Självrisk för hundförsäkring

självrisk för hund

Det finns många försäkringsbegrepp som du bör känna till och jämföra innan du tecknar den bästa hundförsäkringen för dig och din hund. Vissa begrepp känner du kanske igen men betydelsen kan vara annorlunda beroende på vilken försäkring som du tecknar.

I den här artikeln går vi igenom vad begreppet självrisk innebär och hur självrisk för hundförsäkring vanligtvis fungerar. 

Vad är självrisk för hundförsäkring?

Självrisken är den del av kostnaden som du behöver betala för att få ersättning för ett försäkringsärende. Självrisk för hundförsäkring innebär att du behöver betala en viss del av veterinärvårdsbeloppet för att få ersättning för hela veterinärvårdskostnaden. 

Självriskbeloppet beror på vilken typ av försäkring som du har tecknat samt vad du själv har valt för typ av självrisk. Om du väljer en högre självrisk är månadspremien för försäkringen oftast lägre och tvärtom en högre premie om du väljer en lägre självrisk. 

De flesta försäkringsbolag erbjuder självrisk för hundförsäkring som är både fast och rörlig. Vanligtvis kan du själv välja hur hög självrisk du vill ha baserat på flera alternativ. 

Så fungerar självrisk för hundförsäkring

Självrisk för hundförsäkring fungerar på så sätt att du betalar ett visst belopp innan du får ersättning för hela veterinärvårdskostnaden. Vanligtvis erbjuder försäkringsbolagen en fast del och en rörlig del. 

Du kan i de flesta fall själv påverka hur hög fast självrisk som du ska betala genom att välja mellan flera olika alternativ hos försäkringsbolagen. Vissa försäkringsbolag erbjuder en fast självrisk på 0 kronor. Lassie erbjuder till exempel en fast självrisk på 0 kronor. 

Den rörliga självrisken kan du också oftast påverka och består vanligtvis av en procentandel. Hos flera försäkringsbolag kan du välja mellan flera alternativ. 

Den fasta självrisken behöver du endast betala en gång under självriskperioden men den rörliga självrisken betalas vid varje veterinärbesök.

Något som kan vara bra att känna till är att ju högre självriskbelopp som du väljer desto lägre är din premie för hundförsäkring. Tvärtom gäller om du valt ett lågt självriskbelopp, då är premien högre. 

Skillnad på fast och rörlig självrisk

De fasta självrisken är vanligtvis ett fast belopp som betalas en gång under självriskperioden, oavsett hur många veterinärbesök du gör med din hund. Den fasta självrisken varierar något beroende på vilket försäkringsbolag som du tecknar en försäkrings hos men ligger vanligtvis från 0 kronor till cirka 5000 kronor. 

Den rörliga självrisken är en procentandel av den resterande veterinärvårdskostnaden. Hos de flesta försäkringsbolag går det att välja mellan en rörlig del på 15-25%. Den rörliga delen betalas vid varje skada eller sjukdom som din hund uppsöker en veterinär oavsett självriskperioden. 

Vad är en självriskperiod?

Under en självriskperiod behöver du endast betala den fasta delen av självrisken en gång. Perioden gäller från första veterinärbesöket och gäller för alla besök under den aktuella perioden. 

Beroende på vilket försäkringsbolag som du väljer erbjuder de olika självriskperioder. Lassie, Hedvig och FurryChamp är tre försäkringsbolag som erbjuder den längsta självriskperioden på marknaden just nu med 365 dagar. 

Vilken självrisk ska man välja för hund?

Eftersom självrisken påverkar den premie som du betalar varje månad för din hundförsäkring är det bra att jämföra hur olika val skulle påverka din kostnad. 

Om du väljer en låg självrisk kommer din premie att vara högre. Om du väljer en hög självrisk kommer din premie att vara lägre. Det är bara du som kan bestämma vad som passar dig och ditt hushåll bäst.

När behöver man inte betala självrisk?

Det finns vissa undantag när du inte behöver betala självrisk för hundförsäkring. Det kan gälla för olika typer av skador som din hund drabbas av. Det gäller även för vissa tilläggsförsäkring som till exempel livförsäkring för hund.

Beroende på vilket försäkringsbolag som du är kund hos kan villkoren skilja sig åt. Läs igenom villkoren hos just ditt försäkringsbolag för att se vilka undantag som gäller. 

Fler frågor och svar

Självrisken är den del av kostnaden som du behöver betala för att få ersättning för ett försäkringsärende.

Under en självriskperiod behöver du endast betala den fasta delen av självrisken en gång. Perioden gäller från första veterinärbesöket och gäller för alla besök under den aktuella perioden. 

Se även