Begränsningar för vissa hundraser

Begränsningar hundraser

Vad innebär rasspecifika begränsningar?

Flera försäkringsbolag erbjuder en hundförsäkring som har en del begränsningar gällande vissa hundraser. De rasspecifika begränsningarna kan spegla sig på olika sätt i hundförsäkringen. Det kan antingen spegla sig i priset som helhet eller mer specifikt innebära att försäkringen inte gäller vid vissa sjukdomar eller endast en begränsad behandling av vissa sjukdomar. 

Rasspecifika begränsningar grundar sig ofta i att den aktuella hundrasen har haft eller ofta har problem med en viss sjukdom eller skada. Det är ofta något som är känt inom hundrasen som en vanlig sjukdom eller skada som gör att försäkringsbolagen vill friskriva sig från behandling av den sjukdomen eller skadan. 

Det är därför viktigt att du vid val av hundförsäkring kontrollerar försäkringsbolagens fullständiga villkor för den hundras som du ska försäkra. Försäkringsbolagen kan också inkludera begränsningarna för blandraser av den hundras som har rasspecifika begränsningar. 

Vilka begränsningar finns och för vilka hundraser?

Begränsningarna för respektive hundras beror på vilket försäkringsbolag som du väljer för din hundförsäkring. Vissa försäkringsbolag har inga begränsningar alls, vissa begränsar vissa delar av hundförsäkringen beroende på hundras och vissa erbjuder ett speciellt pris på din hundförsäkring för vissa hundraser. 

Några av de återkommande hundraserna som har begränsningar hos flera försäkringsbolag är bostonterrier, fransk- och engelsk bulldog, mops, shar-pei, pekingese och chihuahua. Begränsningarna kan varierar hos försäkringsbolagen men i många fall för raserna handlar det om kejsarsnitt eller plastikoperationer.

För exempelvis bostonterrier, fransk- och engelsk bulldog och mops ersätter flera försäkringsbolag inte kostnader för plastikoperationer gällande luftstrupe, näsborrar, mjuka gommen eller förträngning av svalget. Det beror på att hundraserna har kända problem inom rasen gällande andningen. 

För mer information om vilka sjukdomar som är mer vanliga hos specifika hundraser se Svenska Kennelklubbens (SKK) Hundrasguide. 

Försäkring för fransk bulldog

Fransk bulldog är ett exempel på en hundras som ofta har begränsningar hos försäkringsbolag. Ofta handlar begränsningarna om att försäkringsbolaget inte ersätter kostnader som kan uppstå för plastikoperationer av näsborrar, luftstrupe, mjuka gommen eller förträngning av svalget. 

Dessa problem kopplade till andningen är kända inom rasen och många hundar drabbas. Det är därför vanligt att det finns begränsningar i försäkringen för fransk bulldog när det kommer till dessa sjukdomar. 

Ett försäkringsbolag som inte har några begränsningar för rasen är Lassie. De erbjuder samma omfattande villkor och ersättning oavsett hundras. 

Lassie logga
5/5

Lassie Hundförsäkring

Vilka hundförsäkringar saknar rasspecifika begränsningar?

Även om de flesta försäkringsbolagen har rasspecifika begränsningar så finns det undantag och försäkringsbolag som erbjuder samma omfattande innehåll oavsett hundras. Till exempel erbjuder Lassie Hundförsäkring samma omfattande innehåll i din hundförsäkring oavsett vilken hundras som du försäkrar hos bolaget.

Vi har tittat närmare på specifika hundraser och jämfört vilken hundförsäkring som är bäst. Se vår jämförelse och vilken som är den bästa försäkringen för en pomeranian

För mer information om respektive försäkringsbolag se våra recensioner eller bolagets hemsida för fullständiga villkor.

Se även