Moderna hundförsäkring
Moderna omdöme:
5/5

Moderna Hundförsäkring Recension

Moderna är ett välkänt försäkringsbolag som erbjuder flera olika typer av försäkringslösningar. Bland annat erbjuder bolaget djurförsäkringar för hundar, katter och specialanpassade djurförsäkringar för uppfödare.

I vår recension sammanfattar vi allt som du behöver veta om Moderna Hundförsäkring. Vi går igenom allmän information om hundförsäkringen, fördelar och nackdelar, kundomdömen och slutligen vårt eget omdöme om hundförsäkringen.

Bolaget erbjuder en flexibel hundförsäkring både gällande omfattning och pris. Som hundägare kan du välja mellan tre olika nivåer för din hund: Enkel, Dubbel och Trippel. Det mest omfattande alternativet Trippel erbjuder det näst högsta ersättningsbeloppet på marknaden. 

Moderna erbjuder även ett stort utbud av tilläggsförsäkringar för att ge dig möjligheten att komplettera ditt skydd ytterligare. Bland annat finns en specialanpassad försäkring för uppfödare. 

Läs vidare om du vill veta varför vi anser att Moderna erbjuder en av de bästa hundförsäkringarna på marknaden 2021. 

Senast uppdaterad: 2021-09-18

Innehållsförteckning

Moderna Ranking - Översikt

Moderna Ranking
5 av 5
5 av 5
4 av 5
5 av 5
4 av 5
Moderna omdöme
5/5

Moderna pris

Priset på en hundförsäkring hos Moderna kostar från ca 200 kronor i månaden. Priset är individuella och beror på vilken omfattning och ersättningsnivå som du väljer.

Priset kan även variera beroende på ras, var du bor och hur gammal din hund är. Med bolagets rabatter är det möjligt att komma ner i pris ytterligare. 

Se ditt pris här: 

Innehåll i Moderna Hundförsäkringar

Moderna Enkel

Moderna Enkel är som det låter den enklaste veterinärvårdsförsäkringen som bolaget erbjuder. Nivån erbjuder den minst omfattande ersättningen av de tre alternativen men är också det billigaste valet. 

Försäkringen ersätter kostnader för undersökning och behandling om din hund behöver uppsöka veterinärvård till följd av skada eller sjukdom. 

I försäkringen ingår även kostnadsfria besök till den digitala veterinären FirstVet för de sjukdomar och skador som omfattas av försäkringen. 

Ersättningsbelopp Enkel

Moderna Hundförsäkring Enkel erbjuder ett ersättningsbelopp på maximalt 30 000 kronor per år. Jämfört med andra hundförsäkringar som konkurrenterna erbjuder är beloppet lika. 

Innehåll Enkel

Innehåll Enkel
Max ersättningsbelopp
30 000 kr/år
FirstVet
Ingår
Rehabilitering
Ingår ej
MR & CT Röntgen
Ingår ej

Moderna Dubbel

Moderna Dubbel är en mer omfattande försäkringslösning än Enkel. Nivån har ett högre maximalt ersättningsbelopp och täcker fler kostnader som kan uppstå till följd av att din hund skadas eller blir sjuk.

Försäkringen har ett mer omfattande innehåll och erbjuder även ersättning för mediciner, rehabilitering och röntgen. 

I försäkringen ingår även kostnadsfria besök till den digitala veterinären FirstVet för de sjukdomar och skador som omfattas av försäkringen. 

Ersättningsbelopp Dubbel

Moderna Hundförsäkring Dubbel har ett ersättningsbelopp på maximalt 60 000 kronor per år. Det är högre än vad flera av konkurrenterna erbjuder för den här försäkringsnivån.

Innehåll Dubbel

Innehåll Dubbel
Max ersättningsbelopp
60 000 kr/år
FirstVet
Ingår
Rehabilitering
7 000 kr/år
MR & CT Röntgen
Ingår

Moderna Trippel

Trippel är den mest omfattade av de tre försäkringsalternativen och erbjuder den högsta maximala ersättningen om din hund skulle bli sjuk eller skadad. Det maximala ersättningsbeloppet är valbart mellan två nivåer: 90 000 kr/år eller 120 000 kr/år.  

Nivån Trippel har även ett mer omfattande innehåll och erbjuder till exempel ersättning om din hund behöver stålbehandling eller borttagning av mjölktänder. 

I försäkringen ingår även kostnadsfria besök till den digitala veterinären FirstVet för de sjukdomar och skador som omfattas av försäkringen. 

Ersättningsbelopp Trippel

Moderna Hundförsäkring Trippel har ett ersättningsbelopp på maximalt 120 000 kronor per år. Det är ett av de högsta beloppen på marknaden jämfört med alla hundförsäkringar. 

Innehåll Trippel

Innehåll Trippel
Max ersättningsbelopp
120 000 kr/år
FirstVet
Ingår
Rehabilitering
7 000 kr/år
MR & CT Röntgen
Ingår

Jämför innehåll

Moderna erbjuder en flexibel hundförsäkring med många tillägg jämfört med alla hundförsäkringar på marknaden. 

Vi har hittat främst sex punkter som vi tycker skiljer hundförsäkringen från konkurrenternas: 

Tillägg Moderna

Moderna erbjuder flera olika tilläggsförsäkringar som du kan komplettera din basförsäkring med för att få ett mer omfattande skydd. Bolaget erbjuder till exempel en livförsäkring, en specialanpassad försäkring för hunduppfödare och en flockförsäkring. 

Livförsäkring

Till samtliga av Modernas försäkringsnivåer går det att komplettera försäkringen med ett tillägg för en livförsäkring.

Livförsäkringen täcker marknadsvärdet för din hund och kan utökas om din hund meriterats för exempelvis tävling eller utställning. Marknadsvärdet för din hund är oftast samma sak som inköpspriset. 

I försäkringen ingår även ersättning för om din hund tappat avelsförmåga eller användbarhet. 

Livförsäkringen gäller utan självrisk. 

Flockförsäkring

Flockförsäkring är ett tillägg som kan tecknas till samtliga av Modernas försäkringsnivåer och är en kollektiv veterinärvårdsförsäkring för flera hundar.  

Försäkringen ersätter kostnader för veterinärvård till följd av sjukdom eller olycka för någon av de försäkrade hundarna. 

Du kan teckna en flockförsäkring om du har minst tio och högst tjugo hundar. Om du har fler än tjugo hundar måste du teckna en till flockförsäkring. 

Du kan med försäkringen få ersättning med högst 100 000 kronor per år i en gemensam ersättning för samtliga hundar. Självrisken gäller för hela flocken. 

Försäkring för hunduppfödare

Moderna erbjuder en omfattande hundförsäkring för dig som är uppfödare. Genom att teckna tillägget för hunduppfödare får du förutom det som ingår i en vanlig hundförsäkring även ett mer omfattande skydd kopplat till uppfödning. 

Avelsförmåga och förlossningskomplikationer

Den livförsäkring som du tecknar för din hund som registrerad uppfödare hos bolaget innefattar även ersättning för förlorad avelsförmåga och kostnader för upp till två kejsarsnitt.

Kullförsäkring med dolda fel

Dolda felförsäkring för hundvalparna ingår utan extra kostnad för varje valp i kullen och ersätter upp till försäljningspriset i upp till tre år från leveransdag. 

Innan leverans av hundvalparna täcks dem av en veterinärvårds- och livförsäkring. Beloppet för veterinärvård är upp till 30 000 kronor och livförsäkringen täcker det förväntade försäljningspriset.

Försäkringsskyddet gäller för hundvalparna från fyra veckors ålder till leveransdagen eller högst till den dag hundvalparna blir 12 veckor gamla. 

Rabatter

Moderna erbjuder flera olika typer av rabatter för hundförsäkringar som de listar på sin hemsida. Vi har samlat några av dem nedan för att underlätta för dig. Rabatterna uppdateras regelbundet och för fullständiga villkor och rabatter se bolagets hemsida. 

Hundvalpsrabatt

Om din hundvalp är under 6 månader när du tecknar en hundförsäkring får du 25% rabatt på första årspremien. 

Uppfödarrabatt

Du får som uppfödare bonus för de försäkringar som dina hundvalpsköpare tecknar hos bolaget.

Rabatt för dig med registrerat kennelnamn

För dig som är uppfödare och har ett registrerat kennelnamn erbjuder Moderna 30% på både veterinärvård- och livförsäkring. 

Samlingsrabatt

Om du samlar flera försäkringar hos Moderna kan du få upp till 20% i samlingsrabatt. 

Moderna hundförsäkring

Karens & självrisk

Två punkter som kan skilja sig mellan försäkringsbolagens erbjudande är karenstiden och självrisken. Det kan därför vara bra att se över dessa punkter vid val av hundförsäkring. Vi har sammanfattat Modernas karenstid och självrisk för att underlätta för dig. 

Karenstid

Moderna har i normala fall en karenstid om 20 dygn från och med att du har tecknat hundförsäkringen förutsatt att din hund inte tidigare varit försäkrad. 

Karenstid är den tid som försäkringen inte ersätter dig om din hund blir sjuk under denna tid och inte heller följder av sjukdomar som påbörjats under karenstiden.  

Bolaget har även en karenstid på 20 dygn om du utökar din försäkring till en mer omfattande nivå med ett högre ersättningsbelopp. 

Ingen karenstid

Moderna har ingen karenstid för olycksfall utan försäkringen börjar gälla direkt.

Om du byter till Moderna från ett annat försäkringsbolag till en försäkring med samma omfattning gäller ingen karenstid. Det förutsätter dock att du hos det tidigare försäkringsbolaget har passerat en karenstid på 20 dygn. 

Ingen karenstid gäller även om din hundvalp är yngre än 12 veckor och har ett veterinärintyg utan anmärkning som är högst sju dagar gammalt. 

Självrisk

Moderna erbjuder både en fast och rörlig självrisk där du kan välja själv vilket fast belopp du betalar samt vilken procentsats det rörliga beloppet består av. 

Fast del: Du kan välja en fast självrisk på 1100 kronor, 2200 kronor eller 4000 kronor. 

Rörlig del: Den rörliga delen tillkommer på den fasta delen. Du kan välja en rörlig självrisk på 15% eller 25%. 

Den fasta självrisken betalar du endast en gång under en självriskperiod. Moderna erbjuder en självriskperiod på 180 dygn från och med första veterinärbesöket. 

Fördelar och nackdelar

Fördelar med Moderna

Nackdelar med Moderna

Moderna Omdöme

Vårt betyg:
5/5

Moderna Omdöme

Vi har gjort en helhetsbedömning av den hundförsäkring som Moderna erbjuder och kan konstatera att det är en de bästa hundförsäkringarna på marknaden 2021. 

Moderna erbjuder en flexibel prissättning och omfattning där du själv väljer vilken nivå som passar bäst för dig och din hund. Den mest omfattande nivån har det näst högsta ersättningsbeloppet på marknaden. Ersättningsbeloppet sänks inte heller med hundens ålder. 

Bolaget har även flera tilläggsförsäkringar som du kan teckna som komplement för din veterinärvårdsförsäkring för ett komplett skydd. Det finns bland annat en livförsäkring för alla hundar oavsett ras, ett specialanpassat tillägg för uppfödare och en flockförsäkring för dig som har fler än tio hundar. 

Självriskperioden är 180 dagar vilket är längre än flera av konkurrenterna men inte längst på marknaden. Karenstiden är 20 dygn vilket motsvarar karenstiden hos flera av konkurrenterna. 

Bolaget erbjuder flera rabatter men de är för det mesta anpassade för dig som är uppfödare eller har många hundar. Jämfört med konkurrenterna skulle Moderna kunna erbjuda fler rabatter. 

Vårt omdöme och betyg för Moderna Hundförsäkring blir efter vår analys 5 av 5.

Omdömet är avrundat till närmsta heltal. 

Se hur Moderna Hundförsäkring står sig i vår jämförelse och vilket försäkringsbolag som erbjuder den bästa hundförsäkringen 2021.

Kundernas erfarenhet av Moderna

Vad säger kunderna om Moderna Hundförsäkring? Vi har tittat på de betyg och omdömen Moderna har fått på Trustpilot för att kunna besvara frågan. 

Trustpilot omdöme

Moderna har fått relativt många betyg på Trustpilot med ett medelbetyg på 4/5. Betygen avser dock hela Moderna Försäkringar och alla de försäkringar som bolaget erbjuder. Omdömena på Trustpilot är till stor del fördelade på det högsta betyget (51%), det näst högsta betyget (16%) och det lägsta betyget (25%).

För att se vad kunderna tycker om specifikt hundförsäkringen går det bra att söka efter kommentarer i sökfältet. De flesta kundomdömena om hundförsäkringen är positiva men det finns några negativa som Moderna har besvarat. 

Vill du se de kundomdömen och kommentarer som lämnats om Moderna på Trustpilot kan du göra det här

Moderna omdöme trustpilot

Vår kommentar: De höga betygen på Trustpilot ger en bra bild över kundupplevelsen. Det är många kommentarer som publicerats vilket gör att det går att dra en positiv slutsats från betygen. Betyget är något lägre än det vi valt att sätta. På Trustpilot gäller betygen samtliga försäkringar som bolaget erbjuder vilket är värt att notera.

Då passar Moderna dig

Moderna passar dig som vill ha en omfattande och flexibel hundförsäkring. Den passar även dig som är uppfödare och letar efter en bra hundförsäkring för uppfödare. 

Bolagets mest omfattande alternativ Trippel har ett av de högsta ersättningsbeloppen på marknaden och ger ett komplett skydd.  

Den bästa hundförsäkringen för dig och din hund beror på flera faktorer och är individuellt. Om du vill ha en omfattande hundförsäkring med flera rabatter och ett stort utbud av tillägg är Moderna rätt försäkring för dig. 

Slutsats och summering

För att sammanfatta vårt omdöme erbjuder Moderna en av de bästa hundförsäkringarna 2021. Försäkringen är omfattande och erbjuder flera tillägg och rabatter.

FAQ

Hos Trustpilot har Moderna fått ett bra omdömen. Det indikerar på att kunderna är nöjda med försäkringen. 

Priset på Moderna Hundförsäkring beror på flera faktorer och varierar beroende på vilken ersättningsnivå som du väljer.

Moderna Hundförsäkring har en karenstid på 20 dygn. 

Moderna är ett seriöst och pålitligt försäkringsbolag. Bolaget har fått bra kundomdömen och får höga poäng i flera jämförelser.  

Bolaget är välkänt på försäkringsmarknaden och har funnit länge. 

Moderna hundförsäkring

Om Moderna

Moderna Djurförsäkringar tillhör försäkringsbolaget Moderna Försäkringar och är ett nischat dotterbolag mot djurförsäkringar. Moderbolaget är det femte största aktören på den svenska sakförsäkringsmarknaden.

Djurförsäkringarna är specialiserade på försäkringar till katter och hundar. Bolagets affärsidé är att erbjuda försäkringsprodukter till ett bra pris snabbt och enkelt när du som kund behöver det. 

För bolagets fullständiga villkor och innehåll gällande hundförsäkringar vänligen se bolagets hemsida. 

Kontaktuppgifter till Moderna

Telefon: 060-66 30 30

e-post: info@modernadjurforsakringar.se

Öppettider:
Måndag till torsdag: 08.00 – 20.00
Fredagar: 08.00 – 17.00
Lördagar: 09.00 – 15.00
Söndagar: 09.00 – 15.00