5 tips inför ditt val av hundförsäkring

5 tips inför val av hundförsäkring

Det kan vara både tidskrävande och svårt att gå igenom de hundförsäkringar som finns om du inte vet vad du ska jämföra eller titta efter. Den bästa hundförsäkringen för dig och din hund kan skilja sig åt jämfört med andra beroende på vilken hundras du har och vad du tänkt använda din hund till. Jämför Hundförsäkring har därför samlat en del tips för att underlätta för dig vid ditt val.

1. Rashund eller blandras

Vid val av den hundförsäkring som passar bäst för dig och din hund är det bra att utgå ifrån vilken ras eller blandras som din hund tillhör. Det finns hos flera av försäkringsbolagen till exempel begränsningar för vissa hundraser eller blandraser som gör att du inte får ersättning från försäkringsbolaget om din hund råkar ut för en skada eller sjukdom som är känd inom rasen. 

Samtliga försäkringsbolag listar sina begränsningar i villkoren. Lassie är ett av försäkringsbolagen som inte har några rasspecifika begränsningar i sin hundförsäkring utan samma omfattande skydd oberoende av vilken hundras eller blandras som du har. 

Inköpspriset på en rashund är oftast dyrare än för en blandras. Försäkringsbolagen erbjuder därför en livförsäkring för hunden och andra tilläggsförsäkringar för att du ska kunna utöka försäkringsskyddet för din hund ytterligare.

2. Behov och omfattning

En av de viktigaste punkterna att se över vid val av rätt hundförsäkring för dig och din hund är ert behov av hur omfattande försäkringen ska vara. Nästan alla försäkringsbolag erbjuder olika typer av tilläggsförsäkringar som gör att du kan utöka skyddet ytterligare om behov finns. Om du exempelvis tänkt använda din hund i jakt eller avel finns det särskilda tillägg som du kan teckna för att utöka skyddet ytterligare.

3. Självrisk och självriskperiod

Självrisken bestämmer du själv hur du vill lägga upp hos flera av försäkringsbolagen. Det kan därför vara bra att utgå ifrån din ekonomi och hur hög sjukdomsrisk hundrasen som din hund tillhör har vid val av hundförsäkring. Du undviker du plötsliga kostnader som du helt enkelt kan ha svårt att betala. 

Med en låg självrisk betalar du mer i din försäkringspremie varje månad eller år. Du har du sedan ett lägre belopp att betala när du väl besöker en veterinär. Om du har en hög självrisk gäller en lägre månadskostnad men ett högre belopp när du besöker veterinär.    

Självriskperioden skiljer sig också mellan försäkringsbolagen och är därför bra att jämföra vid val av hundförsäkring. Självriskperioden är den period som du kan erhålla ersättning. Lassie har den längsta självriskperioden för närvarande med 365 dagar. 

4. Karenstid

Karenstiden är också bra att jämföra mellan olika försäkringsbolag vid val av hundförsäkring. Det är den tid som behöver gå innan hundförsäkringen börjat gälla. Den vanligaste karenstiden är på 14 dagar men det kan variera mellan försäkringsbolagen. Det är bra att ha koll på hur lång karenstiden är så du vet vad som gäller i just den hundförsäkring som du tecknar. 

I respektive recension har vi jämför karenstiden hos försäkringsbolagen för att underlätta för dig. Se bland annat LassieHedvigModerna, Svedea och ICA för mer information.

5. Rabatter

Tillgängliga rabatter kan också vara bra att ha koll på inför ditt val av hundförsäkring. Flera av försäkringsbolagen erbjuder rabatter som gör att du årligen kan spara mycket pengar på din hundförsäkring. 

Den vanligaste rabatten är första året för hundvalpar men det finns också hos flera försäkringsbolag möjlighet till mängdrabatt om du har fler djur eller försäkringar tecknade hos bolaget. Jämför Hundförsäkring har sammanfattat respektive bolags aktuella rabatter i respektive recension för att underlätta för dig i din jämförelse av hundförsäkringar.

Se även