Integritetspolicy

I denna integritetspolicy redogör vi bland annat för vilka personuppgifter som kan komma att samlas in ifall du tar del av vår tjänst, hur hanteringen av dessa sker, samt vilka rättigheter du har i avseendet. 

Inledning

Vi värdesätter din personliga integritet och vi vill att du ska känna dig trygg när du använder vår tjänst. Därför har vi valt att begränsa behandlingen av personuppgifter till när du aktivt väljer att kontakta oss och i säkerhetssyfte.

I samband med att rutiner, lagstiftning eller vårt utbud av tjänster ändras kan det krävas justeringar i vår integritetspolicy för att möta de nya förhållandena. Det är därför viktigt att läsa igenom vår integritetspolicy varje gång du tänkt nyttja våra tjänster för att säkerställa att du är medveten om vår aktuella policy för behandling av personuppgifter.

Integritetspolicy uppdaterades senast 2022-09-01. 

Personuppgifter är information och andra uppgifter som enskilt, eller med stöd av andra uppgifter, kan härledas till en levande fysisk person. Exempel på detta är: namn, adress, bilder, e-postadress och personnummer. 

Lasserk AB (559124-6011), Nimrodsgatan 12, 115 42 Stockholm, är personuppgiftsansvarig och ansvarar för behandlingen av de personuppgifter du delar med oss när:

  • Du kontaktar oss

Vi har som princip att bara behandla de personuppgifter vi anser är viktigast för att fullgöra våra skyldigheter och åtaganden. Nedan redogör vi för vilka personuppgifter som kan komma att behandlas då:

Du kontaktar oss
Namn, e-postadress samt övriga personuppgifter du potentiellt delar med dig av ifall du kontaktar oss i skrift. Rättslig grund: Intresseavvägning 

På jämförhundförsäkring.se behandlar vi personuppgifter för att kunna besvara eventuella frågor samt för att skydda oss från dataintrång.  

Dina personuppgifter kommer i största möjliga utsträckning att behandlas inom EU/EES – framför allt kommer personuppgifter du ger till oss att behandlas i Sverige.

Dina personuppgifter kommer inte sparas längre än vad rådande lagstiftning tillåter.

Du som väljer att använda våra tjänster och således förser oss personuppgifter att behandla har rättigheter förknippade med vår hantering. 

  • Du har rätt till tillgång, vilket innebär att du har rätt att få reda på om vi behandlar personuppgifter om dig, vilka personuppgifter vi behandlar och hur vi behandlar dessa. 
  • Du har rätt till rättelse, vilket innebär att du har rätt att få felaktiga personuppgifter rättade. 
  • Du har rätt till invändning, vilket innebär att invända mot att dina personuppgifter behandlas för att rikta marknadsföring mot dig.
  • Du har rätt till radering, vilket innebär att du har rätt att få vissa personuppgifter som vi behandlar om dig raderade. Detta förutsätter att personuppgifterna inte längre fyller någon funktion för verksamheten eller ifall vi saknar laglig grund för behandlingen. 
  • Du har rätt till begränsning, vilket innebär att vi begränsas från att aktivt behandla dina personuppgifter. 
  • Du har rätt till dataportabilitet.

Vårt kontaktformulär skyddas mot skräppost och spam med hjälp av tjänsten reCAPTCHA från Google. Tjänsten förhindrar spam genom att identifiera botar/falska användare och blockera dessa från att skicka meddelanden via formuläret. Väljer du att kontakta oss genom vårt kontaktformulär gäller även Googles integritetspolicy och villkor för reCAPTCHA. Dessa hittar du vid ikonen för reCAPTCHA som finns synlig nere i kontaktsidans högra hörn.

Vi använder oss av en säkerhetstjänst som identifierar och blockerar en hackares IP-adress vid eventuella försök till dataintrång. Tjänsten skyddar enbart sektioner där våra användare inte får vistas och aktiveras först när ett otillåtet försök till dataintrång in har registrerats. 

Vi använder cookies på jämförhundförsäkring.se. Mer information om vilka cookies vi använder och varför, kan du hitta i vår cookiepolicy.