Bought by Many blir ManyPets

Bought by Many blir ManyPets

Bought by Many har från och med den 19 november 2020 bytt namn till ManyPets. Vi har samlat all viktig information gällande namnbytet och vad det innebär för dig som försäkringstagare. 

Bolaget motiverar namnbytet med att de vill att det tydligt ska framgå i namnet att försäkringserbjudandena riktar sig till djur och att det tidigare namnet Bought by Many skapade förvirring hos vissa. 

Sedan ManyPets lanserades i Sverige under 2019 har det varit viktigt för bolaget att lyssna på sina kunder och uppdatera sina erbjudanden efter deras feedback. Namnbytet var ett av förslagen från kunderna. 

Bolaget kommer även att i samband med namnbytet att bedriva verksamheten genom den svenska filialen, ManyPets Filial. 

Påverkas jag som kund av namnbytet och den nya svenska filialen?

ManyPets ändrar sitt namn, kontaktuppgifter och logga. Det påverkar alltså inte din hundförsäkring hos bolaget utan den gäller fortfarande och har samma omfattning som tidigare. 

ManyPets kommer i fortsättningen att bedriva verksamheten i Sverige under ManyPets Filial på grund av Brexit. Bolaget är fortfarande en del av det brittiska bolaget Bought by Many Ltd men med en självständig del i Sverige. 

Du som kund påverkas inte av att verksamheten bedrivs under ManyPets Filial utan bolaget är fortfarande en del av Bought by Many Ltd. 

Vi på Jämför Hundförsäkring utsåg ManyPets till den bästa hundförsäkringen 2020. Se vår sida om ManyPets för mer information om vad bolaget erbjuder. 

Se även