Lassie Hundförsäkring Recension

Lassie logga
Lassie omdöme:
5/5

Lassie Översikt

Lassie erbjuder en flexibel hundförsäkring med samma omfattande innehåll för alla hundraser. Bolaget är en ny aktör på djurförsäkringsmarknaden och erbjuder försäkringar med samma villkor till både hundar och katter. Lassie har under kort tid etablerat sig som en utmanare till de större försäkringsbolagen på den svenska marknaden. 

I vår omfattande recension och undersökning av bolaget har vi sammanfattat allt du behöver veta om Lassie Hundförsäkring. Här hittar du allmän information om hundförsäkringen, olika erbjudanden, för- och nackdelar, erfarenheter från kunder och slutligen Lassie omdöme. 

Lassie Hundförsäkring är en omfattande och prisvärd veterinärvårdsförsäkring. Bolaget erbjuder även en enkel teknisk lösning med en app som samlar allt du behöver veta om försäkringen och även ger dig möjlighet att samla poäng. 

Hundförsäkringen finns i tre olika nivåer: Mini, Mellan och Stor. Den mest omfattande nivån Stor erbjuder ett av det högsta ersättningsbeloppet på den svenska marknaden. 

Läs vidare om du vill veta varför vi tycker att Lassie Hundförsäkring är den bästa hundförsäkringen på marknaden 2024.

Senast uppdaterad: 2024-07-01

Innehållsförteckning

Lassie Ranking

Lassie Ranking
5 av 5
4 av 5
4 av 5
5 av 5
5 av 5
Lassie omdöme
5/5

Lassie pris

Priset på en hundförsäkring hos Lassie beror på vilken omfattning och ersättningsnivå som du väljer. Beroende på ditt val skiljer sig priset åt. 

Priset beror även på vilken ras du har, var du bor och hur gammal din hund är. Möjligheten att samla poäng gör även att du kan komma ner i pris ytterligare.

Se ditt pris här: 

Innehåll i Lassie Hundförsäkringar

Lassie erbjuder tre olika nivåer för deras djurförsäkringar: Stor, Mellan och Mini. Innehållet, ersättningsbeloppet och priset skiljer sig åt beroende på vilken nivå som du väljer. Läs mer om de olika nivåerna nedan och välj den som passar dig och din hund bäst. 

Lassie Stor

Lassie Stor är den mest omfattande veterinärvårdsförsäkringen som bolaget erbjuder. Stor täcker de flesta kostnaderna som kan uppstå vid sjukdom eller skada. 

Försäkringen erbjuder ett av Sveriges högsta ersättningsbelopp med maximalt 160 000 kronor per år. 

Stor innehåller samma innehåll som Mellan men med högre ersättningsbelopp. Till exempel kan du få ersättning för MR & CT Röntgen, medicin och kejsarsnitt upp till det maximala ersättningsbeloppet.

Obegränsad tillgång till den digitala veterinären FirstVet ingår i försäkringen. 

Ersättningsbelopp Stor

Lassie Hundförsäkring Stor erbjuder ett ersättningsbelopp på maximalt 160 000 kronor per år. Jämfört med andra hundförsäkringar som konkurrenter erbjuder är beloppet ett av de högsta. 

Innehåll Stor

Innehåll Stor
Max ersättningsbelopp
160 000 kr/år
FirstVet
Ingår
Rehabilitering
12 000 kr/år
MR & CT Röntgen
Ingår

Lassie Mellan

Lassie Mellan är den mest populära veterinärvårdsförsäkringen som bolaget erbjuder. Försäkringsalternativet är mer omfattande än Mini.

Mellan erbjuder ett högre maximalt ersättningsbelopp och täcker fler kostnader som kan uppstå om din hund blir sjuk eller skadad.

Försäkringen täcker även ersättning för dolda fel, rehabilitering, medicin, kejsarsnitt, MR & CT röntgen och foder. 

I försäkringen ingår obegränsad tillgång till den digitala veterinären FirstVet.

Ersättningsbelopp Mellan

Lassie Hundförsäkring Mellan erbjuder ett ersättningsbelopp på maximalt 60 000 kronor per år. Jämfört med andra hundförsäkringar som konkurrenter erbjuder är ersättningsbeloppet högre än flera av dem för den här försäkringsnivån. 

Innehåll Mellan

Innehåll Mellan
Max ersättningsbelopp
60 000 kr/år
FirstVet
Ingår
Rehabilitering
6 000 kr/år
MR & CT Röntgen
Ingår

Lassie Mini

Lassie Mini är den hundförsäkring som bolaget erbjuder som är enklast och minst omfattande av de tre alternativ som Lassie Hundförsäkring erbjuder. 

Mini veterinärvårdsförsäkring erbjuder ett grundläggande skydd för din hund och omfattar kostnader som kan uppstå för behandling av din hund till följd av skada eller sjukdom. 

Försäkringen erbjuder utöver veterinärvård ersättning för dolda fel, tandvård vid olycka och valfri självrisk. 

Mini är den billigaste försäkringen som bolaget erbjuder. Ersättningsbeloppet är det lägsta av de tre olika alternativen och kan kompletteras med en livförsäkring. 

I försäkringen ingår obegränsad tillgång till den digitala veterinären FirstVet.

Ersättningsbelopp Mini

Lassie Hundförsäkring Mini erbjuder ett ersättningsbelopp på maximalt 30 000 kronor per år. Jämfört med andra hundförsäkringar på den svenska marknaden är beloppet i linje med konkurrenternas erbjudanden. 

Innehåll Mini

Innehåll Mini
Max ersättningsbelopp
30 000 kr/år
FirstVet
Ingår
Rehabilitering
Ingår ej
MR & CT Röntgen
Ingår ej

Jämför innehåll

Lassie erbjuder en bra och omfattande hundförsäkring jämfört med alla hundförsäkringar på marknaden. 

Vi har hittat främst sex punkter som vi tycker skiljer hundförsäkringen från konkurrenternas: 

Tillägg Lassie

Lassie Hundförsäkring erbjuder två tillägg som du kan komplettera samtliga nivåer med. Du får då ett mer omfattande försäkringsskydd för din hund. 

Livförsäkring

Lassie Hundförsäkring erbjuder en livförsäkring som kan tecknas som ett tillägg till samtliga försäkringsnivåer.   

Livförsäkringen gör att du kan få ersättning om din hund avlider, försvinner eller blir stulen.

Ersättningsbeloppet baseras på marknadsvärdet på din hund men kan inte överstiga 50 000 kronor. 

Du kan ansöka om ersättning från livförsäkringen om din hund springer bort eller blir stulen. Det kräver att din hund varit borta i minst 60 dagar och att du anmäler det till polisen inom en vecka efter försvinnandet. Det kräver också att du annonserar och efterlyser din hund lokalt. 

Livförsäkringen upphör att gälla när hunden fyllt åtta, tio eller tolv år beroende på ras. 

Liv med användbarhet

Försäkringsbolaget erbjuder ett tillägg för användbarhet som kan tecknas för avelsförmåga eller jakt. Det innebär att om din hund skulle förlora fortplantningsförmågan eller en egenskap som den tidigare haft, som till exempel jakt, kan du få ersättning. 

Uppfödarförsäkring

Lassie erbjuder en omfattande uppfödarförsäkring för dig som är uppfödare. Försäkringen innehåller utöver det som ingår i en vanlig hundförsäkring även ett mer omfattande skydd för uppfödning. Några delar som ingår i försäkringen är följande. 

Fertilitetsutredning

En fertilitesutredning ingår om en tik inte blir dräktig efter parning eller om man misstänker att en hane är steril.  

Kullförsäkring

En valpkullsförsäkring ingår för de hundvalpar som föds i kullen. Det innebär att valparna är försäkrade med en veterinärvårdsförsäkring på 30 000 kronor totalt för samtliga i kullen.

Försäkringen gäller från födseln till och med leveransdagen till ny ägare eller fodervärd. Den gäller upp till fyra månaders ålder.

Om dödsfall skulle inträffa eller om valpen måste avlivas till följd av en sjukdom eller skada mellan fem och tolv veckors ålder kan en ersättning med högst 10 000 kronor per valp erhållas. 

Dolda fel

I försäkringen ingår ett skydd för dolda fel hos hundvalparna. 

Kejsarsnitt

Med försäkringen får du ersättning för kejsarsnitt förutsatt att tiken inte blivit förlöst med kejsarsnitt innan. Beroende på vilken nivå som du väljer ingår ett eller två kejsarsnitt. Nivån Mini ersätter ett kejsarsnitt och nivåerna Mellan och Stor ersätter två kejsarsnitt. 

Tillägg

Som tillägg till uppfödarförsäkringen går det att teckna en användbarhetsförsäkring för avelsförmåga eller jakt. 

Det är även möjligt att teckna en livförsäkring som tillägg till uppfödarförsäkringen. Livförsäkringen för uppfödare har ett högsta belopp på 50 000 kronor för hund. 

Rabatter

Lassie Hundförsäkring erbjuder rabatter på sina hundförsäkringar. Genom möjligheten att samla poäng kan du sänka priset på din försäkring. Rabatterna uppdateras regelbundet och för fullständiga villkor och rabatter se bolagets hemsida. 

Samla poäng

Lassie Hundförsäkring erbjuder ett lojalitetsprogram där du kan samla poäng och sänka ditt pris med upp till 500 kronor per år. Du kan enkelt följa hur många poäng du har i bolagets app. 

Valprabatt

Lassie erbjuder 40% valprabatt de fyra första månaderna.  

cocker spaniel

Karens & självrisk

När du ska bestämma dig för vilken hundförsäkring som passar dig och din hund bäst är det viktigt att se över karenstid och självrisk. Här hittar du information om den karenstid och självrisk som bolaget erbjuder för att underlätta för dig vid ditt val av hundförsäkring. 

Karens

Lassie Hundförsäkring erbjuder en karenstid på 14 dagar. Försäkringen gäller endast för ersättning för olycksfall och inte sjukdomar under de 14 första dagarna av försäkringstiden. 

Självrisk

Självrisken är enkelt förklarat den del av kostnaderna som du betalar till följd av skada eller sjukdom. Ju högre självrisk du betalar, desto lägre blir premien.

Lassie Hundförsäkring erbjuder en fast och rörlig del av självrisken. Du kan välja mellan 0 kr, 1 500 kr eller 3 500 kronor i fast del tillsammans med 15% eller 25% i rörlig del.

Bolaget erbjuder den längsta självriskperioden på marknaden med 365 dagar. Perioden gäller från första veterinärbesöket. Du behöver under denna period bara betala den fasta självrisken en gång. 

Fördelar och nackdelar

Fördelar med Lassie

Nackdelar med Lassie

Lassie Omdöme

Vårt betyg:
5/5

Lassie Omdöme

Lassies omdöme blir efter vårt test och jämförelse 5 av 5. Det är det högsta möjliga omdömet. Lassie tar en förstaplats i vår jämförelse. Vi tycker bolaget erbjuder den bästa hundförsäkringen 2024.

I vår undersökning av omdömen och kundomdömen om bolaget kan vi konstatera att Stor får höga poäng i flera jämförelser. 

Hundförsäkringen vinner i vår jämförelse eftersom den erbjuder ett av det högsta ersättningsbeloppet, längst självriskperiod, inga rasspecifika begränsningar och en innovativ plattform med ett lojalitetsprogram som gynnar kunderna. 

Bolaget erbjuder en livförsäkring som tillägg till alla försäkringar. Jämfört med andra hundförsäkringar på marknaden är livförsäkringen omfattande men har en begränsad maximal ersättning. Vissa konkurrenter inkluderar även livförsäkringen i den mest omfattande nivån. 

Hundförsäkringen har inga rasspecifika begränsningar och ger samma villkor för hundar och katter. Jämfört med andra hundförsäkringar på marknaden är Lassies erbjudande väldigt bra.

Självriskperioden är längst på marknaden med 365 dagar. Karenstiden är på 14 dygn vilket är lägre än flera av konkurrenterna som normalt har 20 dygn.  

Bolaget erbjuder ett lojalitetsprogram som ger dig möjlighet att samla poäng och sänka din kostnad för hundförsäkringen. Jämfört med andra hundförsäkringar är lojalitetsprogrammet unikt.

Lassies omdöme från kunderna är utmärkta. Det stärker vårt omdöme och betyg.

Lassies omdöme blir efter vår analys därför det högsta: 5 av 5.

Omdömet är avrundat till närmsta heltal. 

Jämför alla hundförsäkringar för att se varför Lassie erbjuder den bästa hundförsäkringen 2024. 

Kundernas erfarenhet av Lassie

Lassie har fått goda omdömen från kunder. I flera jämförelser och tester har bolaget utsetts till en av de bästa hundförsäkringarna på marknaden. Vi har tittat närmare på de betyg och omdömen Lassie har fått av Konsumenternas och Trustpilot.  

Konsumenternas omdöme

Konsumenternas.se har utsett Lassie Hundförsäkring Stor till den bästa hundförsäkringen 2024. I jämförelsen får Lassie Stor poäng 4,5 av 5 möjliga. Lassie Mellan får 4,0 av 5 möjliga. 

Lassie omdöme konsumenternas

Vår kommentar: De höga poängen som försäkringen fått i jämförelsen är väldigt lik det betyg som vi själva satt på bolaget. Det stärker vårt omdöme av hundförsäkringen.

Trustpilot omdöme

Lassie har fått goda omdömen på Trustpilot. Omdömena är till stor del fördelade mellan högsta (81%) och näst högsta betyg (6%). Kommentarerna är många och positiva. 

Vill du se de omdömen och kommentarer som lämnats på Trustpilot kan du göra det här. 

Lassie omdöme trustpilot

Vår kommentar: Betygen ger oss en tydlig indikation på att kunderna är nöjda med försäkringsbolaget.

Då passar Lassie dig

Lassie passar dig som vill ha en enkel men omfattande hundförsäkring. Försäkringen passar också dig som vill ha en enkel digital plattform där du samlar poäng på dina försäkringar. 

Det mest omfattande alternativet Stor ger ett komplett skydd och ett av det högsta ersättningsbeloppet på marknaden. Försäkringen kan tecknas av alla hundraser utan begränsningar. 

Den hundförsäkring som passar dig bäst beror på flera faktorer och ert behov. Om du vill ha en enkel men omfattande hundförsäkring med goda förmåner är Lassie rätt försäkring för dig. 

Slutsats och summering

För att sammanfatta vårt omdöme och test kan vi konstatera att Lassie erbjuder den bästa hundförsäkringen på marknaden 2024. Försäkringen är modern och prisvärd och innehåller inga rasspecifika begränsningar.

FAQ

Hos Trustpilot har Lassie fått bra omdömen. Det indikerar på att kunderna är nöjda med försäkringen. 

Priset på Lassie Hundförsäkring beror på flera faktorer och varierar beroende på vilken ersättningsnivå som du väljer.

Lassie Hundförsäkring har en karenstid på 14 dagar. Det innebär att du inte kan få ersättning för sjukdomar som uppstår inom de 14 första dagarna av försäkringstiden. Du kan däremot få ersättning för skador till följd av olycksfall under perioden. 

Nej, hundförsäkringen har inga rasspecifika begränsningar. 

Lassie är ett seriöst och pålitligt försäkringsbolag. Bolaget har fått goda kundomdömen och får höga poäng både hos Trustpilot och Konsumenternas.   

Bolaget är nytt och kan därför ha ett ovanligt namn för många. Lassie är återförsäkrat av ett av världens största försäkringsbolag för att skapa en trygg försäkring. 

De kundomdömen och tester som gjorts på den Lassie visar bra resultat. Resultatet av vårt test innebär att bolaget erbjuder den bästa hundförsäkringen på marknaden.

Lassie logga

Om Lassie

Lassie är ett nytt försäkringsbolag på den svenska marknaden som på kort tid börjat utmana de större försäkringsbolagen. Bolaget erbjuder en innovativ försäkringslösning med samma villkor för både hundar och katter oberoende av ras. 

Bolaget har utvecklat en plattform och app där du kan följa din hund eller katt direkt i mobilen. 

Bolaget grundades 2020 och är försäkringsförmedlare med tillstånd av Finansinspektionen. Bolaget har ett agentavtal med ETU Forsikring A/S som innebär att bolaget representerar ETU Forsikring A/S avseende den försäkring som försäkringsvillkoret avser. ETU Forsikring A/S är ett väletablerat försäkringsbolag från Danmark.

För bolagets fullständiga villkor och innehåll gällande hundförsäkringar vänligen se bolagets hemsida. 

Kontaktuppgifter till Lassie

Telefon: 010-183 98 18

e-post kundtjänst: hej@lassie.co

Öppettider: Alla dagar 08:00-21:00

Postadress skadereglering:

Lassie AB Org. nr. 559268-8310
Surbrunnsgatan 14
114 27 Stockholm