Olycksfallsförsäkring för hund

olycksfallsförsäkring hund

En olycksfallsförsäkring för hund är något som vissa försäkringsbolag erbjuder. Men vad innehåller en olycksfallsförsäkring? Och vad händer om din hund blir sjuk eller skadas? I den här artikeln går vi igenom allt du behöver veta om olycksfallsförsäkring för hundar.

Det är många begrepp och mycket att hålla reda på när du välkomnat din nya familjemedlem till hushållet. Att försäkra hunden kanske inte är det första du tänker på men det är väldigt viktigt för att skapa ett så tryggt liv som möjligt för dig och din hund.

Något som kan vara bra att känna till är vilka olika typer av försäkringar som finns och hur omfattande dessa är. För att underlätta för dig vid ditt val går vi nedan igenom vad en olycksfallsförsäkring för hund innebär och när en sådan försäkring kan vara bra att teckna. Allt för att du ska veta vilken som är den bästa hundförsäkringen för dig och din hund. 

Vad är en olycksfallsförsäkring för hund?

En olycksfallsförsäkring för hund är oftast den enklaste typen av försäkring som du kan teckna. Försäkringen täcker olycksfall som din hund drabbas av men inte sjukdom. 

En olycksfallsförsäkring är oftast den billigaste försäkringen som går att teckna för din hund. Däremot är den begränsad till att endast täcka veterinärvård efter olycksfall. 

Det innebär att du inte kan få ersättning om din hund utsätts för något annat än vad försäkringsbolaget anser vara en olycka. Definitionen av en olycka varierar också beroende på vilket försäkringsbolag som du tecknar försäkringen hos. 

Vad innehåller en olycksfallsförsäkring?

En olycksfallsförsäkring innehåller skydd och ersättning för olyckor som din hund råkar ut för. Innehållet och omfattningen av försäkringen kan bero på vilket försäkringsbolag som du tecknar försäkringen hos. 

Försäkringsbolagens definition av olycksfall kan skilja sig åt men innefattar oftast att hunden drabbas av någon form av kroppsskada som sker genom om en plötslig och ofrivillig yttre händelse. Vissa försäkringsbolag erbjuder också en olycksfallsförsäkring som inkluderar en livförsäkring för hund

Skador som olycksfallsförsäkringen ofta täcker: 

  • Kroppsskador från plötslig yttre händelse som t ex trafikskador och bitskador. 
  • Sjukvård till följd av att hunden svalt ett främmande föremål.
  • Sjukvård vid akut förgiftning.

Vad kostar en olycksfallsförsäkring hund?

Priset på en olycksfallsförsäkring för hund är från ca 50 kr/mån. Priset skiljer sig åt beroende på var du tecknar försäkringen. Det beror också på flera individuella faktorer som till exempel hundras och ålder. Priset är oftast billigare än en vanlig hundförsäkring eftersom försäkringen är begränsad till att täcka endast olycksfall. 

Vad skiljer olycksfall från en vanlig försäkring?

En olycksfallsförsäkring för hund är begränsad och täcker endast skador som uppkommer till följd av en olycka. Försäkringen är därför också oftast det billigaste alternativet som försäkringsbolag erbjuder.

I en vanlig hundförsäkring ingår en olycksfallsförsäkring. Skillnaden är att en vanlig försäkring är mer omfattande. Den inkluderar nämligen både veterinärvård till följd av sjukdom och skada. För ett komplett skydd för din hund rekommenderas därför en vanlig försäkring. Lassie erbjuder den bästa försäkringen i vår jämförelse. 

Lassie logga
5/5

Lassie Hundförsäkring

Vilka försäkringsbolag erbjuder en försäkring för olycksfall?

Det finns flera försäkringsbolag som erbjuder olycksfallsförsäkringar för hundar. Oftast är dessa de billigaste och minst omfattande försäkringarna som bolagen erbjuder eftersom de är så begränsade. 

Några exempel på bolag som erbjuder den här formen av försäkring är Agria och Sveland. Hos både försäkringsbolagen är det möjligt att komplettera försäkringen med olika typer av tillägg som till exempel en livförsäkring. 

Se även