Ansvarsförsäkring för hund

ansvarsförsäkring för hund

Som hundägare har du ett strikt ansvar för din hund. Det innebär att om din hund skadar ett annat husdjur, en person eller en ägodel är du som hundägare ansvarig för att ersätta kostnaderna för skadan. 

Skyddet som täcker en ersättningen brukar kallas för ansvarsskydd eller ansvarsförsäkring för hund. I den här artikeln går vi igenom vad skyddet innebär och hur du vet om du har en sådan försäkring. 

Vad har jag för ansvar för min hund?

Du har som hundägare ett strikt ansvar för din hund. Kortfattat innebär det att du är ansvarig för din hund om hunden orsakar en skada på ett annat husdjur, en människa eller en ägodel som tillhör någon annan. Du kan därför bli skadeståndsskyldig och krävas på ersättning oavsett hur skadan gick till. 

En olycka eller skada som kan uppstå är till exempel om din hund biter en annan hund eller katt. Ditt ansvar gäller också om din hund attackerar en människa och till exempel biter ett barn. Om det är din hund som orsakar skadan blir du skadeståndsskyldig till den drabbade. 

Ansvaret är lagstadgat i lagen om tillsyn över hundar och katter. Läs mer om lagen här.

Vad innebär en ansvarsförsäkring för hund?

En ansvarsförsäkring för hund innebär att du får ersättning för det skadestånd som du är skyldig till följd av att din hund orsakat skada. Det kan handla om att din hund skadat en annan hund, människa eller ägodel. Du är då ersättningsskyldig för skadan och med ansvarsförsäkringen får du hjälp med att betala skadeståndet. 

Det finns ingen separat ansvarsförsäkring för hund utan ansvarsskyddet ingår vanligtvis i hemförsäkringen. Du kan med ansvarsskyddet få ersättning för till exempel veterinärvårdskostnader för den hund som din hund skadat. Med försäkringen betalar du självrisken för din hemförsäkring och får sedan ersättning för ytterligare kostnader. 

Om din hund skadat en annan hund men också själv blivit skadad och behöver söka veterinärvård kan du få ersättning från din hundförsäkring.

Behöver man ha en ansvarsförsäkring?

Ja, som hundägare behöver du ha en ansvarsförsäkring eftersom du kan bli skadeståndsskyldig för något som din hund gör. Utan försäkringen kan det bli en dyr historia. Eftersom ansvarsskydd för personer och husdjur ingår i de flesta hemförsäkringar räcker det ofta som skydd för skada som din hund orsakar. 

Det är viktigt att komma ihåg att du behöver teckna en hundförsäkring för din hund också. Ansvarsskyddet i hemförsäkringen räcker inte för eventuella skador och sjukdomar som din hund kan drabbas av. Det skyddet får du endast om du tecknar en specifik djurförsäkring för din hund. Läs mer och jämför hundförsäkringar här.

Fler frågor och svar

En ansvarsförsäkring innebär att du får ersättning för det skadestånd som du är skyldig till följd av att din hund orsakat skada. Det kan handla om att din hund skadat en annan hund, människa eller ägodel. 

Du har som hundägare ett strikt ansvar för din hund. Kortfattat innebär det att du är ansvarig för din hund om hunden orsakar en skada på ett annat husdjur, en människa eller en ägodel som tillhör någon annan.

Se även