öka värdet på din hund. 

Livförsäkringsbeloppet sänks med hundens ålder från 7 år med 20% per år, dock aldrig under 5000 kronor så länge försäkringen gäller. 

Det finns vissa rasspecifika begränsning om när livförsäkringen upphör. Se bolagets hemsida och fullständiga villkor för mer information.

Flockförsäkring

För dig som har fyra eller fler hundar erbjuder Folksam en skräddarsydd flockförsäkring där samtliga hundar i flocken ersätts upp till 120 000 kronor per år för veterinärvård.

Försäkringen är kollektiv för alla dina hundar och kan kompletteras med livförsäkring per hund. Försäkringen innehåller även en ansvarsförsäkring för dig som hundägare för din registrerade kennel om du skulle krävas på skadestånd.

För mer information och fullständiga villkor se bolagets hemsida. 

Valpkullsförsäkring

För dig som är hunduppfödare har Folksam en skräddarsydd valpkullsförsäkring som innebär ett extra skydd för dig och din valpkull.

Försäkringen täcker dolda fel som kan uppstå inom 39 månader hos de valpar som du säljer. Valpkullsförsäkringen fungerar även som en vanlig veterinärvårdsförsäkring för din valpar från fyra veckors ålder till tolv veckors ålder.

För mer information och fullständiga villkor se bolaget hemsida. 

hundvalp

Rabatter

Folksam erbjuder flera rabatter och bonusar som är listade på deras hemsida. Flera av dessa uppdateras regelbundet och genom att hålla dig uppdaterad om de senaste rabatterna kan du spara en del pengar. Nedan har vi listat några av rabatterna. 

Hundvalpsrabatt

Du får 40% rabatt på första årspremien om du tecknar en försäkring för valpen innan ett års ålder.

Samlingsrabatt

Du får 10% samlingsrabatt om du har din hemförsäkring hos Folksam.

Rabatt för kastration

Du får 10% rabatt om du kastrerar din tik i förebyggande syfte.

Mängdrabatt

Du får upp till 50% rabatt om du försäkrar tio hundar eller fler.

hundvalp

Rabatter

Folksam erbjuder flera rabatter och bonusar som är listade på deras hemsida. Flera av dessa uppdateras regelbundet och genom att hålla dig uppdaterad om de senaste rabatterna kan du spara en del pengar. Nedan har vi listat några av rabatterna. 

Hundvalpsrabatt

Du får 40% rabatt på första årspremien om du tecknar en försäkring för valpen innan ett års ålder.

Samlingsrabatt

Du får 10% samlingsrabatt om du har din hemförsäkring hos Folksam.

Rabatt för kastration

Du får 10% rabatt om du kastrerar din tik i förebyggande syfte.

Mängdrabatt

Du får upp till 50% rabatt om du försäkrar tio hundar eller fler.

Karens & självrisk

Genom att jämföra karenstid och självrisk hos olika försäkringsbolag slipper du överraskningar. Vi har sammanfattat Folksams karenstid och självrisk för att underlätta för dig. 

Karenstid

Folksam har en karenstid på 20 dygn från och med att du tecknat försäkringen. Karenstiden innebär att du inte får ersättning för kostnad för behandling av sjukdomar som din hund drabbas av de första 20 dygnen sedan tecknandet av försäkringen. 

Självrisk

Självrisken är den del av veterinärvårdskostnaden som betalas av dig vid skada eller sjukdom hos din hund. Du bestämmer själv hur mycket du betalar i fast självrisk. 

Fast del: Du kan välja mellan beloppen 1800 kr eller 3000 kr.  

Rörlig del: Den rörliga delen är 25%. Den rörliga delen tillkommer på de kostnader som överstiger den fasta delen. 

Folksam erbjuder en självriskperiod på 125 dagar räknat från första veterinärbesöket. Under denna period behöver du bara betala den fasta självrisken en gång. 

Om din hund skadats av rovdjur eller vildsvin är självrisken 0 kronor. 

Sammanfattning av Folksam

Vi kan efter vår analys av Folksams Hundförsäkring konstatera att bolaget erbjuder en flexibel försäkringslösning som är uppdelad i tre olika nivåer. Den mest omfattande nivån har dock långt ifrån det högsta ersättningsbeloppet på marknaden. Flera konkurrenter erbjuder ett högre ersättningsbelopp. 

Veterinärvården saknar ersättning för mycket av det som konkurrenterna erbjuder och bolaget har rasspecifika begränsningar vilket vissa av konkurrenterna inte har. 

Folksam erbjuder flera tillägg som du kan komplettera samtliga nivåer av veterinärvård med. Det finns tillägg för bland annat för livförsäkring, flockförsäkring och valpkullsförsäkring. 

Folksam har en självriskperiod på 125 dagar vilket är lägre än flera av konkurrenterna. Bolaget erbjuder även bara ett valbart självriskbelopp för den fasta delen. Den rörliga delen är satt till 25%. Flera av konkurrenterna erbjuder mer flexibla val av självrisk. 

Folksam erbjuder flera rabatter som gör att du kan komma ner i pris. Rabatterna som bolaget erbjuder är fler än flera av konkurrenterna. 

Om Folksam

Folksam är ett försäkringsbolag som ägs av dess kunder. Ambitionen är att skapa trygghet för kunderna i alla skeden i livet.

Bolaget erbjuder därför flexibla försäkringslösningar och däribland hundförsäkringar för att skapa trygghet för dig och din hund genom hela livet. 

För bolagets fullständiga villkor och innehåll gällande hundförsäkringar vänligen se bolagets hemsida. 

Hundförsäkring: Folksam

Om Folksam

Folksam är ett försäkringsbolag som ägs av dess kunder. Ambitionen är att skapa trygghet för kunderna i alla skeden i livet.

Bolaget erbjuder därför flexibla försäkringslösningar och däribland hundförsäkringar för att skapa trygghet för dig och din hund genom hela livet. 

För bolagets fullständiga villkor och innehåll gällande hundförsäkringar vänligen se bolagets hemsida. 

Hundförsäkring: Folksam

Fler populära hundförsäkringar