if logo hundförsäkring
4/5

If Hundförsäkring Omdöme

Ersättningsbelopp 3/5
Tillägg 4/5
Pris 4/5
Karens 4/5
Självrisk 3/5

If Hundförsäkring Recension

If Hundförsäkring är en flexibel försäkringslösning för dig och din hund där du själv bestämmer omfattningen av försäkringen.

If erbjuder tre olika nivåer: Hund, Stor Hund och Stor+ Hund. Nivåerna har olika omfattning gällande maximalt ersättningsbelopp och innehåll.

Bolaget erbjuder även olika tilläggsförsäkringar för användbarhet, livförsäkring och uppfödare. 

Vi har i vår recension sammanfattat och analyserat allt du behöver veta om If Hundförsäkring. Här hittar du allmän information om hundförsäkringen, erbjudanden, olika tillägg, fördelar och nackdelar med försäkringen, kundomdömen och slutligen vårt eget omdöme. 

Läs vidare om du vill veta vad kunderna och vi tycker om If Hundförsäkring och hur bolagets erbjudande står sig mot konkurrenterna. 

Fördelar med If

Nackdelar med If

Senast uppdaterad: 2021-07-08

Se andra populära försäkringsbolag

Innehållsförteckning

If Hund

If Hund är det enklaste och billigaste alternativet av hundförsäkring som bolaget erbjuder och omfattar ersättning för kostnader av veterinärvård till följd av olycka och sjukdom.

Försäkringen innehåller bland annat veterinärvård, dolda fel,  magnetkameraundersökning och kejsarsnitt.  

Om du endast har fast självrisk sänks ersättningsbeloppet när hunden fyller 7 år med 3000 kr/år till lägst 10 000 kronor. 

Du kan även teckna en försäkring på denna nivå som enbart täcker veterinärvärd till följd av olycksfall. Försäkringen heter då Veterinärvård Olycksfall. Se bolagets hemsida för mer information. 

I försäkringen ingår även tre kostnadsfria besök hos den digitala veterinären FirstVet.

Kortfattad beskrivning av försäkringens innehåll

Försäkringsnivån kan ersätta kostnader som uppstår till följd av dolda eller medfödda fel. 

Det förutsätter dock att din hund försäkrats innan 120 dagars ålder. Om din hund försäkrats efter 120 dagars ålder gäller försäkringen för dolda fel efter 12 månader. 

Om du kompletterar veterinärvårdsförsäkringen med en livförsäkring gäller även att du kan få ersättning om hunden måste avlivas till följd av ett dolt fel. 

Du kan få ersättning för MRI, CT, scintigrafi och elektrodiagnostik med upp till 10 000 kronor per år. 

Du kan få ersättning för förlossning med ett kejsarsnitt för din tik som inte tidigare förlösts med kejsarsnitt.

Det förutsätter också att din hund varit försäkrad hos If i minst 60 dagar.  

Det finns dock rasspecifika begränsningar för raserna chihuahua, bostonterrier, fransk och engelsk bulldog samt blandraser där föräldrarna är någon av dessa raser. Se bolagets hemsida för mer information. 

Du kan få ersättning för veterinärvård om din hund får en tandfraktur orsakad av olycksfall eller yttre våld.

Du kan också få ersättning för tandsjukdomen TR/FORL upp till maxtaket på veterinärvårdsförsäkringen. Det förutsätter dock att din hund varit oavbrutet försäkrad hos If i minst ett år. 

Försäkringen gäller dock inte för tandstensborttagning eller borttagning av mjölktänder. 

Du kan få ersättning för mediciner som används vid behandlingstillfället hos veterinären. 

Du kan få ersättning för kostnader för avlivning och omhändertagande av hundens kropp med upp till 2000 kronor. 

Innehåll Hund

Max ersättningsbelopp

30 000 kr/år

FirstVet

3 ggr/år

Rehabilitering

Ingår ej

MR & CT Röntgen

10 000 kr/år

If Stor och Stor+ Hund

If Hundförsäkring finns att välja som två mer omfattande nivåer än den enkla nivån Hund. Nivåerna har samma omfattande innehåll och det som skiljer dem åt är det maximala ersättningsbeloppet. 

Nivån Stor Hund har ett maximalt ersättningsbelopp på 60 000 kr/år och nivån Stor+ Hund har ett maximalt ersättningsbelopp på 90 000 kr/år. 

Stor och Stor+ Hund har samma innehåll som nivån Hund men inkluderar även ersättning för receptbelagd medicin, rehabilitering och resor till veterinär.

Om du har valt enbart en fast självrisk sänks ersättningsbeloppet för nivån Stor Hund från och med att hunden fyller 10 år med 5000 kronor per år till lägst 15 000 kronor. För nivån Stor+ Hund är ersättningsbeloppet 90 000 kronor per år oavsett. 

Tre kostnadsfria besök hos den digitala veterinären FirstVet ingår i försäkringsnivåerna. 

Kortfattad beskrivning av försäkringens innehåll

Försäkringsnivån kan ersätta kostnader som uppstår till följd av dolda eller medfödda fel. 

Det förutsätter dock att din hund försäkrats innan 120 dagars ålder. Om din hund försäkrats efter 120 dagars ålder gäller försäkringen för dolda fel efter 12 månader. 

Om du kompletterar veterinärvårdsförsäkringen med en livförsäkring gäller även att du kan få ersättning om hunden måste avlivas till följd av ett dolt fel. 

Du kan få ersättning för MRI, CT, scintigrafi och elektrodiagnostik med upp till 15 000 kronor per år. 

Du kan få ersättning för förlossning med två kejsarsnitt för din tik som tidigare förlösts med kejsarsnitt max en gång.

Det förutsätter också att din hund varit försäkrad hos If i minst 60 dagar.  

Det finns dock rasspecifika begränsningar för raserna chihuahua, bostonterrier, fransk och engelsk bulldog samt blandraser där föräldrarna är någon av dessa raser. Se bolagets hemsida för mer information. 

Du kan få ersättning för veterinärvård om din hund får en tandfraktur orsakad av olycksfall eller yttre våld.

Du kan också få ersättning för tandsjukdomen TR/FORL upp till maxtaket på veterinärvårdsförsäkringen. Det förutsätter dock att din hund varit oavbrutet försäkrad hos If i minst ett år. 

Försäkringen gäller dock inte för tandstensborttagning eller borttagning av mjölktänder. 

Du kan få ersättning för receptbelagda mediciner med upp till 6000 kronor per år. 

Du kan få ersättning för kostnader för avlivning och omhändertagande av hundens kropp med upp till 3000 kronor. 

Med nivåerna Stor och Stor+ Hund kan du få ersättning med upp till 6000 kronor per år för rehabilitering om din hund råkar ut för en akut skada och en veterinär ordinerar behandling med rehabilitering. 

Med nivåerna kan du få ersättning med upp till 3000 kronor per år för veterinärens eller dina resor till specialistveterinär. Det förutsätter dock att du fått en remiss.

Innehåll

Max ersättningsbelopp

90 000 kr/år

FirstVet

3 ggr/år

Rehabilitering

6 000 kr/år

MR & CT Röntgen

15 000 kr/år

Olika tilläggsförsäkringar

If erbjuder flera olika tillägg som går att teckna som komplement till samtliga nivåer av veterinärvård. Bolaget har bland annat tillägg för användbarhet, livförsäkring och en specialanpassad försäkring för hunduppfödare. 

Livförsäkring

Till samtliga av de försäkringsnivåer som If erbjuder går det att komplettera försäkringen med ett tillägg för en livförsäkring.

Livförsäkringen ersätter hundens marknadsvärde, högst försäkringsbeloppet, om din hund skulle springa bort, bli stulen, dö eller tvingas avlivas till följd av sjukdom eller skada.

Försäkringen sänks med 20% årligen från det år hunden fyller 7 år och upphör att gälla vid 10 års ålder. Ersättningen blir som lägst 4000 kronor. 

Livförsäkringen gäller utan självrisk. 

Användbarhet

Som tilläggsförsäkring till något av basutbuden kan du välja till en användbarhetsförsäkring. Du kan då få ersättning om din hund har en särskild egenskap och förlorar den egenskapen.

Till särskild egenskap räknas till exempel om du hund används som bruks-, jakt- eller avelhund. Ersättningsbeloppet kan uppgå till hela livförsäkringsbeloppet.

Försäkring för hunduppfödare

Bolaget erbjuder en speciell försäkring för dig som är hunduppfödare. Du kan dels välja hur omfattande försäkringen ska vara med nivåerna: Hund, Stor Hund och Stor+ Hund. Se innehåll och omfattning under Hundförsäkring.

Det finns även två tilläggsförsäkringar för hunduppfödare: Dolda felförsäkring och Användbarhet. För mer information och fullständiga villkor se bolagets hemsida. 

Rabatter

If har flera rabatter listade på sin hemsida. Nedan samlar vi några av de rabatter som If erbjuder för hundförsäkringar. Rabatterna uppdateras regelbundet och för fullständiga villkor och rabatter se bolagets hemsida. 

Hundvalpsrabatt

Du får 20% i hundvalpsrabatt första året om du försäkrar hunden innan den fyllt ett år. 

Uppfödarrabatt

En dolda felförsäkring vartannat år ger dig 20% rabatt.

söt hund

Karens & självrisk

Två punkter som kan vara bra att jämföra mellan försäkringsbolagen är karenstid och självrisk. Vi har sammanfattat den självrisk och karenstid som If erbjuder för att underlätta vid ditt val av hundförsäkring. 

Karenstid

If erbjuder en karenstid på 20 dygn när du nytecknar en försäkring eller ökar ersättningsbelopp. Det innebär att du under denna tid endast kan få ersättning om din hund råkar ut för en olycka som kräver veterinärvård. 

Självrisk

De försäkringar som If erbjuder har en självrisk som dels består av en fast del och dels en rörlig del. Om du väljer en högre självrisk får du ett lägre pris på försäkringen. 

Fast del: Du kan välja mellan beloppen 1500 kr, 1900 kr eller 2700 kr.  

Rörlig del: Bolaget har en rörlig självrisk på 15%. Den rörliga delen tillkommer på de kostnader som överstiger den fasta delen. 

If har en självriskperiod på 125 dagar räknat från första veterinärbesöket om du har en fast och rörlig självrisk. Om du endast har en fast självrisk erbjuder bolaget en självriskperiod på 100 dagar. 

Ingen självrisk gäller för livförsäkring, tillägg för användbarhet och rovdjursskada. 

Kundomdömen If Hundförsäkring

Vad säger kunderna om If Hundförsäkring? Vi har tittat på de betyg och omdömen som If har fått på Trustpilot för att svara på frågan. 

Trustpilot

If har på Trustpilot fått fina betyg för sina försäkringar. Omdömen gäller alla försäkringar som bolaget erbjuder och inte bara hundförsäkringar. Snittbetyget för If Skadeförsäkring på Trustpilot är 4,6 av 5. Det är många av bolagets kunder som lämnat betyg och kommenterat. 

Omdömena är fördelade på främst det högsta betyget (76%), det näst högsta betyget (15%) och det sämsta betyget (5%). Kommentarerna är främst positiva och många har lämnat ett bra betyg. För att se de kommentarer som lämnats för hundförsäkringen går det bra att sortera bland kommentarerna. 

Vill du se mer om omdömen och kommentarer som lämnats om If på Trustpilot kan du göra det här

if omdöme trustpilot

Vår kommentar: Det höga snittbetyget på Trustpilot ger en bra bild över kundupplevelsen. Det är också många av kunderna som kommenterat och lämnat betyg vilket gör att det går att dra en slutsats om att kunderna till stor del är nöjda. Betyget är något högre än det vi valt att sätta på If. Det beror till stor del på bolagets erbjudande jämfört med de konkurrenter som vi recenserat. Värt att notera är att betygen på Trustpilot gäller samtliga försäkringar som If erbjuder.

Fördelar och nackdelar

Fördelar

Nackdelar

If Hundförsäkring Omdöme

4/5

Betyg: 4/5

Efter en analys och helhetsbedömning av den hundförsäkring som If erbjuder kan vi konstatera att bolaget erbjuder en omfattande och flexibel hundförsäkring. Du bestämmer själv ersättningsbelopp mellan tre olika nivåer. Det maximal ersättningsbeloppet är dock lägre än flera av konkurrenterna. 

Ersättningsbeloppet för veterinärvård för nivåerna Hund och Stor Hund minskar med hundens ålder om du endast har en fast självrisk. Flera konkurrenter erbjuder ett ersättningsbelopp som inte minskar med hundens ålder. 

Något som särskiljer bolagets erbjudande från flera av konkurrenterna är att ersättning för veterinärvårdsresor ingår i veterinärvårdsbeloppet i de mest omfattande nivåerna. 

Det går att teckna flera tillägg till alla nivåer för ytterligare skydd, bland annat för användbarhet och livförsäkring. Flera av konkurrenterna inkluderar dock användbarhet i livförsäkringen och inte som ett extra tillägg. 

If erbjuder även en omfattande hundförsäkring som är specialanpassad för hunduppfödare där du själv kan välja nivå. 

Självriskperioden är 125 dagar vilket är lägre än flera konkurrenter. Karenstiden är 20 dygn vilket är i linje med flera av konkurrenterna. 

Vårt omdöme och betyg för If Hundförsäkring blir efter vår analys 4 av 5.

Omdömet är avrundat till närmsta heltal. 

För att se hur If Hundförsäkring står sig mot andra hundförsäkringar jämför alla hundförsäkringar här. 

if logo hundförsäkring

Om If

If är det ledande sakförsäkringsbolaget i Norden och är ett dotterbolag till Sampokoncernen.

Bolaget har verksamhet i Sverige, Danmark, Finland, Norge och Baltikum. Bolaget erbjuder försäkringslösningar för både företag och privatpersoner, däribland hundförsäkringar.  

För bolagets fullständiga villkor och innehåll gällande hundförsäkringar vänligen se bolagets hemsida.