Hundförsäkring: Sveland

Sveland Hundförsäkring

3.5/5
Hundförsäkring: Sveland

Sveland Hundförsäkring

3.5/5

Sveland Hundförsäkring

Sveland Hundförsäkring är en flexibel försäkringslösning som erbjuder flera olika alternativ med mer och mindre omfattande innehåll.

Bolaget erbjuder fem alternativ: Hundförsäkring Olycksfall, Hundförsäkring Special, Hundförsäkring Favorit, Hundförsäkring Maximal och Sveland Jägarhundförsäking.

Samtliga försäkringar har olika omfattning och pris vilket gör att du själv kan bestämma hur omfattande du vill att din hundförsäkring ska vara. 

rottweiler hundvalpar
Hundförsäkring: Sveland

Hundförsäkring Olycksfall och Special

Hundförsäkring Olycksfall och Special är de två enklaste alternativen som går att teckna hos Sveland.

Hundförsäkring Olycksfall är begränsad till ersättning endast för olycksfall såsom bitskador, trafikskador och akut förgiftning. Priset på försäkringen är lägst av alla alternativ med en veterinärvårdspremie på 524 kronor per år.

Hundförsäkring Special täcker olycksfall och vård av de tio vanligaste sjukdomarna: analadenom, lunginflammation, livmoderomvridning, perinealbråck, magomvridning, prostatasjukdomar, perinealbråck, pyometra. tumörsjukdomar, testikelomvridning och urinsten.

Liv-, medicin-, rehabilitering- och Boostförsäkring kan tecknas som tillägg för ytterligare skydd. Du får även tre kostnadsfria samtal per år till den digitala veterinären FirstVet. 

Innehåll

Max ersättningsbelopp

FirstVet

Rehabilitering

MR & CT Röntgen

20 000 kr/år

3 ggr/år

Ingår ej

Ingår ej

Hundförsäkring Olycksfall

Hundförsäkring Olycksfall och Special är de två enklaste alternativen som går att teckna hos Sveland.

Hundförsäkring Olycksfall är begränsad till ersättning endast för olycksfall såsom bitskador, trafikskador och akut förgiftning. Priset på försäkringen är lägst av alla alternativ med en veterinärvårdspremie på 524 kronor per år.

Hundförsäkring Special täcker olycksfall och vård av de tio vanligaste sjukdomarna: analadenom, lunginflammation, livmoderomvridning, perinealbråck, magomvridning, prostatasjukdomar, perinealbråck, pyometra. tumörsjukdomar, testikelomvridning och urinsten.

Liv-, medicin-, rehabilitering- och Boostförsäkring kan tecknas som tillägg för ytterligare skydd. Du får även tre kostnadsfria samtal per år till den digitala veterinären FirstVet. 

Innehåll

Max ersättningsbelopp

FirstVet

Rehabilitering

MR & CT Röntgen

20 000 kr/år

3 ggr/år

Ingår ej

Ingår ej

Hundförsäkring Olycksfall

Hundförsäkring Olycksfall och Special är de två enklaste alternativen som går att teckna hos Sveland.

Hundförsäkring Olycksfall är begränsad till ersättning endast för olycksfall såsom bitskador, trafikskador och akut förgiftning. Priset på försäkringen är lägst av alla alternativ med en veterinärvårdspremie på 524 kronor per år.

Hundförsäkring Special täcker olycksfall och vård av de tio vanligaste sjukdomarna: analadenom, lunginflammation, livmoderomvridning, perinealbråck, magomvridning, prostatasjukdomar, perinealbråck, pyometra. tumörsjukdomar, testikelomvridning och urinsten.

Liv-, medicin-, rehabilitering- och Boostförsäkring kan tecknas som tillägg för ytterligare skydd. Du får även tre kostnadsfria samtal per år till den digitala veterinären FirstVet. 

Innehåll

Max ersättningsbelopp

FirstVet

Rehabilitering

MR & CT Röntgen

20 000 kr/år

3 ggr/år

Ingår ej

Ingår ej

Hundförsäkring Favorit

Svelands mest populära hundförsäkring är Hundförsäkring Favorit. Försäkringen kan tecknas från att hundvalpen är sex veckor gammal.

Ersättningsbeloppet är valbart mellan tre olika nivåer och täcker kostnader för veterinärvård till följd av sjukdom och olycka. 

Försäkringen ger ett omfattande och bra basutbud som kan kompletteras med  tilläggsförsäkringar för ytterligare skydd. Exempel på tilläggsförsäkringar som kan tecknas är liv-, användbarhet-, medicin- och rehabiliteringsförsäkring samt Sveland Boost.

I försäkringen ingår även tre kostnadsfria besök till den digitala veterinären FirstVet.

Kortfattad beskrivning av försäkringens innehåll

Du kan få ersättning för viss tandvård såsom avlägsnande av kvarsittande mjölktänder. 

Det förutsätter dock att din hund varit försäkrad i Sveland Hundförsäkring Favorit sedan före fyra månaders ålder med ett veterinärintyg utan anmärkning från leveranstillfället. 

Du kan få ersättning för MR, CT, fluoroskopi och scintigrafi röntgen med upp till 5000 kronor per år. 

Du kan få ersättning för din hunds första kejsarsnitt förutsatt att din hund inte kan föda själv. 

Du kan få ersättning för dolda del som uppstår hos din hund.

Det förutsätter att din hund varit försäkrad i Sveland Hundförsäkring Favorit sedan före fyra månaders ålder med ett veterinärintyg utan anmärkning från leveranstillfället. 

Du kan få ersättning för led- och skelettsjukdomar hos din hund.

Det förutsätter att din hund varit försäkrad i Sveland Hundförsäkring Favorit sedan före fyra månaders ålder med ett anmärkningsfritt veterinärsintyg från leveransdatum. 

Du kan endast få ersättning för medicin och förbandsmaterial som används av veterinären vid behandlingstillfället av din hund.

För ett mer omfattande skydd gällande medicin erbjuder bolaget en tilläggsförsäkring. 

Innehåll

Max ersättningsbeloppFirstVet

Rehabilitering

MR & CT Röntgen

20 000 kr/år
40 000 kr/år
60 000 kr/år

3 ggr/år

Tillägg

5 000 kr/år

Hundförsäkring Favorit

Svelands mest populära hundförsäkring är Hundförsäkring Favorit. Försäkringen kan tecknas från att hundvalpen är sex veckor gammal.

Ersättningsbeloppet är valbart mellan tre olika nivåer och täcker kostnader för veterinärvård till följd av sjukdom och olycka. 

Försäkringen ger ett omfattande och bra basutbud som kan kompletteras med  tilläggsförsäkringar för ytterligare skydd. Exempel på tilläggsförsäkringar som kan tecknas är liv-, användbarhet-, medicin- och rehabiliteringsförsäkring samt Sveland Boost.

I försäkringen ingår även tre kostnadsfria besök till den digitala veterinären FirstVet.

Kortfattad beskrivning av försäkringens innehåll

Du kan få ersättning för viss tandvård såsom avlägsnande av kvarsittande mjölktänder. 

Det förutsätter dock att din hund varit försäkrad i Sveland Hundförsäkring Favorit sedan före fyra månaders ålder med ett veterinärintyg utan anmärkning från leveranstillfället. 

Du kan få ersättning för MR, CT, fluoroskopi och scintigrafi röntgen med upp till 5000 kronor per år. 

Du kan få ersättning för din hunds första kejsarsnitt förutsatt att din hund inte kan föda själv. 

Du kan få ersättning för dolda del som uppstår hos din hund.

Det förutsätter att din hund varit försäkrad i Sveland Hundförsäkring Favorit sedan före fyra månaders ålder med ett veterinärintyg utan anmärkning från leveranstillfället. 

Du kan få ersättning för led- och skelettsjukdomar hos din hund.

Det förutsätter att din hund varit försäkrad i Sveland Hundförsäkring Favorit sedan före fyra månaders ålder med ett anmärkningsfritt veterinärsintyg från leveransdatum. 

Du kan endast få ersättning för medicin och förbandsmaterial som används av veterinären vid behandlingstillfället av din hund.

För ett mer omfattande skydd gällande medicin erbjuder bolaget en tilläggsförsäkring. 

Innehåll

Max ersättningsbeloppFirstVet

Rehabilitering

MR & CT Röntgen

20 000 kr/år
40 000 kr/år
60 000 kr/år

3 ggr/år

Tillägg

5 000 kr/år

Hundförsäkring Favorit

Svelands mest populära hundförsäkring är Hundförsäkring Favorit. Försäkringen kan tecknas från att hundvalpen är sex veckor gammal.

Ersättningsbeloppet är valbart mellan tre olika nivåer och täcker kostnader för veterinärvård till följd av sjukdom och olycka. 

Försäkringen ger ett omfattande och bra basutbud som kan kompletteras med  tilläggsförsäkringar för ytterligare skydd. Exempel på tilläggsförsäkringar som kan tecknas är liv-, användbarhet-, medicin- och rehabiliteringsförsäkring samt Sveland Boost.

I försäkringen ingår även tre kostnadsfria besök till den digitala veterinären FirstVet.

Kortfattad beskrivning av försäkringens innehåll

Du kan få ersättning för viss tandvård såsom avlägsnande av kvarsittande mjölktänder. 

Det förutsätter dock att din hund varit försäkrad i Sveland Hundförsäkring Favorit sedan före fyra månaders ålder med ett veterinärintyg utan anmärkning från leveranstillfället. 

Du kan få ersättning för MR, CT, fluoroskopi och scintigrafi röntgen med upp till 5000 kronor per år. 

Du kan få ersättning för din hunds första kejsarsnitt förutsatt att din hund inte kan föda själv. 

Du kan få ersättning för dolda del som uppstår hos din hund.

Det förutsätter att din hund varit försäkrad i Sveland Hundförsäkring Favorit sedan före fyra månaders ålder med ett veterinärintyg utan anmärkning från leveranstillfället. 

Du kan få ersättning för led- och skelettsjukdomar hos din hund.

Det förutsätter att din hund varit försäkrad i Sveland Hundförsäkring Favorit sedan före fyra månaders ålder med ett anmärkningsfritt veterinärsintyg från leveransdatum. 

Du kan endast få ersättning för medicin och förbandsmaterial som används av veterinären vid behandlingstillfället av din hund.

För ett mer omfattande skydd gällande medicin erbjuder bolaget en tilläggsförsäkring. 

Innehåll

Max ersättningsbeloppFirstVet

Rehabilitering

MR & CT Röntgen

20 000 kr/år
40 000 kr/år
60 000 kr/år

3 ggr/år

Tillägg

5 000 kr/år

Hundförsäkring Maximal

Svelands mest omfattande försäkring är Hundförsäkring Maximal som utöver det som Favorit erbjuder även erbjuder skydd för rehabilitering, medicin, avlivning och personolycksfallsförsäkring.

Försäkringen erbjuder även ett högre ersättningsbelopp med upp till 100 000 kronor per år. Beloppet sänks dock när hunden blivit tio år. Det maximala ersättningsbeloppet är då 60 000 kronor per år livet ut. 

Försäkringen kan tecknas från att hunden är sex veckor till sju års ålder. 

I försäkringen ingår även tre kostnadsfria besök till den digitala veterinären FirstVet. 

Kortfattad beskrivning av försäkringens innehåll

Du kan få ersättning för viss tandvård såsom avlägsnande av kvarsittande mjölktänder. 

Det förutsätter dock att din hund varit försäkrad hos Sveland sedan före fyra månaders ålder med ett veterinärintyg utan anmärkning från leveranstillfället. 

Du kan få ersättning för MR, CT, fluoroskopi och scintigrafi röntgen.

Ersättningen ingår i det totala veterinärvårdsbeloppet och är inte begränsat till något annat maxbelopp. 

Du kan få ersättning för din hunds första kejsarsnitt förutsatt att din hund inte kan föda själv. 

Du kan få ersättning för dolda del som uppstår hos din hund.

Det förutsätter att din hund varit försäkrad hos Sveland sedan före fyra månaders ålder med ett veterinärintyg utan anmärkning från leveranstillfället. 

Du kan få ersättning för led- och skelettsjukdomar hos din hund.

Det förutsätter att din hund varit försäkrad hos Sveland sedan före fyra månaders ålder med ett anmärkningsfritt veterinärsintyg från leveransdatum. 

Du kan få ersättning för receptbelagd medicin som ordinerats av veterinär till följd av olycka eller sjukdom som hunden behandlats för med upp till 10 000 kronor. 

Du kan få ersättning för protesoperationer och implantat. 

Tilläggsförsäkringen för rehabilitering ingår och du kan få ersättning med upp till 10 000 kronor per år.

Det förutsätter dock att behandlingen ordinerats eller remitterats av veterinär efter olycka eller sjukdom som är ersättningsbar i veterinärvårdsförsäkringen. 

Du kan få ersättning för kostnader kopplade till avlivning och kremering av din hund till följd av sjukdom eller skada med upp till 1500 kronor. 

Om din hund skadas i en trafikolycka under en bilfärd behöver du inte betala den fasta självrisken om din hund behöver uppsöka veterinär.

Du kan få ersättning om din hund orsakar skada på familjemedlem eller person som är över 18 år och tillfälligt har hunden i sin vård på uppdrag av ägaren. 

Försäkringen kan även ersätta planerad privat sjukvård efter olycka orsakad av hunden.

Du kan även erbjudas samtalsstöd om din hund avlider och familjemedlem drabbas av psykiska besvär som sorge- och krisreaktion. 

Innehåll

Max ersättningsbelopp

FirstVet

Rehabilitering

MR & CT Röntgen

100 000 kr/år

3 ggr/år

10 000 kr/år

Ingår

Hundförsäkring Maximal

Svelands mest omfattande försäkring är Hundförsäkring Maximal som utöver det som Favorit erbjuder även erbjuder skydd för rehabilitering, medicin, avlivning och personolycksfallsförsäkring.

Försäkringen erbjuder även ett högre ersättningsbelopp med upp till 100 000 kronor per år. Beloppet sänks dock när hunden blivit tio år. Det maximala ersättningsbeloppet är då 60 000 kronor per år livet ut. 

Försäkringen kan tecknas från att hunden är sex veckor till sju års ålder. 

I försäkringen ingår även tre kostnadsfria besök till den digitala veterinären FirstVet. 

Kortfattad beskrivning av försäkringens innehåll

Du kan få ersättning för viss tandvård såsom avlägsnande av kvarsittande mjölktänder. 

Det förutsätter dock att din hund varit försäkrad hos Sveland sedan före fyra månaders ålder med ett veterinärintyg utan anmärkning från leveranstillfället. 

Du kan få ersättning för MR, CT, fluoroskopi och scintigrafi röntgen.

Ersättningen ingår i det totala veterinärvårdsbeloppet och är inte begränsat till något annat maxbelopp. 

Du kan få ersättning för din hunds första kejsarsnitt förutsatt att din hund inte kan föda själv. 

Du kan få ersättning för dolda del som uppstår hos din hund.

Det förutsätter att din hund varit försäkrad hos Sveland sedan före fyra månaders ålder med ett veterinärintyg utan anmärkning från leveranstillfället. 

Du kan få ersättning för led- och skelettsjukdomar hos din hund.

Det förutsätter att din hund varit försäkrad hos Sveland sedan före fyra månaders ålder med ett anmärkningsfritt veterinärsintyg från leveransdatum. 

Du kan få ersättning för receptbelagd medicin som ordinerats av veterinär till följd av olycka eller sjukdom som hunden behandlats för med upp till 10 000 kronor. 

Du kan få ersättning för protesoperationer och implantat. 

Tilläggsförsäkringen för rehabilitering ingår och du kan få ersättning med upp till 10 000 kronor per år.

Det förutsätter dock att behandlingen ordinerats eller remitterats av veterinär efter olycka eller sjukdom som är ersättningsbar i veterinärvårdsförsäkringen. 

Du kan få ersättning för kostnader kopplade till avlivning och kremering av din hund till följd av sjukdom eller skada med upp till 1500 kronor. 

Om din hund skadas i en trafikolycka under en bilfärd behöver du inte betala den fasta självrisken om din hund behöver uppsöka veterinär.

Du kan få ersättning om din hund orsakar skada på familjemedlem eller person som är över 18 år och tillfälligt har hunden i sin vård på uppdrag av ägaren. 

Försäkringen kan även ersätta planerad privat sjukvård efter olycka orsakad av hunden.

Du kan även erbjudas samtalsstöd om din hund avlider och familjemedlem drabbas av psykiska besvär som sorge- och krisreaktion. 

Innehåll

Max ersättningsbelopp

FirstVet

Rehabilitering

MR & CT Röntgen

100 000 kr/år

3 ggr/år

10 000 kr/år

Ingår

Hundförsäkring Maximal

Svelands mest omfattande försäkring är Hundförsäkring Maximal som utöver det som Favorit erbjuder även erbjuder skydd för rehabilitering, medicin, avlivning och personolycksfallsförsäkring.

Försäkringen erbjuder även ett högre ersättningsbelopp med upp till 100 000 kronor per år. Beloppet sänks dock när hunden blivit tio år. Det maximala ersättningsbeloppet är då 60 000 kronor per år livet ut. 

Försäkringen kan tecknas från att hunden är sex veckor till sju års ålder. 

I försäkringen ingår även tre kostnadsfria besök till den digitala veterinären FirstVet. 

Kortfattad beskrivning av försäkringens innehåll

Du kan få ersättning för viss tandvård såsom avlägsnande av kvarsittande mjölktänder. 

Det förutsätter dock att din hund varit försäkrad hos Sveland sedan före fyra månaders ålder med ett veterinärintyg utan anmärkning från leveranstillfället. 

Du kan få ersättning för MR, CT, fluoroskopi och scintigrafi röntgen.

Ersättningen ingår i det totala veterinärvårdsbeloppet och är inte begränsat till något annat maxbelopp. 

Du kan få ersättning för din hunds första kejsarsnitt förutsatt att din hund inte kan föda själv. 

Du kan få ersättning för dolda del som uppstår hos din hund.

Det förutsätter att din hund varit försäkrad hos Sveland sedan före fyra månaders ålder med ett veterinärintyg utan anmärkning från leveranstillfället. 

Du kan få ersättning för led- och skelettsjukdomar hos din hund.

Det förutsätter att din hund varit försäkrad hos Sveland sedan före fyra månaders ålder med ett anmärkningsfritt veterinärsintyg från leveransdatum. 

Du kan få ersättning för receptbelagd medicin som ordinerats av veterinär till följd av olycka eller sjukdom som hunden behandlats för med upp till 10 000 kronor. 

Du kan få ersättning för protesoperationer och implantat. 

Tilläggsförsäkringen för rehabilitering ingår och du kan få ersättning med upp till 10 000 kronor per år.

Det förutsätter dock att behandlingen ordinerats eller remitterats av veterinär efter olycka eller sjukdom som är ersättningsbar i veterinärvårdsförsäkringen. 

Du kan få ersättning för kostnader kopplade till avlivning och kremering av din hund till följd av sjukdom eller skada med upp till 1500 kronor. 

Om din hund skadas i en trafikolycka under en bilfärd behöver du inte betala den fasta självrisken om din hund behöver uppsöka veterinär.

Du kan få ersättning om din hund orsakar skada på familjemedlem eller person som är över 18 år och tillfälligt har hunden i sin vård på uppdrag av ägaren. 

Försäkringen kan även ersätta planerad privat sjukvård efter olycka orsakad av hunden.

Du kan även erbjudas samtalsstöd om din hund avlider och familjemedlem drabbas av psykiska besvär som sorge- och krisreaktion. 

Innehåll

Max ersättningsbelopp

FirstVet

Rehabilitering

MR & CT Röntgen

100 000 kr/år

3 ggr/år

10 000 kr/år

Ingår

Olika tilläggsförsäkringar

Sveland erbjuder flera tilläggsförsäkringar som kan tecknas till samtliga alternativ. Vissa av tilläggsförsäkringarna ingår i det mest omfattande alternativet Hundförsäkring Maximal såsom rehabilitering, personolycksfall och medicin. För mer information om respektive tillägg se ovan om Hundförsäkring Maximal. Utöver dessa tillägg finns en livförsäkring och Sveland Boost. Bolaget erbjuder även en specialanpassad försäkring för jakthundar och hunduppfödare. 

Olika tillägg

Sveland erbjuder flera tilläggsförsäkringar som kan tecknas till samtliga alternativ. Vissa av tilläggsförsäkringarna ingår i det mest omfattande alternativet Hundförsäkring Maximal såsom rehabilitering, personolycksfall och medicin. För mer information om respektive tillägg se ovan om Hundförsäkring Maximal. Utöver dessa tillägg finns en livförsäkring och Sveland Boost. Bolaget erbjuder även en specialanpassad försäkring för jakthundar och hunduppfödare. 

Livförsäkring

Sveland Livförsäkring går att teckna som tillägg för samtliga alternativ men omfattningen av tillägget kan skilja sig beroende på vilket alternativ du har som basförsäkring. För försäkringsalternativen Favorit och Maximal ingår även användbarhetsförsäkring i livförsäkringen. 

Ersättningen för livförsäkringen kan maximalt uppgå till hundens marknadsvärde och upphör när hunden är tio år (vissa raser åtta år).

Användbarhetsförsäkringen kan lämna viss ersättning av marknadsvärdet om hunden förlorar sin användbarhetsförmåga till exempel inom jakt, bruk eller avel. 

Sveland Boost

Sveland Boost är ett tillägg som går att teckna till samtliga alternativ av basförsäkringar. 

Tillägget innebär en extra trygghet för dig och din hund. Försäkringen innebär att din hundförsäkring alltid kan fyllas på med 20 000 kronor. Det passar dig som har en väldigt otursdrabbad hund. 

Sveland Jägarhundsförsäkring

Sveland Jägarförsäkring är en skräddarsydd försäkring för dig som har giltigt jaktkort och använder din hund för jakt eller tränar den för att använda i jakt senare i livet.

Försäkringen har ett extra åtagande för rovdjursdödad hund. Livförsäkring ingår även med ett fast livvärde på 10 000 kronor.

I försäkringen ingår bland annat ett valbart veterinärvårdsbelopp (20 000 kr, 40 000 kr eller 60 000 kr). Viss tandvård ingår vid borttagning av kvarsittande mjölktänder. MR, CT och liknande röntgenformer ingår upp till 5000 kr/år. Även visst skydd för led- och skelettsjukdomar samt dolda fel ingår. Du kan även få ersättning för personolycksfall om din hund orsakar skada på en person. 

Tillägg går att teckna för medicin, rehabilitering och Sveland Boost. I försäkringen ingår även tre kostnadsfria besök hos den digitala veterinären FirstVet. För mer information och fullständiga villkor se bolagets hemsida. 

Sveland Jägarhunds-försäkring

Sveland Jägarförsäkring är en skräddarsydd försäkring för dig som har giltigt jaktkort och använder din hund för jakt eller tränar den för att använda i jakt senare i livet.

Försäkringen har ett extra åtagande för rovdjursdödad hund. Livförsäkring ingår även med ett fast livvärde på 10 000 kronor.

I försäkringen ingår bland annat ett valbart veterinärvårdsbelopp (20 000 kr, 40 000 kr eller 60 000 kr). Viss tandvård ingår vid borttagning av kvarsittande mjölktänder. MR, CT och liknande röntgenformer ingår upp till 5000 kr/år. Även visst skydd för led- och skelettsjukdomar samt dolda fel ingår. Du kan även få ersättning för personolycksfall om din hund orsakar skada på en person. 

Tillägg går att teckna för medicin, rehabilitering och Sveland Boost. I försäkringen ingår även tre kostnadsfria besök hos den digitala veterinären FirstVet. För mer information och fullständiga villkor se bolagets hemsida. 

Försäkring för hunduppfödare

För dig som är uppfödare och har en kennel erbjuder Sveland skräddarsydda försäkringar så att du ska kunna ha ett så bra skydd som möjligt för din uppfödning.

Det finns olika varianter av försäkringar för uppfödare med olika omfattning: Sveland Kennelförsäkring, Sveland Flockförsäkring, Dolda felförsäkring för valpkull och ansvarsförsäkring. För mer information och fullständiga villkor se bolagets hemsida. 

glad hund utomhus

Rabatter

Sveland listar flera rabatter och erbjudanden på sin hemsida. Vi har samlat några av dem nedan. Rabatterna uppdateras regelbundet och för fullständiga villkor och rabatter se bolagets hemsida. 

Hundvalpsrabatt

Du får upp till 40% rabatt första året på Hundförsäkring Favorit. 

Rabatt vid skadefrihet

Du får 5% för varje skadefritt år, maximalt 20% på veterinärvårdspremien.

Kastrationsrabatt

Du kan få 5% rabatt på din hundförsäkrings nettopremie om din hund blivit kastrerad i förebyggande syfte. 

glad hund utomhus

Rabatter

Sveland listar flera rabatter och erbjudanden på sin hemsida. Vi har samlat några av dem nedan. Rabatterna uppdateras regelbundet och för fullständiga villkor och rabatter se bolagets hemsida. 

Hundvalpsrabatt

Du får upp till 40% rabatt första året på Hundförsäkring Favorit. 

Rabatt vid skadefrihet

Du får 5% för varje skadefritt år, maximalt 20% på veterinärvårdspremien.

Kastrationsrabatt

Du kan få 5% rabatt på din hundförsäkrings nettopremie om din hund blivit kastrerad i förebyggande syfte. 

Karens & självrisk

Självrisk och karenstid är två punkter som är viktiga att se över vid val av hundförsäkring för att undvika överraskningar. Nedan sammanfattar vi Svelands karenstid och självrisk för att underlätta för dig vid val av hundförsäkring. 

Karenstid

Sveland erbjuder normalt en karenstid på 20 dagar för sjukdom från att försäkringen tecknats. Karenstiden gäller även vid en utökning av försäkringen till ett högre belopp och för dödsfall eller avlivning till följd av sjukdom som påbörjats inom karenstiden. 

Karenstiden gäller inte för skada genom olycksfall och för en hundvalp upp till fyra månaders ålder om försäkringen tecknas inom tio dagar från köptillfället med veterinärintyg som inte är äldre än sju dagar vid köpet. 

Självrisk

Bolaget erbjuder en fast och rörlig del av självrisken. För Hundförsäkring Favorit och Maximal kan du själv välja självriskbelopp. I Hundförsäkring Olycksfall, Special och Jägarhundförsäkring är den fasta delen 1800 kronor och den rörliga 25%. 

Fast del Favorit och Maximal: Du kan välja mellan beloppen 1800 kr, 2700 kr eller 4900 kr. 

Rörlig del Favorit och Maximal: Den rörliga delen tillkommer på de kostnader som överstiger den fasta delen. Du kan välja antingen 15% eller 25%. 

Sveland erbjuder en självriskperiod på 125 dagar räknat från första veterinärbesöket. 

Sammanfattning av Sveland

Vi kan efter vår analys och helhetsbedömning av den Sveland Hundförsäkring konstatera att bolaget erbjuder en flexibel försäkringslösning. Det enklaste alternativet som endast täcker olycksfall är en av de billigaste hundförsäkringarna på marknaden. 

Sveland erbjuder flera olika alternativ med olika ersättningsbelopp och pris som du kan komplettera med ett brett utbud av tilläggsförsäkringar för ett komplett skydd. Till exempel erbjuder bolaget som ensam på marknaden ett specialanpassat skydd för olycksdrabbade hundar. 

Ersättningsbeloppet för det mest omfattande alternativet är långt ifrån högst på marknaden och det sänks även med hundens ålder. Det finns flera konkurrenter där ersättningsbeloppet är högre och detsamma hela din hunds liv. 

Livförsäkring gäller även för användbarhet i de två mest omfattande alternativen. Livförsäkringen ingår i Jägarhundsförsäkringen. Sveland erbjuder även en omfattande försäkring för hunduppfödare. 

Sveland har en självriskperiod på 125 dagar vilket är lägre än flera av konkurrenterna. Bolaget har en karenstid på 20 dygn vilket är i linje med de flesta konkurrenterna. 

Försäkringsbolaget erbjuder flera rabatter som gör det möjligt för dig att komma ner i pris på din hundförsäkring och har även ett eget bonussystem för skadefria hundar. Jämfört med konkurrenterna skulle bolaget dock kunna erbjuda fler rabatter. 

Om Sveland

Sveland är ett kundägt och specialiserat försäkringsbolag mot djurförsäkringar. Eftersom bolaget är kundägt har du när du väl tecknad en försäkring hos bolaget möjlighet att påverka bolagets utveckling eftersom du då är ägare. 

Bolaget beskrivs därför som mer än ett försäkringsbolag och är istället en gemenskap av hängivna djurägare med både dess försäkringstagare och medarbetare. 

För bolagets fullständiga villkor och innehåll gällande hundförsäkringar vänligen se bolagets hemsida. 

Hundförsäkring: Sveland

Om Sveland

Sveland är ett kundägt och specialiserat försäkringsbolag mot djurförsäkringar. Eftersom bolaget är kundägt har du när du väl tecknad en försäkring hos bolaget möjlighet att påverka bolagets utveckling eftersom du då är ägare. 

Bolaget beskrivs därför som mer än ett försäkringsbolag och är istället en gemenskap av hängivna djurägare med både dess försäkringstagare och medarbetare. 

För bolagets fullständiga villkor och innehåll gällande hundförsäkringar vänligen se bolagets hemsida. 

Hundförsäkring: Sveland

Fler populära hundförsäkringar