Livförsäkring för hund

livförsäkring för hund

Det här med att välja försäkring till sin hund är inte alltid helt lätt. Snarare tvärtom så är det oftast väldigt svårt. Speciellt med tanke på att det idag finns ett mycket stort utbud av hundförsäkringar på marknaden. Det finns också flera tillägg som kan tecknas som komplement till försäkringen som till exempel livförsäkring, dolda felförsäkring och avelsförsäkring

Valmöjligheterna kan bidra till att man som hundägare blir något förvirrad och känner sig osäker på vilket av alla alternativ man ska välja. Det innebär också att det finns något som passar alla önskemål och behov. 

Något som däremot är ganska säkert är att alla hundar bör ha en försäkring och en livförsäkring innebär ett ännu bättre skydd. Jämför därför alla hundförsäkringar för att se vilken som är den bästa hundförsäkringen för dig. 

I den här artikeln går vi igenom allt du behöver veta om livförsäkring för hundar. 

Vad är en livförsäkring för hund?

En livförsäkring kan oftast tecknas som ett komplement till en hundförsäkring och innebär att du får ersättning om din hund dör, behöver avlivas, springer bort eller blir stulen. Det är därför en extra trygghet för både din hund och dig som hundägare.

I vissa fall ingår en livförsäkring i den mest omfattande försäkringsnivå. Det gäller till exempel för Hedvig

En livförsäkring hund kan alltså ersätta kostnaderna som kan uppstå vid dödsfall och avlivning eller om din hund skulle bli stulen eller springa bort.

Trots att det kanske känns osannolikt att ovanstående tragiska händelser skulle drabba dig så finns det såklart en risk för att det kan hända även dig och din hund. Om du tecknar en livförsäkring får du ersättning för dessa hemskheter. 

En livförsäkring bör främst tecknas för rashundar eftersom de oftast har ett högre inköpspris.

Ökad trygghet med en livförsäkring hund

Att många hundägare väljer att lägga till en livförsäkring, om det inte redan ingår i den försäkring man tecknat, för sin hund är inte så konstigt. Livförsäkringen för hunden ger en ökad trygghet för både dig och din hund.

För trots att risken kanske inte är så stor så kan det hända att din hund plötsligt dör eller du behöver avliva hunden till följd av sjukdom till exempel. Om du tecknar en livförsäkring för hund täcker den de kostnader som uppstår till följd av den tragiska händelsen.

Vad täcker en livförsäkring för hund?

En livförsäkring för hund täcker vanligtvis följande punkter:

  • Din hund dör
  • Din hund måste avlivas 
  • Din hund blir stulen
  • Din hund försvinner eller springer bort

 

Ersättningen och omfattningen som livförsäkringen innebär skiljer sig åt beroende på vilket bolag du väljer att teckna försäkringen hos. Generellt brukar ersättning som ges via försäkringen täcka hundens marknadsvärde eller inköpspris hos de flesta försäkringsbolag. Det finns dock några undantag. 

Vad kostar en livförsäkring hund?

Priset på en livförsäkring för hund beror på vilket ersättningsbelopp du tecknar och hos vilket bolag du tecknar försäkringen. Det kan också bero på vilken hundras du har. Beroende på hur bolagens villkor, krav och regler ser ut kan alltså priset för livförsäkringen variera. 

Detta krävs för att livförsäkringen ska gälla

För att livförsäkringen för din hund ska gälla, eller för att du ens ska kunna teckna en sådan försäkring, krävs det att din hund är ID-märkt. Vissa försäkringsbolag erbjuder endast livförsäkringar till rashundar och det innebär att du som har en blandras inte kan teckna en livförsäkring. Lassie erbjuder livförsäkringar till alla hundar oavsett ras. 

För att kunna teckna en livförsäkring krävs det också att du redan har en vanlig hundförsäkring hos försäkringsbolaget. Livförsäkring kan endast tecknas som en tilläggsförsäkring och inte som en separat försäkring. Kraven kan skilja sig åt beroende på försäkringsbolag. Se därför respektive recension för mer information. 

Det finns också vissa rasspecifika begränsningar för försäkringen. Det innebär att det inte är möjligt att teckna en livförsäkring för vissa hundraser hos vissa försäkringsbolag.

Lassie logga
5/5

Lassie Hundförsäkring

Hur länge gäller en livförsäkring för hund?

En livförsäkring för hund gäller oftast bara gäller tills hunden är runt 8 år. Vissa livförsäkringar kan gälla tills det att hunden är 10 eller 12 år. Det beror på vilket försäkringsbolag du valt att teckna försäkringen hos. 

Vanligtvis gäller försäkringen för hundar som är under 8 år. Om dödsfall skulle inträffa eller avlivning skulle behöva göras när försäkringen gått ut kommer alltså inte försäkringen ge dig någon ersättning. 

Livförsäkring hund avlivning – vad gäller?

Att en livförsäkring för hund många gånger ger dig ersättning i det fall där det av någon anledning är nödvändigt att avliva hunden är något som många ser som en stor trygghet. Något vi däremot vill poängtera är att denna typ av försäkring inte alltid gäller vid alla sjukdomar som leder till avlivning. 

Det är till exempel inte helt ovanligt att livförsäkringen inte ger ersättning för avlivningar som måste göras på grund av led- eller skelettsjukdomar. Då får du istället som hundägare stå för kostnaderna på egen hand trots att du kanske trodde att försäkringen gällde oavsett anledning. 

Lassie erbjuder en utmärkande livförsäkring för hund på marknaden. Deras livförsäkring kommer nämligen ge dig som hundägare ersättning oavsett av vilken anledning du måste avliva din hund. Om det beror på led- eller skelettsjukdom eller något annat spelar alltså ingen roll, du får alltid din ersättning!

Bolagets livförsäkring kan tecknas från det att valpen är 6 veckor till det att den är 4 eller 5 år. Därefter gäller försäkringen tills det att hunden är 8, 10 eller 12 år beroende på ras.

Se även