Moderna hundförsäkring

Moderna Hundförsäkring

4.7/5
Moderna hundförsäkring

Moderna Hundförsäkring

4.7/5

Moderna Hundförsäkring

Moderna erbjuder en hundförsäkring som omfattar behandlings- och veterinärvårdskostnader om din hund skulle råka ut för en skada eller sjukdom och är i behov av veterinärvård.

Försäkringen är flexibel och finns i tre olika nivåer: enkel, dubbel eller trippel som alla har olika omfattning. Samtliga nivåer går att kombinera med olika tilläggsförsäkringar för ett ytterligare skydd. 

Moderna hundförsäkring
Moderna hundförsäkring

Moderna Enkel

Moderna Enkel är som det låter den enklaste veterinärvårdsförsäkringen som bolaget erbjuder. Nivån erbjuder den minst omfattande ersättningen av de tre alternativen men är också det billigaste valet. 

Försäkringen ersätter kostnader för undersökning och behandling om din hund behöver uppsöka veterinärvård till följd av skada eller sjukdom. 

I försäkringen ingår även kostnadsfria besök till den digitala veterinären FirstVet för de sjukdomar och skador som omfattas av försäkringen. 

Innehåll

Max ersättningsbelopp

FirstVet

Rehabilitering

MR & CT Röntgen

30 000 kr/år

Ingår

Ingår ej

Ingår ej

Moderna Enkel

Moderna Enkel är som det låter den enklaste veterinärvårdsförsäkringen som bolaget erbjuder. Nivån erbjuder den minst omfattande ersättningen av de tre alternativen men är också det billigaste valet. 

Försäkringen ersätter kostnader för undersökning och behandling om din hund behöver uppsöka veterinärvård till följd av skada eller sjukdom. 

I försäkringen ingår även kostnadsfria besök till den digitala veterinären FirstVet för de sjukdomar och skador som omfattas av försäkringen. 

Innehåll

Max ersättningsbelopp

FirstVet

Rehabilitering

MR & CT Röntgen

30 000 kr/år

Ingår

Ingår ej

Ingår ej

Moderna Enkel

Moderna Enkel är som det låter den enklaste veterinärvårdsförsäkringen som bolaget erbjuder. Nivån erbjuder den minst omfattande ersättningen av de tre alternativen men är också det billigaste valet. 

Försäkringen ersätter kostnader för undersökning och behandling om din hund behöver uppsöka veterinärvård till följd av skada eller sjukdom. 

I försäkringen ingår även kostnadsfria besök till den digitala veterinären FirstVet för de sjukdomar och skador som omfattas av försäkringen. 

Innehåll

Max ersättningsbelopp

FirstVet

Rehabilitering

MR & CT Röntgen

30 000 kr/år

Ingår

Ingår ej

Ingår ej

Moderna Dubbel

Moderna Dubbel är en mer omfattande försäkringslösning än Enkel. Nivån har ett högre maximalt ersättningsbelopp och täcker fler kostnader som kan uppstå till följd av att din hund skadas eller blir sjuk.

Försäkringen har ett mer omfattande innehåll och erbjuder även ersättning för mediciner, rehabilitering och röntgen. 

I försäkringen ingår även kostnadsfria besök till den digitala veterinären FirstVet för de sjukdomar och skador som omfattas av försäkringen. 

Kortfattad beskrivning av försäkringens innehåll

Kostnader för receptbelagd och utskriven medicin ingår i det maximala ersättningsbeloppet. 

Du kan få ersättning för MR, CT och liknande röntgenformer med upp till 7000 kronor per år. 

Du kan få ersättning för rehabiliteringskostnader med upp till 7000 kronor per år utöver det maximala ersättningsbeloppet för veterinärvård. 

Dolda felförsäkring ingår om du tecknat en försäkring för hundvalpen innan fyra månaders ålder.

Innehåll

Max ersättningsbelopp

FirstVet

Rehabilitering

MR & CT Röntgen

60 000 kr/år

Ingår

7 000 kr/år

7 000 kr/år

Moderna Dubbel

Moderna Dubbel är en mer omfattande försäkringslösning än Enkel. Nivån har ett högre maximalt ersättningsbelopp och täcker fler kostnader som kan uppstå till följd av att din hund skadas eller blir sjuk.

Försäkringen har ett mer omfattande innehåll och erbjuder även ersättning för mediciner, rehabilitering och röntgen. 

I försäkringen ingår även kostnadsfria besök till den digitala veterinären FirstVet för de sjukdomar och skador som omfattas av försäkringen. 

Kortfattad beskrivning av försäkringens innehåll

Kostnader för receptbelagd och utskriven medicin ingår i det maximala ersättningsbeloppet. 

Du kan få ersättning för MR, CT och liknande röntgenformer med upp till 7000 kronor per år. 

Du kan få ersättning för rehabiliteringskostnader med upp till 7000 kronor per år utöver det maximala ersättningsbeloppet för veterinärvård. 

Dolda felförsäkring ingår om du tecknat en försäkring för hundvalpen innan fyra månaders ålder.

Innehåll

Max ersättningsbelopp

FirstVet

Rehabilitering

MR & CT Röntgen

60 000 kr/år

Ingår

7 000 kr/år

7 000 kr/år

Moderna Dubbel

Moderna Dubbel är en mer omfattande försäkringslösning än Enkel. Nivån har ett högre maximalt ersättningsbelopp och täcker fler kostnader som kan uppstå till följd av att din hund skadas eller blir sjuk.

Försäkringen har ett mer omfattande innehåll och erbjuder även ersättning för mediciner, rehabilitering och röntgen. 

I försäkringen ingår även kostnadsfria besök till den digitala veterinären FirstVet för de sjukdomar och skador som omfattas av försäkringen. 

Kortfattad beskrivning av försäkringens innehåll

Kostnader för receptbelagd och utskriven medicin ingår i det maximala ersättningsbeloppet. 

Du kan få ersättning för MR, CT och liknande röntgenformer med upp till 7000 kronor per år. 

Du kan få ersättning för rehabiliteringskostnader med upp till 7000 kronor per år utöver det maximala ersättningsbeloppet för veterinärvård. 

Dolda felförsäkring ingår om du tecknat en försäkring för hundvalpen innan fyra månaders ålder.

Innehåll

Max ersättningsbelopp

FirstVet

Rehabilitering

MR & CT Röntgen

60 000 kr/år

Ingår

7 000 kr/år

7 000 kr/år

Moderna Trippel

Trippel är den mest omfattade av de tre försäkringsalternativen och erbjuder den högsta maximala ersättningen om din hund skulle bli sjuk eller skadad. Det maximala ersättningsbeloppet är valbart mellan två nivåer. 

Nivån Trippel har även ett mer omfattande innehåll och erbjuder till exempel ersättning om din hund behöver stålbehandling eller borttagning av mjölktänder. 

I försäkringen ingår även kostnadsfria besök till den digitala veterinären FirstVet för de sjukdomar och skador som omfattas av försäkringen. 

Kortfattad beskrivning av försäkringens innehåll

Kostnader för receptbelagd och utskriven medicin ingår i det maximala ersättningsbeloppet och då till ett högre belopp än de övriga nivåerna. 

Du kan få ersättning för MR, CT och liknande röntgenformer med upp till 15 000 kronor per år. 

Du kan få ersättning för rehabiliteringskostnader med upp till 7000 kronor per år utöver det maximala ersättningsbeloppet för veterinärvård. 

Dolda felförsäkring ingår om du tecknat en försäkring för hundvalpen innan fyra månaders ålder.

Du kan få ersättning för borttagning av din hunds kvarsittande mjölktänder. 

Du kan få ersättning för kostnader för strålbehandling och behandling med cellgifter vid cancersjukdom

Du kan få ersättning för kostnader för inackordering på hundpensionat för din hund.

Det förutsätter dock att du av en läkare bedömts så sjuk att du inte längre kan ta hand om din hund.

Innehåll

Max ersättningsbelopp


FirstVet

Rehabilitering

MR & CT Röntgen

90 000 kr/år
120 000 kr/år

Ingår

7 000 kr/år

15 000 kr/år

Moderna Trippel

Trippel är den mest omfattade av de tre försäkringsalternativen och erbjuder den högsta maximala ersättningen om din hund skulle bli sjuk eller skadad. Det maximala ersättningsbeloppet är valbart mellan två nivåer. 

Nivån Trippel har även ett mer omfattande innehåll och erbjuder till exempel ersättning om din hund behöver stålbehandling eller borttagning av mjölktänder. 

I försäkringen ingår även kostnadsfria besök till den digitala veterinären FirstVet för de sjukdomar och skador som omfattas av försäkringen. 

Kortfattad beskrivning av försäkringens innehåll

Kostnader för receptbelagd och utskriven medicin ingår i det maximala ersättningsbeloppet och då till ett högre belopp än de övriga nivåerna. 

Du kan få ersättning för MR, CT och liknande röntgenformer med upp till 15 000 kronor per år. 

Du kan få ersättning för rehabiliteringskostnader med upp till 7000 kronor per år utöver det maximala ersättningsbeloppet för veterinärvård. 

Dolda felförsäkring ingår om du tecknat en försäkring för hundvalpen innan fyra månaders ålder.

Du kan få ersättning för borttagning av din hunds kvarsittande mjölktänder. 

Du kan få ersättning för kostnader för strålbehandling och behandling med cellgifter vid cancersjukdom

Du kan få ersättning för kostnader för inackordering på hundpensionat för din hund.

Det förutsätter dock att du av en läkare bedömts så sjuk att du inte längre kan ta hand om din hund.

Innehåll

Max ersättningsbelopp


FirstVet

Rehabilitering

MR & CT Röntgen

90 000 kr/år
120 000 kr/år

Ingår

7 000 kr/år

15 000 kr/år

Moderna Trippel

Trippel är den mest omfattade av de tre försäkringsalternativen och erbjuder den högsta maximala ersättningen om din hund skulle bli sjuk eller skadad. Det maximala ersättningsbeloppet är valbart mellan två nivåer. 

Nivån Trippel har även ett mer omfattande innehåll och erbjuder till exempel ersättning om din hund behöver stålbehandling eller borttagning av mjölktänder. 

I försäkringen ingår även kostnadsfria besök till den digitala veterinären FirstVet för de sjukdomar och skador som omfattas av försäkringen. 

Kortfattad beskrivning av försäkringens innehåll

Kostnader för receptbelagd och utskriven medicin ingår i det maximala ersättningsbeloppet och då till ett högre belopp än de övriga nivåerna. 

Du kan få ersättning för MR, CT och liknande röntgenformer med upp till 15 000 kronor per år. 

Du kan få ersättning för rehabiliteringskostnader med upp till 7000 kronor per år utöver det maximala ersättningsbeloppet för veterinärvård. 

Dolda felförsäkring ingår om du tecknat en försäkring för hundvalpen innan fyra månaders ålder.

Du kan få ersättning för borttagning av din hunds kvarsittande mjölktänder. 

Du kan få ersättning för kostnader för strålbehandling och behandling med cellgifter vid cancersjukdom

Du kan få ersättning för kostnader för inackordering på hundpensionat för din hund.

Det förutsätter dock att du av en läkare bedömts så sjuk att du inte längre kan ta hand om din hund.

Innehåll

Max ersättningsbelopp


FirstVet

Rehabilitering

MR & CT Röntgen

90 000 kr/år
120 000 kr/år

Ingår

7 000 kr/år

15 000 kr/år

Olika tilläggsförsäkringar

Moderna erbjuder flera olika tilläggsförsäkringar som du kan komplettera din basförsäkring med för att få ett mer omfattande skydd. Bolaget erbjuder till exempel en livförsäkring, en specialanpassad försäkring för hunduppfödare och en flockförsäkring. 

Olika tillägg

Moderna erbjuder flera olika tilläggsförsäkringar som du kan komplettera din basförsäkring med för att få ett mer omfattande skydd. Bolaget erbjuder till exempel en livförsäkring, en specialanpassad försäkring för hunduppfödare och en flockförsäkring. 

Livförsäkring

Till samtliga av Modernas försäkringsnivåer går det att komplettera försäkringen med ett tillägg för en livförsäkring.

Livförsäkringen täcker marknadsvärdet för din hund och kan utökas om din hund meriterats för exempelvis tävling eller utställning. Marknadsvärdet för din hund är oftast samma sak som inköpspriset. 

I försäkringen ingår även ersättning för om din hund tappat avelsförmåga eller användbarhet. 

Livförsäkringen gäller utan självrisk. 

Flockförsäkring

Flockförsäkring är ett tillägg som kan tecknas till samtliga av Modernas försäkringsnivåer och är en kollektiv veterinärvårdsförsäkring för flera hundar.  

Försäkringen ersätter kostnader för veterinärvård till följd av sjukdom eller olycka för någon av de försäkrade hundarna. 

Du kan teckna en flockförsäkring om du har minst tio och högst tjugo hundar. Om du har fler än tjugo hundar måste du teckna en till flockförsäkring. 

Du kan med försäkringen få ersättning med högst 100 000 kronor per år i en gemensam ersättning för samtliga hundar. Självrisken gäller för hela flocken. 

Försäkring för hunduppfödare

Moderna erbjuder en omfattande hundförsäkring för dig som är uppfödare. Genom att teckna tillägget för hunduppfödare får du förutom det som ingår i en vanlig hundförsäkring även ett mer omfattande skydd kopplat till uppfödning. 

Avelsförmåga och förlossningskomplikationer

Den livförsäkring som du tecknar för din hund som registrerad uppfödare hos bolaget innefattar även ersättning för förlorad avelsförmåga och kostnader för upp till två kejsarsnitt.

Kullförsäkring med dolda fel

Dolda felförsäkring för hundvalparna ingår utan extra kostnad för varje valp i kullen och ersätter upp till försäljningspriset i upp till tre år från leveransdag. 

Innan leverans av hundvalparna täcks dem av en veterinärvårds- och livförsäkring. Beloppet för veterinärvård är upp till 30 000 kronor och livförsäkringen täcker det förväntade försäljningspriset.

Försäkringsskyddet gäller för hundvalparna från fyra veckors ålder till leveransdagen eller högst till den dag hundvalparna blir 12 veckor gamla. 

hundvalp

Rabatter

Moderna erbjuder flera olika typer av rabatter för hundförsäkringar som de listar på sin hemsida. Vi har samlat några av dem nedan för att underlätta för dig. Rabatterna uppdateras regelbundet och för fullständiga villkor och rabatter se bolagets hemsida. 

Hundvalpsrabatt

Om din hundvalp är under 6 månader när du tecknar en hundförsäkring får du 25% rabatt på första årspremien. 

Uppfödarrabatt

Du får som uppfödare bonus för de försäkringar som dina hundvalpsköpare tecknar hos bolaget.

Rabatt för dig med registrerat kennelnamn

För dig som är uppfödare och har ett registrerat kennelnamn erbjuder Moderna 30% på både veterinärvård- och livförsäkring. 

Mängdrabatt

Om du har mer än tio hundar registrerade får du ytterligare rabatt på veterinärvårdsförsäkringen.

Lägre självrisk

Du kan få lägre självrisk om du som hundvalpsköpare tecknar en försäkring hos bolaget och uppfödaren är kund.

hundvalp

Rabatter

Moderna erbjuder flera olika typer av rabatter för hundförsäkringar som de listar på sin hemsida. Vi har samlat några av dem nedan för att underlätta för dig. Rabatterna uppdateras regelbundet och för fullständiga villkor och rabatter se bolagets hemsida. 

Hundvalpsrabatt

Om din hundvalp är under 6 månader när du tecknar en hundförsäkring får du 25% rabatt på första årspremien. 

Uppfödarrabatt

Du får som uppfödare bonus för de försäkringar som dina hundvalpsköpare tecknar hos bolaget.

Rabatt för dig med registrerat kennelnamn

För dig som är uppfödare och har ett registrerat kennelnamn erbjuder Moderna 30% på både veterinärvård- och livförsäkring. 

Mängdrabatt

Om du har mer än tio hundar registrerade får du ytterligare rabatt på veterinärvårdsförsäkringen.

Lägre självrisk

Du kan få lägre självrisk om du som hundvalpsköpare tecknar en försäkring hos bolaget och uppfödaren är kund.

Karens & självrisk

Två punkter som kan skilja sig mellan försäkringsbolagens erbjudande är karenstiden och självrisken. Det kan därför vara bra att se över dessa punkter vid val av hundförsäkring. Vi har sammanfattat Modernas karenstid och självrisk för att underlätta för dig. 

Karenstid

Moderna har i normala fall en karenstid om 20 dygn från och med att du har tecknat hundförsäkringen förutsatt att din hund inte tidigare varit försäkrad. 

Karenstid är den tid som försäkringen inte ersätter dig om din hund blir sjuk under denna tid och inte heller följder av sjukdomar som påbörjats under karenstiden.  

Bolaget har även en karenstid på 20 dygn om du utökar din försäkring till en mer omfattande nivå med ett högre ersättningsbelopp. 

Ingen karenstid

Moderna har ingen karenstid för olycksfall utan försäkringen börjar gälla direkt.

Om du byter till Moderna från ett annat försäkringsbolag till en försäkring med samma omfattning gäller ingen karenstid. Det förutsätter dock att du hos det tidigare försäkringsbolaget har passerat en karenstid på 20 dygn. 

Ingen karenstid gäller även om din hundvalp är yngre än 14 veckor och har ett veterinärintyg utan anmärkning som är högst sju dagar gammalt. 

Självrisk

Moderna erbjuder både en fast och rörlig självrisk där du kan välja själv vilket fast belopp du betalar samt vilken procentsats det rörliga beloppet består av. 

Fast del: Du kan välja en fast självrisk på 900 kronor, 1800 kronor eller 3600 kronor. 

Rörlig del: Den rörliga delen tillkommer på den fasta delen. Du kan välja en rörlig självrisk på 15% eller 25%. 

Den fasta självrisken betalar du endast en gång under en självriskperiod. Moderna erbjuder en självriskperiod på 180 dygn från och med första veterinärbesöket. 

Sammanfattning av Moderna

Vi har gjort en helhetsbedömning av den hundförsäkring som Moderna erbjuder och kan konstatera att det är en de bästa hundförsäkringarna på marknaden. 

Moderna erbjuder en flexibel prissättning och omfattning där du själv väljer vilken nivå som passar bäst för dig och din hund. Den mest omfattande nivån har det näst högsta ersättningsbeloppet på marknaden. Ersättningsbeloppet sänks inte heller med hundens ålder. 

Bolaget har även flera tilläggsförsäkringar som du kan teckna som komplement för din veterinärvårdsförsäkring för ett komplett skydd. Det finns bland annat en livförsäkring för alla hundar oavsett ras, ett specialanpassat tillägg för uppfödare och en flockförsäkring för dig som har fler än tio hundar. 

Självriskperioden är 180 dagar vilket är längre än flera av konkurrenterna men inte längst på marknaden. Karenstiden är 20 dygn vilket motsvarar karenstiden hos flera av konkurrenterna. 

Bolaget erbjuder flera rabatter men de är för det mesta anpassade för dig som är uppfödare eller har många hundar. Jämfört med konkurrenterna skulle Moderna kunna erbjuda fler rabatter. 

Om Moderna

Moderna Djurförsäkringar tillhör försäkringsbolaget Moderna Försäkringar och är ett nischat dotterbolag mot djurförsäkringar. Moderbolaget är det femte största aktören på den svenska sakförsäkringsmarknaden.

Djurförsäkringarna är specialiserade på försäkringar till katter och hundar. Bolagets affärsidé är att erbjuda försäkringsprodukter till ett bra pris snabbt och enkelt när du som kund behöver det. 

För bolagets fullständiga villkor och innehåll gällande hundförsäkringar vänligen se bolagets hemsida. 

Moderna hundförsäkring

Om Moderna

Moderna Djurförsäkringar tillhör försäkringsbolaget Moderna Försäkringar och är ett nischat dotterbolag mot djurförsäkringar. Moderbolaget är det femte största aktören på den svenska sakförsäkringsmarknaden.

Djurförsäkringarna är specialiserade på försäkringar till katter och hundar. Bolagets affärsidé är att erbjuda försäkringsprodukter till ett bra pris snabbt och enkelt när du som kund behöver det. 

För bolagets fullständiga villkor och innehåll gällande hundförsäkringar vänligen se bolagets hemsida. 

Moderna hundförsäkring

Fler populära hundförsäkringar