Moderna Hundförsäkring blir Trygg Hansa

moderna hundförsäkring

Moderna Hundförsäkring går numera under namnet Trygg Hansa Hundförsäkring. Namnbytet beror på att Moderna Försäkringar och Trygg Hansa bildade ett gemensamt bolag under våren 2022 som ska gå under varumärket Trygg Hansa. 

Nyheten om sammanslagningen har alltså annonserats för ett tag sedan men djurförsäkringarna låg under en stor del av 2022 fortfarande under varumärket Moderna. Men nu har bytet skett och numera ligger djurförsäkringarna under Trygg Hansa. 

Namnbytet har inte påverkat hundförsäkringens innehåll och omfattning vad vi kan se. Det mesta är detsamma som tidigare. Bolaget erbjuder fortfarande tre olika nivåer som du själv kan välja mellan och bestämma omfattningen på försäkringen. Läs mer om sammanslagningen på bolagets hemsida. 

Vi har uppdaterat vår recension om Moderna Hundförsäkring till Trygg Hansa Hundförsäkring och gått igenom vad den nya försäkringen innebär. Läs mer under Trygg Hansa Hundförsäkring för att se vad vi tycker om hundförsäkringen.

Jämför hundförsäkringar i vår stora jämförelse för att se hur Trygg Hansa Hundförsäkring står sig mot övriga försäkringsbolag på den svenska marknaden. 

Se även