Veterinärvårdsbelopp

veterinärvårdsbelopp

Ett begrepp som är återkommande när du jämför hundförsäkringar är försäkringsbegreppet veterinärvårdsbelopp. Det är en av de viktigaste delarna som du bör se över inför ditt val men det är inte alltid så lätt att förstå vad det innebär och hur man ska tänka när man väljer nivå på beloppet. 

I den här artikeln reder vi ut vad begreppet innebär, hur du ska tänka inför ditt val, vad som ingår i beloppet och vilket försäkringsbolag som erbjuder det högsta veterinärvårdsbeloppet på den svenska marknaden. 

Vad är veterinärvårdsbelopp?

Ett veterinärvårdsbelopp är enkelt beskrivet det totala belopp som försäkringsbolaget kan ersätta dig för veterinärvård under ett års tid. Den totala summan som är möjlig att få beror på vilket försäkringsbolag som du är kund hos och vilken typ av försäkring som du tecknat. Definitionen av veterinärvård och vad som ingår i termen kan också skilja sig åt beroende på försäkringsbolag. 

Det är också vanligt att vissa försäkringsbolag använder ett annat ord för veterinärvårdsbelopp. Hos vissa bolag kallas veterinärvårdsbelopp för ersättningsbelopp eller försäkringsbelopp. Även om termen kan skilja sig åt är innebörden oftast densamma. 

Vad ingår i ett veterinärvårdsbelopp?

Som tidigare nämnt kan den möjliga ersättningen skilja sig åt beroende på hur försäkringsbolagen definierar ordet veterinärvård. Det är därför viktigt att alltid kolla igenom försäkringens villkor. Där framgår det alltid vad som ingår och hur stor del av beloppet som kan täcka en viss skada eller sjukdom. 

Till exempel har vissa försäkringsbolag en maximal ersättning för vissa sjukdomar. Det kan också finnas begränsningar för vissa sjukdomar hos vissa specifika raser. 

Ett försäkringsbolag som inte har några rasspecifika begränsningar är Lassie. Bolaget erbjuder en lika omfattande försäkringslösning oavsett vilken ras som din hund tillhör.

Några saker som är bra att tänka på

Hos flera av försäkringsbolagen är det möjligt att välja flera olika nivåer och därmed också försäkringsbelopp. Beroende på hur högt försäkringsbelopp som du väljer är försäkringen mer eller mindre omfattande. Det är därför viktigt att du väljer ett belopp som du tror passar dig och din hund. 

Det är inte bara det högre beloppet som gör försäkringen mer omfattande utan om du väljer en högre nivå ingår oftast fler delar i försäkringen. Försäkringen blir då dyrare men det innebär också att den täcker fler veterinärbesök. 

Innan du bestämmer dig för ett försäkringsbelopp är det också bra att gå igenom försäkringsbolagets villkor för att säkerställa att just din hundras inte har några begränsningar. Det är också bra så att du är medveten om eventuella undantag som finns gällande vissa sjukdomar. 

Vilken hundförsäkring erbjuder högst veterinärvårdsbelopp?

Hedvig Hundförsäkring och Lassie Hundförsäkring erbjuder det högsta ersättningsbeloppet på den svenska marknaden just nu. De mest omfattande nivåerna som bolagen erbjuder har ett ersättningsbelopp på 160 000 kronor per år. 

Läs mer i våra recensioner av respektive försäkringsbolag eller läs mer på bolagens egna hemsidor för fullständiga villkor.

Hedvig logo
5/5

Hedvig Hundförsäkring

Lassie logga
5/5

Lassie Hundförsäkring

Fler frågor och svar

Ett veterinärvårdsbelopp är det totala belopp som försäkringsbolaget kan ersätta dig för veterinärvård under ett års tid.

Ja, oftast erbjuder försäkringsbolagen flera olika nivåer som är olika omfattande och därmed har olika maximala ersättningsbelopp. 

Se även