ManyPets Hundförsäkring Recension

ManyPets Logga
ManyPets omdöme:
5/5

ManyPets Översikt

OBS! ManyPets Hundförsäkring kan inte längre nytecknas i Sverige från och med den 1 juli 2023. Bolaget finns dock kvar i Sverige för redan befintliga kunder. Läs mer på bolagets hemsida.

Nedan följer vår tidigare recension av bolaget när de fortfarande erbjöd djurförsäkringar i Sverige.

ManyPets, som tidigare hette Bought by Many, erbjuder en flexibel djurförsäkring för både hundar och katter. På relativt kort tid har de etablerat sig som ett populärt alternativ till de traditionella försäkringsbolagen på den svenska marknaden och har börjat utmana om marknadsandelar.

I vår recension och undersökning har vi sammanfattat allt du behöver veta om ManyPets Hundförsäkring. Här kan du läsa allmän information om försäkringen, för- och nackdelar, erfarenheter från kunder och slutligen ManyPets omdöme. 

ManyPets Hundförsäkring erbjuder en omfattande och prisvärd veterinärvårdsförsäkring som ger dig som försäkringstagare flera valmöjligheter att utöka ditt skydd. 

Hundförsäkringen består av tre olika nivåer: bas, standard och premium. Det mest omfattande alternativet premium erbjuder ett av de högsta ersättningbeloppet på den svenska marknaden och inkluderar även en livförsäkring. 

Läs vidare om du vill veta vad vi anser om ManyPets.

Senast uppdaterad: 2023-06-01

Innehållsförteckning

ManyPets Ranking

ManyPets Ranking
5 av 5
4 av 5
4 av 5
5 av 5
5 av 5
ManyPets omdöme
5/5

ManyPets pris

Priset på en hundförsäkring hos ManyPets kostar från 118 kronor i månaden. Beroende på vilken omfattning och ersättningsnivå som du väljer skiljer sig priset åt.

Priset kan också skilja sig åt beroende på hur gammal din hund är, vilken ras du har och var du bor. Bolaget erbjuder även flera rabatter som gör att du kan komma ner i pris ytterligare.

Innehåll i ManyPets Hundförsäkringar

ManyPets ger dig möjlighet att välja mellan tre olika nivåer när du tecknar din djurförsäkring: Premium, Standard och Bas. Nivåerna har olika omfattning, innehåll och pris. Läs mer om innehållet nedan. 

ManyPets Premium

ManyPets Premium är den mest omfattande veterinärvårdsförsäkringen som bolaget erbjuder. Försäkringen täcker de flesta kostnader som kan uppstå till följd av skada eller sjukdom hos din hund. 

Med försäkringen har du ett av Sveriges högsta ersättningsbelopp med maximalt 140 000 kronor per år. I nivån premium ingår även alltid en livförsäkring för din hund. 

Försäkringen erbjuder samma omfattande innehåll som nivån standard men upp till ett högre ersättningsbelopp. Du kan till exempel få ersättning för ordinerat foder upp till 7000 kronor per år och ersättning för rehabilitering med upp till 14 000 kronor per år. Medicin ingår utan maxtak. 

Kostnadsfria besök till den digitala veterinären FirstVet ingår i försäkringen. 

Ersättningsbelopp Premium

ManyPets Hundförsäkring Premium erbjuder ett ersättningsbelopp på maximalt 140 000 kronor per år. Jämfört med andra hundförsäkringar som konkurrenter erbjuder är det ett av de högsta ersättningsbeloppen.

Innehåll Premium

Innehåll Premium
Max ersättningsbelopp
140 000 kr/år
FirstVet
Ingår
Rehabilitering
14 000 kr/år
MR & CT Röntgen
Ingår

ManyPets Standard

ManyPets Standard veterinärvådsförsäkring är en mer omfattande försäkringslösning än basnivån. Nivån har ett högre maximalt ersättningsbelopp och täcker fler kostnader som kan uppstå till följd av att din hund skadas eller blir sjuk.

Innehållet i försäkringen är mer omfattande och täcker utöver det innehåll som ingår i basnivån även ersättning för nödvändig behandling av tandsjukdomar och tandskador. 

Försäkringen kan även ge ersättning för receptbelagd medicin utan maxtak, rehabilitering och alternativ medicinsk behandling, ordinerat foder, behandling av beteenderubbningar och komplikationer vid dräktighet. 

Kostnadsfria besök till den digitala veterinären FirstVet ingår i försäkringen. 

Ersättningsbelopp Standard

ManyPets Hundförsäkring Standard erbjuder ett ersättningsbelopp på maximalt 60 000 kronor per år. Jämfört med andra hundförsäkringar som konkurrenter erbjuder är det högre än flera av dem för den här försäkringsnivån. 

Innehåll Standard

Innehåll Standard
Max ersättningsbelopp
60 000 kr/år
FirstVet
Ingår
Rehabilitering
6 000 kr/år
MR & CT Röntgen
Ingår

ManyPets Bas

ManyPets Hundförsäkring erbjuder nivån bas veterinärvårdsförsäkring som är den minst omfattande och enklaste av de tre olika nivåerna.

Bas veterinärvårdsförsäkring ger ett grundläggande försäkringsskydd som omfattar kostnader och behandling av din hund till följd av sjukdom eller skada.  

Nivån erbjuder utöver veterinärvård även ersättning för bland annat tandvård vid olycksfall, dolda fel och avlivning av din hund till följd av sjukdom eller skada.

Bas har ett lägre ersättningsbelopp än övriga nivåer men är då också det billigaste alternativet som bolaget erbjuder. Försäkringen går att kombinera med flera tilläggsförsäkringar för ett mer omfattande försäkringsskydd. 

I försäkringen ingår även kostnadsfria besök hos den digitala veterinären FirstVet.

Ersättningsbelopp Bas

ManyPets Hundförsäkring Bas erbjuder ett ersättningsbelopp på maximalt 30 000 kronor per år. Jämfört med andra hundförsäkringar som konkurrenter erbjuder är det i linje med deras erbjudanden för den här försäkringsnivån.

Innehåll Bas

Innehåll Bas
Max ersättningsbelopp
30 000 kr/år
FirstVet
Ingår
Rehabilitering
Ingår ej
MR & CT Röntgen
Ingår ej

Jämför innehåll

När vi jämför innehåll med övriga hundförsäkringar på marknaden tycker vi att ManyPets erbjuder en bra och prisvärd hundförsäkring. Det finns främst sex punkter som vi tycker skiljer ManyPets från konkurrenterna: 

Tillägg ManyPets

ManyPets Hundförsäkring erbjuder flera olika tillägg som du kan komplettera samtliga nivåer med för ett mer omfattande försäkringsskydd. De tillägg som bolaget erbjuder är en livförsäkring (som ingår i nivån premium), ett tillägg för tidigare besvär och ett tillägg för pengarna tillbaka.

Livförsäkring

ManyPets Hundförsäkring erbjuder en livförsäkring som ingår i nivån premium och som kan tecknas som tillägg för övriga försäkringsnivåer.  

Med livförsäkringen kan du få ersättning för din hund om din hund avlider, försvinner eller blir stulen.

Du kan få ersättning för upp till marknadsvärdet på din hund. Det finns dock vissa begränsningar beroende på nivå. I basnivån kan du få ersättning upp till 5000 kronor, i standardnivån kan du få ersättning upp till 10 000 kronor och i premiumnivån kan du få ersättning upp till 70 000 kronor. 

Om din hund blir stulen eller springer bort kan du få ersättning för annonseringskostnader för att hitta din hund igen. Bolaget kan även betala ut hittelön som högst uppgår till hundens dubbla marknadsvärde.

Bolaget lämnar inte någon ersättning för hundar som avlider när de är äldre än nio år. 

Tidigare besvär

ManyPets Hundförsäkring erbjuder ett tillägg som ersätter tidigare besvär hos din hund. Tillägget kan tecknas till samtliga nivåer för veterinärvård.

Försäkringen ger ett mer omfattande skydd och kan ge dig ersättning för kostnader kopplade till behandling av din hunds sjukdom eller skada oavsett om din hund tidigare behandlats för felet eller om det är känt sedan tidigare. 

Med tillägget kan du få ersättning upp till 7000 kronor per år om din hund får besvär med en skada eller sjukdom som den tidigare behandlats, undersökts eller medicinerats för inom de senaste två åren. 

Det förutsätter dock att din hund inte undersökts, behandlats eller medicinerats för besväret inom de tre senaste månaderna innan försäkringen började gälla. 

Pengar tillbaka

Bolaget erbjuder ett tillägg till samtliga nivåer där du har möjlighet att få tillbaka 20% av din årliga försäkringspremie för varje år som din hund är skadefri. 

Tillägget innebär att du kan få tillbaka pengar på din årspremie om bolaget inte betalat ut någon skadeersättning under försäkringsåret som varit. Du får tillbaka pengarna om tillägget är tecknat oavsett om du förnyar din försäkring eller inte. 

Rabatter

ManyPets Hundförsäkring erbjuder flera rabatter som gör att du kan spara pengar på din hundförsäkring. Rabatterna uppdateras regelbundet och för fullständiga villkor och rabatter se bolagets hemsida. 

Mängdrabatt

Om du har ett eller fler djur försäkrade hos ManyPets på samma försäkring får du 15% rabatt. 

Pengar tillbaka

Bolaget erbjuder ett tillägg för pengar tillbaka som innebär att du får tillbaka 20% av din årliga försäkringspremie för varje år din hund är skadefri. Se mer information under tillägg. 

schäfer valp manypets

Karens & självrisk

Det kan vara bra att se över bolagets erbjudande gällande karenstid och självrisk när du jämför olika hundförsäkringar. Vi har sammanfattat information om den karenstid och självrisk som ManyPets Hundförsäkring erbjuder för att underlätta för dig vid ditt val av hundförsäkring. 

Karens

ManyPets Hundförsäkring erbjuder en karenstid på 14 dagar när du tecknar en hundförsäkring. Det innebär att du inte kan få ersättning för sjukdomar som uppstår inom de 14 första dagarna av försäkringstiden. 

Ingen karenstid gäller om du byter från ett annat försäkringsbolag och har haft din hund försäkrad oavbrutet. 

Ett undantag gäller dock och bolaget ersätter inte kostnader som uppstår på grund av att din hund avlidit till följd av en sjukdom under de 14 första dagarna oavsett om din hund varit försäkrad hos ett annat bolag oavbrutet tidigare. 

Självrisk

Självrisken är den del av kostnaderna som du står för till följd av skada eller sjukdom. Ju högre självrisk du betalar, desto lägre blir premien. ManyPets Hundförsäkring erbjuder både en fast och rörlig sjävrisk med flera olika belopp som du kan välja mellan baserat på din hunds ålder. 

Alternativ för hundar under nio år

Fast del: Du kan välja mellan beloppen 0 kr, 1500 kr eller 3500 kr. 

Rörlig del: Du kan välja antingen 15% eller 25%. Den rörliga delen tillkommer på de kostnader som överstiger den fasta delen. 

Alternativ för hundar över nio år

Fast del: Du kan välja mellan beloppen 1500 kr eller 3500 kr. 

Rörlig del: 25%

ManyPets erbjuder en självriskperiod på 365 dagar vilket är den längsta perioden på marknaden. Självriskperioden gäller från första veterinärbesöket och under denna period behöver du bara betala den fasta självrisken en gång. 

Fördelar och nackdelar

Fördelar med ManyPets

Nackdelar med ManyPets

ManyPets Omdöme

Vårt betyg:
5/5

ManyPets Omdöme

ManyPets omdöme blir efter vår analys och jämförelse 5 av 5 vilket är det högsta möjliga. Därför tycker vi att ManyPets erbjuder en av de bästa hundförsäkringarna 2023.

I vår genomgång av ManyPets omdöme och kundomdömen kan vi konstatera att både Premium och Standard är de två bästa hundförsäkringarna på marknaden. 

Hundförsäkringen är omfattande och nästintill komplett med ett av marknadens högsta ersättningsbelopp, lägsta självrisk och längsta självriskperiod. Den har inte heller några rasspecifika begränsningar som flera av konkurrenterna har och det maximala ersättningsbeloppet sänks inte med hundens ålder. 

Tillägget för livförsäkring ingår i den mest omfattande nivån premium. Det är något som saknas hos andra bolag när man jämför med andra hundförsäkringar på marknaden. Bolaget erbjuder dock ingen specialanpassad försäkring för uppfödare som flera av konkurrenterna gör.  

Hundförsäkringen har inga rasspecifika begränsningar och ger dig möjlighet att få ersättning för kroniska sjukdomar och tidigare besvär. Jämfört med andra hundförsäkringar på marknaden är ManyPets erbjudande unikt.

Försäkringsbolaget erbjuder en självriskperiod på 365 dagar och som ger dig möjlighet att välja en fast självrisk på 0 kronor. Karenstiden är på 14 dygn vilket är lägre än flera av konkurrenterna som normalt har 20 dygn.  

ManyPets Hundförsäkring erbjuder flera rabatter och framförallt ett tillägg som gör att du kan spara pengar. Jämfört med konkurrenterna skulle bolaget kunna erbjuda fler rabatter. 

ManyPets omdöme från kunderna är bra och det styrker vårt goda omdöme om bolagets hundförsäkring. 

ManyPets omdöme blir efter vår analys därför det högsta: 5 av 5.

Omdömet är avrundat till närmsta heltal. 

Jämför hundförsäkringar och se varför ManyPets erbjuder en av de bästa hundförsäkringarna på den svenska marknaden 2023. 

Kundernas erfarenhet av ManyPets

ManyPets har mottagit flera utmärkelser och utsetts till den bästa hundförsäkringen i flera tester. Hundförsäkringen har också fått bra omdömen av kunder. Vi har tittat närmare på de betyg och omdömen ManyPets har fått av Konsumenternas, Trustpilot och Feefo.  

Konsumenternas omdöme

Konsumenternas.se har utsett ManyPets Hundförsäkring Premium till den näst bästa hundförsäkringen 2022. I jämförelsen får ManyPets Premium poäng 4,7 av 5 möjliga. ManyPets Standard får också höga poäng i jämförelsen och tar en fjärdeplats. Standard får 4,5 poäng av 5 möjliga.

ManyPets omdöme konsumenternas.se

Vår kommentar: De höga poängen hos konsumenternas.se är väldigt lika det omdöme som vi satt på hundförsäkringen. Det tyder på en bra kundupplevelse och ett bra innehåll.

Trustpilot omdöme

ManyPets Hundförsäkring har fått främst positiva omdömen på Trustpilot. Omdömena är fördelade mellan högsta betyg (61%), bra betyg (12%), medel betyg (5%), näst lägsta betyg (4%) och lägsta betyg (18%).

Bolaget har inte funnits så länge på den svenska marknaden men har fått en hel del kommentarer. Kommentarerna gäller för försäkringar för både katter och hundar. Många kommentarer är positiva till den snabba och trevliga servicen. 

Vill du se de omdömen och kommentarer som lämnats på Trustpilot kan du göra det här

manypets omdöme trustpilot

Vår kommentar: Betygen ger oss en tydlig indikation på att kunderna är nöjda med djurförsäkringen från ManyPets.

Feefo omdöme

Hos Feefo har ManyPets Hundförsäkring höga omdömen med ett snittbetyg på 4,5 av 5. Urvalet hos Feefo är betydligt större än hos Trustpilot och baseras på betyg det senaste året. 

manypets omdöme feefo

Vår kommentar: Det höga omdömet hos Feefo tror vi ger en bra bild över kundupplevelsen. Det stora urvalet gör att resultaten har statistisk signifikans.

Då passar ManyPets dig

ManyPets passar dig som vill ha en omfattande och prisvärd hundförsäkring. Bolaget erbjuder en av de bästa hundförsäkringarna på marknaden.

Det mest omfattande alternativet Premium erbjuder ett komplett skydd med ett av de högsta ersättningsbeloppen på marknaden och inkluderar en livförsäkring. Du kan också teckna en försäkring hos bolaget utan begränsningar för hundraser. 

Vilken hundförsäkring som passar dig och din hund bäst beror på era behov. Om ni vill ha en prisvärd hundförsäkring med ett omfattande försäkringsskydd är ManyPets rätt försäkring för er. 

Slutsats och summering

För att sammanfatta vårt omdöme och vår undersökning kan vi konstatera att ManyPets erbjuder en av de bästa hundförsäkringarna på marknaden 2023. Försäkringen är flexibel och prisvärd och innehåller inga rasspecifika begränsningar som flera av konkurrenterna gör.

FAQ

ManyPets har fått goda omdöme från både Trustpilot och Feefo vilket indikerar att kunderna är nöjda med försäkringsbolaget. 

Nej, hundförsäkringen har inga rasspecifika begränsningar. 

ManyPets Hundförsäkring kostar från 118 kronor i månaden. Priset beror på vilken omfattning och ersättningsnivå som du väljer. 

ManyPets Hundförsäkring har en karenstid på 14 dagar när du tecknar en hundförsäkring. Det innebär att du inte kan få ersättning för sjukdomar som uppstår inom de 14 första dagarna av försäkringstiden.

ManyPets är ett pålitligt och seriöst försäkringsbolag. Bolaget har fått en mängd goda kundomdömen och får högst poäng i flera oberoende jämförelser.

Bolaget är relativt nytt på den svenska marknaden så namnet kan vara ovanligt för många. På den brittiska marknaden har bolaget funnits 2012 och är välkänt under namnet Bought by Many. Även på den brittiska marknaden har bolaget fått en mängd goda omdömen. 

De kundomdömen som finns visar till stor del på att hundförsäkringen är bra. Vi tycker bolaget erbjuder en av de bästa hundförsäkringarna på marknaden.

ManyPets Logga

Om ManyPets (tidigare Bought by Many)

ManyPets, som tidigare hette Bought by Many, är ett innovativt försäkringsbolag nischat mot djurförsäkringar. Bolaget har med hjälp av djurägares synpunkter gjort sitt bästa för att anpassa hund- och kattförsäkringar efter djurägarnas och djurens försäkringsbehov. 

Bolaget grundades i London 2012 och 2017 lanserades de första djurförsäkringarna i Storbritannien. Bolaget lanserades i Sverige under 2019. Försäkringsbolaget har idag över 500 000 medlemmar. 

För bolagets fullständiga villkor och innehåll gällande hundförsäkringar vänligen se bolagets hemsida. 

 

Kontaktuppgifter till ManyPets

Telefon: 041-088 02 02

e-post: djursupport@manypets.com

Öppettider: Vardagar 9:00-17:30

Skador anmäls på sajten under Mina sidor.