ManyPets Logga
5/5

ManyPets Hundförsäkring Omdöme

Ersättningsbelopp 5/5
Tillägg 4/5
Pris 4/5
Karens 5/5
Självrisk 5/5

ManyPets Hundförsäkring Recension

ManyPets, som tidigare hette Bought by Many, erbjuder en flexibel djurförsäkring för både hundar och katter. På relativt kort tid har de etablerat sig som ett populärt alternativ till de traditionella försäkringsbolagen på den svenska marknaden och har börjat utmana om marknadsandelar.

I vår recension har vi sammanfattat allt du behöver veta om ManyPets Hundförsäkring. Här kan du läsa allmän information om försäkringen, för- och nackdelar, kundomdömen och slutligen vårt eget omdöme. 

ManyPets Hundförsäkring erbjuder en omfattande och prisvärd veterinärvårdsförsäkring som ger dig som försäkringstagare flera valmöjligheter att utöka ditt skydd. 

Hundförsäkringen består av tre olika nivåer: bas, standard och premium. Det mest omfattande alternativet premium erbjuder det högsta ersättningbeloppet på den svenska marknaden och inkluderar även en livförsäkring. 

Läs vidare om du vill veta varför vi anser att ManyPets är den bästa hundförsäkringen på marknaden 2021. 

Fördelar med ManyPets

Nackdelar med ManyPets

Senast uppdaterad: 2021-07-08

Innehållsförteckning

ManyPets Bas

ManyPets Hundförsäkring erbjuder nivån bas veterinärvårdsförsäkring som är den minst omfattande och enklaste av de tre olika nivåerna.

Bas veterinärvårdsförsäkring ger ett grundläggande försäkringsskydd som omfattar kostnader och behandling av din hund till följd av sjukdom eller skada.  

Nivån erbjuder utöver veterinärvård även ersättning för bland annat tandvård vid olycksfall, dolda fel och avlivning av din hund till följd av sjukdom eller skada.

Bas har ett lägre ersättningsbelopp än övriga nivåer men är då också det billigaste alternativet som bolaget erbjuder. Försäkringen går att kombinera med flera tilläggsförsäkringar för ett mer omfattande försäkringsskydd. Den går att teckna tills din hund fyllt sju år.

I försäkringen ingår även kostnadsfria besök hos den digitala veterinären FirstVet.

Kortfattad beskrivning av försäkringens innehåll

Med nivån bas kan du få ersättning upp till 30 000 kronor per år för veterinärvård i form av undersökning och behandling som rekommenderats av en veterinär.

Undersökningen och behandlingen måste utföras av veterinär, djursjukhusskötare eller någon annan under veterinärens överinseende. 

På denna nivå ingår inte kostnader för receptbelagd medicin eller rehabilitering. 

Du kan få ersättning för kostnader som kan uppstå vid tandvård förutsatt att tandvården sker till följd av tandskador som uppstått vid olycksfall. 

Ersättning för tandvård förutsätter att du årligen genomför en tandvårdskontroll på ditt djur.

Du kan få ersättning för dolda fel som din hund behöver veterinärvård för. Dolda fel är ärftliga eller medfödda sjukdomar och skador. 

Rätt till ersättning förutsätter dock att skadorna eller sjukdomarna inte kunnat upptäckas under en veterinärvårdsundersökning innan kattungen var fyra månader. 

Du kan få ersättning med upp till 2000 kronor för kostnader kopplade till avlivning, kremering och begravning förutsatt att en veterinär rekommenderat att din hund avlivas till följd av skada eller sjukdom. 

Innehåll Bas

Max ersättningsbelopp

30 000 kr/år

FirstVet

Ingår

Rehabilitering

Ingår ej

MR & CT Röntgen

Ingår ej

ManyPets Standard

ManyPets Standard veterinärvådsförsäkring är en mer omfattande försäkringslösning än basnivån. Nivån har ett högre maximalt ersättningsbelopp och täcker fler kostnader som kan uppstå till följd av att din hund skadas eller blir sjuk.

Innehållet i försäkringen är mer omfattande och täcker utöver det innehåll som ingår i basnivån även ersättning för nödvändig behandling av tandsjukdomar och tandskador. 

Försäkringen kan även ge ersättning för receptbelagd medicin utan maxtak, rehabilitering och alternativ medicinsk behandling, ordinerat foder, behandling av beteenderubbningar och komplikationer vid dräktighet. 

Kostnadsfria besök till den digitala veterinären FirstVet ingår i försäkringen. 

Kortfattad beskrivning av försäkringens innehåll

Med nivån standard kan du få ersättning upp till 60 000 kronor per år för veterinärvård i form av undersökning och behandling som rekommenderats av en veterinär.

Undersökningen och behandlingen måste utföras av veterinär, djursjukhusskötare eller någon annan under veterinärens överinseende. 

Du kan ersättas för kostnader för mediciner som ordinerats av en veterinär för att läka skada eller sjukdom hos din hund. 

Du kan få ersättning med upp till 3000 kronor per år i det totala ersättningsbeloppet för veterinärvård för ordinerat foder till din hund som rekommenderats av en veterinär. 

Du kan få ersättning för MR-, CT-röntgen och scintigrafiundersökning. Ersättningen utgår i så fall i det totala ersättningsbeloppet för veterinärvård. 

Du kan få ersättning för kostnader för strålbehandling och cellgiftsbehandling för din hund till följd av sjukdom.

Ersättningsbeloppet ingår i det maximala ersättningsbeloppet för veterinärvård. 

Du kan få ersättning för kostnader som kan uppstå om din hund behandlas för beteenderubbningar. 

Det förutsätter dock att din hund fått en säkerställd diagnos av en veterinär och att behandlingen sker av en veterinär upp till sex månader efter diagnos. 

Du kan få ersättning för rehabilitering och alternativ medicinsk behandling som exempelvis fysioterapi, simning och akupunktur.

Ersättningsbeloppet uppgår till maximalt 6000 kronor per år. Ersättning utgår under förutsättning att behandlingen rekommenderats och utförs av en veterinär.  

Du kan få ersättning för nödvändig behandling av tandsjukdomar eller tandskador. 

Ersättning för tandvård förutsätter att du årligen genomför en tandvårdskontroll på ditt djur.

Du kan få ersättning för kostnader kopplade till nödvändig behandling inklusive kejsarsnitt om det uppstår komplikationer under hundens första dräktighet. 

Du kan få ersättning för dolda fel som din hund behöver veterinärvård för. Dolda fel är ärftliga eller medfödda sjukdomar och skador. 

Rätt till ersättning förutsätter dock att skadorna eller sjukdomarna inte kunnat upptäckas under en veterinärvårdsundersökning innan kattungen var fyra månader. 

Du kan få ersättning med upp till 2000 kronor för kostnader kopplade till avlivning, kremering och begravning förutsatt att en veterinär rekommenderat att din hund avlivas till följd av skada eller sjukdom. 

Försäkringsskyddet för nivå Standard gäller för veterinärvård inom EU i upp till 90 dagar per år. 

Innehåll Standard

Max ersättningsbelopp

60 000 kr/år

FirstVet

Ingår

Rehabilitering

6 000 kr/år

MR & CT Röntgen

Ingår

ManyPets Premium

ManyPets Premium är den mest omfattande veterinärvårdsförsäkringen som bolaget erbjuder. Försäkringen täcker de flesta kostnader som kan uppstå till följd av skada eller sjukdom hos din hund. 

Med försäkringen har du Sveriges högsta ersättningsbelopp med maximalt 140 000 kronor per år. I nivån premium ingår även alltid en livförsäkring för din hund. 

Försäkringen erbjuder samma omfattande innehåll som nivån standard men upp till ett högre ersättningsbelopp. Du kan till exempel få ersättning för ordinerat foder upp till 7000 kronor per år och ersättning för rehabilitering med upp till 14 000 kronor per år. Medicin ingår likt standard utan maxtak. 

Kostnadsfria besök till den digitala veterinären FirstVet ingår i försäkringen. 

Kortfattad beskrivning av försäkringens innehåll

Med nivån premium kan du få ersättning upp till 140 000 kronor per år för veterinärvård i form av undersökning och behandling som rekommenderats av en veterinär.

Undersökningen och behandlingen måste utföras av veterinär, djursjukhusskötare eller någon annan under veterinärens överinseende. 

Du kan ersättas för kostnader för mediciner som ordinerats av en veterinär för att läka skada eller sjukdom hos din hund. 

Du kan få ersättning med upp till 7000 kronor per år i det totala ersättningsbeloppet för veterinärvård för ordinerat foder till din hund som rekommenderats av en veterinär. 

Du kan få ersättning för MR-, CT-röntgen och scintigrafiundersökning. Ersättningen utgår i så fall i det totala ersättningsbeloppet för veterinärvård. 

Du kan få ersättning för kostnader för strålbehandling och cellgiftsbehandling för din hund till följd av sjukdom.

Ersättningsbeloppet ingår i det maximala ersättningsbeloppet för veterinärvård. 

Du kan få ersättning för kostnader som kan uppstå om din hund behandlas för beteenderubbningar. 

Det förutsätter dock att din hund fått en säkerställd diagnos av en veterinär och att behandlingen sker av en veterinär upp till sex månader efter diagnos. 

Du kan få ersättning för rehabilitering och alternativ medicinsk behandling som exempelvis fysioterapi, simning och akupunktur.

Ersättningsbeloppet uppgår till maximalt 14 000 kronor per år. Ersättning utgår under förutsättning att behandlingen rekommenderats och utförs av en veterinär.  

Du kan få ersättning för nödvändig behandling av tandsjukdomar eller tandskador. 

Ersättning för tandvård förutsätter att du årligen genomför en tandvårdskontroll på ditt djur.

Du kan få ersättning för kostnader kopplade till nödvändig behandling inklusive kejsarsnitt om det uppstår komplikationer under hundens första dräktighet. 

Du kan få ersättning för dolda fel som din hund behöver veterinärvård för. Dolda fel är ärftliga eller medfödda sjukdomar och skador. 

Rätt till ersättning förutsätter dock att skadorna eller sjukdomarna inte kunnat upptäckas under en veterinärvårdsundersökning innan kattungen var fyra månader. 

Du kan få ersättning med upp till 2000 kronor för kostnader kopplade till avlivning, kremering och begravning förutsatt att en veterinär rekommenderat att din hund avlivas till följd av skada eller sjukdom. 

Försäkringsskyddet gäller för veterinärvård inom EU i upp till 90 dagar per år. 

Innehåll Premium

Max ersättningsbelopp

140 000 kr/år

FirstVet

Ingår

Rehabilitering

14 000 kr/år

MR & CT Röntgen

Ingår

Olika tilläggsförsäkringar

ManyPets Hundförsäkring erbjuder flera olika tillägg som du kan komplettera samtliga nivåer med för ett mer omfattande försäkringsskydd. De tillägg som bolaget erbjuder är en livförsäkring (som ingår i nivån premium), ett tillägg för tidigare besvär och ett tillägg för pengarna tillbaka.

Livförsäkring

ManyPets Hundförsäkring erbjuder en livförsäkring som ingår i nivån premium och som kan tecknas som tillägg för övriga försäkringsnivåer.  

Med livförsäkringen kan du få ersättning för din hund om din hund avlider, försvinner eller blir stulen.

Du kan få ersättning för upp till marknadsvärdet på din hund. Det finns dock vissa begränsningar beroende på nivå. I basnivån kan du få ersättning upp till 5000 kronor, i standardnivån kan du få ersättning upp till 10 000 kronor och i premiumnivån kan du få ersättning upp till 70 000 kronor. 

Om din hund blir stulen eller springer bort kan du få ersättning för annonseringskostnader för att hitta din hund igen. Bolaget kan även betala ut hittelön som högst uppgår till hundens dubbla marknadsvärde.

Bolaget lämnar inte någon ersättning för hundar som avlider när de är äldre än nio år. 

Tidigare besvär

ManyPets Hundförsäkring erbjuder ett tillägg som ersätter tidigare besvär hos din hund. Tillägget kan tecknas till samtliga nivåer för veterinärvård.

Försäkringen ger ett mer omfattande skydd och kan ge dig ersättning för kostnader kopplade till behandling av din hunds sjukdom eller skada oavsett om din hund tidigare behandlats för felet eller om det är känt sedan tidigare. 

Med tillägget kan du få ersättning upp till 7000 kronor per år om din hund får besvär med en skada eller sjukdom som den tidigare behandlats, undersökts eller medicinerats för inom de senaste två åren. 

Det förutsätter dock att din hund inte undersökts, behandlats eller medicinerats för besväret inom de tre senaste månaderna innan försäkringen började gälla. 

Pengar tillbaka

Bolaget erbjuder ett tillägg till samtliga nivåer där du har möjlighet att få tillbaka 20% av din årliga försäkringspremie för varje år som din hund är skadefri. 

Tillägget innebär att du kan få tillbaka pengar på din årspremie om bolaget inte betalat ut någon skadeersättning under försäkringsåret som varit. Du får tillbaka pengarna om tillägget är tecknat oavsett om du förnyar din försäkring eller inte. 

Rabatter

ManyPets Hundförsäkring erbjuder flera rabatter som gör att du kan spara pengar på din hundförsäkring. Rabatterna uppdateras regelbundet och för fullständiga villkor och rabatter se bolagets hemsida. 

Mängdrabatt

Om du har ett eller fler djur försäkrade hos ManyPets på samma försäkring får du 15% rabatt. 

Pengar tillbaka

Bolaget erbjuder ett tillägg för pengar tillbaka som innebär att du får tillbaka 20% av din årliga försäkringspremie för varje år din hund är skadefri. Se mer information under tillägg. 

schäfer valp manypets

Karens & självrisk

Det kan vara bra att se över bolagets erbjudande gällande karenstid och självrisk när du jämför olika hundförsäkringar. Vi har sammanfattat information om den karenstid och självrisk som ManyPets erbjuder för att underlätta för dig vid ditt val av hundförsäkring. 

Karenstid

ManyPets Hundförsäkring erbjuder en karenstid på 14 dagar när du tecknar en hundförsäkring. Det innebär att du inte kan få ersättning för sjukdomar som uppstår inom de 14 första dagarna av försäkringstiden. 

Ingen karenstid gäller om du byter från ett annat försäkringsbolag och har haft din hund försäkrad oavbrutet. 

Ett undantag gäller dock och bolaget ersätter inte kostnader som uppstår på grund av att din hund avlidit till följd av en sjukdom under de 14 första dagarna oavsett om din hund varit försäkrad hos ett annat bolag oavbrutet tidigare. 

Självrisk

Självrisken är den del av kostnaderna som du står för till följd av skada eller sjukdom. Ju högre självrisk du betalar, desto lägre blir premien. ManyPets erbjuder både en fast och rörlig sjävrisk med flera olika belopp som du kan välja mellan baserat på din hunds ålder. 

Alternativ för hundar under nio år

Fast del: Du kan välja mellan beloppen 0 kr, 1500 kr eller 3500 kr. 

Rörlig del: Du kan välja antingen 15% eller 25%. Den rörliga delen tillkommer på de kostnader som överstiger den fasta delen. 

Alternativ för hundar över nio år

Fast del: Du kan välja mellan beloppen 1500 kr eller 3500 kr. 

Rörlig del: 25%

ManyPets erbjuder en självriskperiod på 365 dagar vilket är den längsta perioden på marknaden. Självriskperioden gäller från första veterinärbesöket och under denna period behöver du bara betala den fasta självrisken en gång. 

Kundomdömen ManyPets Hundförsäkring

Vad säger kunderna om ManyPets Hundförsäkring? Vi har tittat på de betyg och omdömen ManyPets har fått på Trustpilot och Feefo för att kunna besvara frågan. 

Trustpilot

De omdömen ManyPets Hundförsäkring har på Trustpilot är relativt jämnt fördelade mellan högsta (54%) och lägsta betyg (46%). Det är värt att notera att det än så länge är relativt få som lämnat omdömen och merparten av de negativa kommentarerna kommit mellan juni och juli 2021. 

Vill du se de omdömen och kommentarer som lämnats om ManyPets på Trustpilot kan du göra det här

ManyPets omdöme trustpilot

Vår kommentar: Betygen kan ge en fingervisning om vad kunderna tycker men i och med det skrala urvalet kan inga slutsatser dras med statistisk signifikans.

Feefo

Hos Feefo har ManyPets Hundförsäkring höga omdömen med ett snittbetyg på 4,6 av 5. Till skillnad från Trustpilot är antalet omdömen hos Feefo stort med över 3 000 som valt att betygsätta kundupplevelsen. 

Manypets omdöme hos Feefo

Vår kommentar: Det höga betyget hos Feefo tror vi ger en bra bild över kundupplevelsen. Det stora urvalet gör att resultaten har statistisk signifikans och betyget ligger i linje med det vi själva satt.

Fördelar och nackdelar

Fördelar

Nackdelar

ManyPets Hundförsäkring Omdöme

5/5

Betyg: 5/5

Vi har gjort en helhetsbedömning efter vår analys av den hundförsäkring som ManyPets erbjuder och kan konstatera att bolaget erbjuder en av de bästa och mest prisvärda hundförsäkringarna på marknaden 2021.

Hundförsäkringen är omfattande och nästintill komplett med marknadens högsta ersättningsbelopp, lägsta självrisk och längsta självriskperiod. Den har inte heller några rasspecifika begränsningar som flera av konkurrenterna har och det maximala ersättningsbeloppet sänks inte med hundens ålder. 

ManyPets Hundförsäkring erbjuder en flexibel försäkringslösning där du själv kan välja mellan tre olika nivåer och komplettera skyddet med flera tillägg.

Tillägget för livförsäkring ingår i den mest omfattande nivån premium vilket är ovanligt hos konkurrenterna. Bolaget erbjuder dock ingen specialanpassad försäkring för uppfödare som flera av konkurrenterna gör.  

Hundförsäkringen har inga rasspecifika begränsningar och ger dig möjlighet att få ersättning för kroniska sjukdomar och tidigare besvär vilket skiljer bolaget från flera av konkurrenterna. 

Försäkringsbolaget är det enda på marknaden som en självriskperiod på 365 dagar och som ger dig möjlighet att välja en fast självrisk på 0 kronor. Karenstiden är på 14 dygn vilket är lägre än flera av konkurrenterna som normalt har 20 dygn.  

ManyPets Hundförsäkring erbjuder flera rabatter och framförallt ett tillägg som gör att du kan spara pengar. Jämfört med konkurrenterna skulle bolaget dock kunna erbjuda fler rabatter. 

Vårt omdöme och betyg för ManyPets Hundförsäkring blir efter vår analys 5 av 5.

Omdömet är avrundat till närmsta heltal. 

Jämför hundförsäkringar och se varför ManyPets erbjuder den bästa hundförsäkringen på den svenska marknaden 2021. 

ManyPets Logga

Om ManyPets (tidigare Bought by Many)

ManyPets, som tidigare hette Bought by Many, är ett innovativt försäkringsbolag nischat mot djurförsäkringar. Bolaget har med hjälp av djurägares synpunkter gjort sitt bästa för att anpassa hund- och kattförsäkringar efter djurägarnas och djurens försäkringsbehov. 

Bolaget grundades i London 2012 och 2017 lanserades de första djurförsäkringarna i Storbritannien. Bolaget lanserades i Sverige under 2019. Försäkringsbolaget har idag över 500 000 medlemmar. 

För bolagets fullständiga villkor och innehåll gällande hundförsäkringar vänligen se bolagets hemsida.