Vad är kennelhosta?

Kennelhosta

Vad innebär sjukdomen kennelhosta?

Kennelhosta är en sjukdom som kan drabba alla hundar och som är väldigt smittsam mellan hundar. Det är en obehaglig och jobbig sjukdom för din hund som ger hunden influensaliknande symtom vilket bland annat kan resultera i plötsliga hostattacker. 

Sjukdomen är ett samlingsbegrepp för kikhostliknande symtom som orsakas av flera olika smittämnen. De vanligaste smittämnen som leder till sjukdomen är hundens respiratoriska coronavirus (CRCoV) och hundens parainfluensavirus typ-2 (CPiV-2). 

Det finns flera sätt för dig att undvika att din hund blir smittat av viruset som bland annat innebär att du vaccinerar din hund årligen mot sjukdomen. Vi har samlat viktig information om vanliga tecken, behandling och hur sjukdomen sprider sig i detta inlägg. 

Vanliga tecken på kennelhosta

Om din hund har någon av ovanstående symtom kan det vara bra att hålla koll på hundens symtom om de blir värre och i så fall kontakta en veterinär. I flera hundförsäkringar ingår kostnadsfria besök till den digitala veterinären FirstVet som gör att du enkelt och snabbt kan få reda på hur din hund mår och om den behöver mer vård. Lassie, Hedvig, Moderna, ICA och Svedea erbjuder alla kostnadsfria besök till FirstVet för deras kunder. 

Hur behandlas en hund för sjukdomen?

Även om kennelhosta kan vara en utdragen och jobbig sjukdom tillfrisknar de flesta hundarna av sig själva. Ibland kan det dock behövas behandling i form av hostdämpande mediciner. Om din hund försämras, har svårt och andas och har en ihållande feber bör du dock uppsöka vård hos veterinär för din hund. 

Hur smittsam är kennelhosta?

Sjukdomen är väldigt smittsam mellan hundar och om din hund har kennelhosta eller om du misstänker att din hund har det bör den inte träffa andra hundar. Hunden brukar vara som mest smittförande under två veckor och bör under den tiden undvika att träffa andra hundar.

Sjukdomen kan dock hålla i sig längre än två veckor och om din hund har några symtom efter två veckor bör den fortsatt inte träffa andra hundar tills den är fullt frisk. 

Kan man vaccinera sin hund mot sjukdomen?

Vaccinering mot kennelhosta ingår i oftast i grundvaccinet som din hundvalp ska ha. För att vaccinet ska fortsätta vara effektivt krävs dock att din hund årligen fyller på med vaccin mot kennelhosta. Flera försäkringsbolag kräver även att din hund årligen vaccineras mot vissa vanliga sjukdomar för att din hund ska kunna få vård för sjukdomen. Se respektive hundförsäkring för mer information. 

För mer information om sjukdomen kennelhosta se Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA).

Se även