Sveland Hundförsäkring Recension

Sveland logo hundforsakring
Sveland omdöme:
4/5

Sveland Översikt

Sveland Hundförsäkring är en flexibel försäkringslösning som erbjuder flera olika alternativ med mer och mindre omfattande innehåll.

Bolaget erbjuder fem alternativ: Hundförsäkring Olycksfall, Hundförsäkring Favorit, Hundförsäkring Maximal och Sveland Jakthundförsäking.

Samtliga försäkringar har olika omfattning och pris vilket gör att du själv kan bestämma hur omfattande du vill att din hundförsäkring ska vara. 

I vår recension har vi sammanfattat allt du behöver veta om Sveland Hundförsäkring. Vi har samlat allmän information om hundförsäkringen, fördelar och nackdelar, kundomdömen och vårt eget omdöme om Sveland hundförsäkring. 

Läs vidare om du vill veta varför vad vi och kunderna anser om Sveland Hundförsäkring och hur bolagets erbjudande står sig mot konkurrenterna.

Senast uppdaterad: 2023-09-01

Se andra populära hundförsäkringar

Innehållsförteckning

Sveland Ranking

Sveland Ranking
4 av 5
4 av 5
4 av 5
4 av 5
3 av 5
Sveland omdöme
4/5

Pris Sveland Hundförsäkring

Priset på Sveland Hundförsäkring är från ca 140 kronor i månaden. Det gäller inte för olycksfallsförsäkringen som är billigare än så. Priset är individuellt och beror på flera faktorer. 

För att få ett prisförslag för din hund, se bolagets hemsida. 

Innehåll i Sveland Hundförsäkringar

Sveland erbjuder flera typer av hundförsäkringar som är olika omfattande. Läs mer nedan om respektive försäkrings innehåll. 

Sveland Maximal

Svelands mest omfattande försäkring är Hundförsäkring Maximal som utöver det som Favorit erbjuder även erbjuder skydd för rehabilitering, medicin, avlivning och personolycksfallsförsäkring.

Försäkringen erbjuder även ett högre ersättningsbelopp med upp till 140 000 kronor per år. Beloppet sänks dock när hunden blivit tio år. Det maximala ersättningsbeloppet är då 60 000 kronor per år livet ut. 

Försäkringen kan tecknas från att hunden är sex veckor till sju års ålder. 

Du får även kostnadsfria samtal till den digitala veterinären FirstVet och Svelands Vårdguide.  

Ersättningsbelopp

Sveland Maximal erbjuder ett valbart ersättningsbelopp där det högsta motsvarande 140 000 kronor per år. Det maximala ersättningsbeloppet är ett av de högsta på marknaden för den här försäkringsnivån. 

Innehåll Maximal

Innehåll Maximal
Max ersättningsbelopp
140 000 kr/år
FirstVet
Ingår
Rehabilitering
10 000 kr/år
MR & CT Röntgen
Ingår

Sveland Favorit

Svelands mest populära hundförsäkring är Hundförsäkring Favorit. Försäkringen kan tecknas från att hundvalpen är sex veckor gammal.

Ersättningsbeloppet är valbart mellan fem olika nivåer: 20 000, 40 000, 60 000, 80 000 eller 100 000 kr/år. Beloppet sänks dock när hunden blivit tio år. Det maximala ersättningsbeloppet är då 60 000 kronor per år livet ut. Ersättningen täcker kostnader för veterinärvård till följd av sjukdom och olycka. 

Försäkringen ger ett omfattande och bra basutbud som kan kompletteras med  tilläggsförsäkringar för ytterligare skydd. Exempel på tilläggsförsäkringar som kan tecknas är liv-, användbarhet-, medicin- och rehabiliteringsförsäkring samt Sveland Boost.

Du får även kostnadsfria samtal till den digitala veterinären FirstVet och Svelands Vårdguide.

Ersättningsbelopp

Sveland Favorit erbjuder ett valbart ersättningsbelopp där det högsta motsvarande 100 000 kronor per år. Det maximala ersättningsbeloppet är högre än flera konkurrenters hundförsäkringar på den här försäkringsnivån. 

Innehåll Favorit

Innehåll Favorit
Max ersättningsbelopp
100 000 kr/år
FirstVet
Ingår
Rehabilitering
Ingår ej
MR & CT Röntgen
Ingår

Sveland Olycksfall

Hundförsäkring Olycksfall är det enklaste alternativet som går att teckna hos Sveland.

Hundförsäkring Olycksfall är begränsad till ersättning endast för olycksfall såsom bitskador, trafikskador och akut förgiftning. 

Liv-, medicin-, rehabilitering- och Boostförsäkring kan tecknas som tillägg för ytterligare skydd. Du får även kostnadsfria samtal till den digitala veterinären FirstVet och 2288 Svelands Vårdguide. 

Ersättningsbelopp

Sveland Olycksfall erbjuder ett ersättningsbelopp motsvarande 40 000 kronor per år. Det maximala ersättningsbeloppet är lägre än flera konkurrenters hundförsäkringar. 

Innehåll

Innehåll
Max ersättningsbelopp
40 000 kr/år
FirstVet
Ingår
Rehabilitering
Ingår ej
MR & CT Röntgen
Ingår ej

Tillägg Sveland

Sveland erbjuder flera tilläggsförsäkringar som kan tecknas till samtliga alternativ. Vissa av tilläggsförsäkringarna ingår i det mest omfattande alternativet Hundförsäkring Maximal såsom rehabilitering, personolycksfall och medicin.

För mer information om respektive tillägg se ovan om Hundförsäkring Maximal. Utöver dessa tillägg finns en livförsäkring och Sveland Boost. Bolaget erbjuder även en specialanpassad försäkring för jakthundar och hunduppfödare. 

Livförsäkring

Sveland Livförsäkring går att teckna som tillägg för samtliga alternativ men omfattningen av tillägget kan skilja sig beroende på vilket alternativ du har som basförsäkring. För försäkringsalternativen Favorit och Maximal ingår även användbarhetsförsäkring i livförsäkringen. 

Ersättningen för livförsäkringen kan maximalt uppgå till hundens marknadsvärde och upphör när hunden är tio år (vissa raser åtta år).

Användbarhetsförsäkringen kan lämna viss ersättning av marknadsvärdet om hunden förlorar sin användbarhetsförmåga till exempel inom jakt, bruk eller avel. 

Sveland Boost

Sveland Boost är ett tillägg som går att teckna till samtliga alternativ av basförsäkringar. 

Tillägget innebär en extra trygghet för dig och din hund. Försäkringen innebär att din hundförsäkring alltid kan fyllas på med 20 000 kronor. Det passar dig som har en väldigt otursdrabbad hund.

Sveland Jakthundförsäkring

Sveland Jaktförsäkring är en skräddarsydd försäkring för dig som har giltigt jaktkort och använder din hund för jakt eller tränar den för att använda i jakt senare i livet.

I försäkringen ingår bland annat ett valbart veterinärvårdsbelopp (20 000, 40 000, 60 000, 80 000 eller 100 000 kr/år). Viss tandvård ingår vid borttagning av kvarsittande mjölktänder.

MR, CT och liknande röntgenformer ingår upp till upp till ett visst belopp. Även visst skydd för led- och skelettsjukdomar samt dolda fel ingår. Du kan även få ersättning för personolycksfall om din hund orsakar skada på en person. 

Tillägg går att teckna för medicin, rehabilitering och Sveland Boost. I försäkringen ingår även kostnadsfria besök hos den digitala veterinären FirstVet och Svelands Vårdguide. För mer information och fullständiga villkor se bolagets hemsida.

Försäkring för hunduppfödare

För dig som är uppfödare och har en kennel erbjuder Sveland skräddarsydda försäkringar så att du ska kunna ha ett så bra skydd som möjligt för din uppfödning.

Det finns olika varianter av försäkringar för uppfödare med olika omfattning: Sveland Kennelförsäkring, Sveland Flockförsäkring, Dolda felförsäkring för valpkull och ansvarsförsäkring. För mer information och fullständiga villkor se bolagets hemsida. 

Rabatter

Sveland listar flera rabatter och erbjudanden på sin hemsida. Vi har samlat några av dem nedan. Rabatterna uppdateras regelbundet och för fullständiga villkor och rabatter se bolagets hemsida. 

Rabatt vid skadefrihet

Du får 5% för varje skadefritt år, maximalt 10% på veterinärvårdspremien.

Kastrationsrabatt

Du kan få 5% rabatt på din hundförsäkrings nettopremie om din hund blivit kastrerad i förebyggande syfte. 

glad hund utomhus sveland

Karens & självrisk

Självrisk och karenstid är två punkter som är viktiga att se över vid val av hundförsäkring för att undvika överraskningar. Nedan sammanfattar vi Svelands karenstid och självrisk för att underlätta för dig vid val av hundförsäkring. 

Karenstid

Sveland erbjuder normalt en karenstid på 20 dagar för sjukdom från att försäkringen tecknats. Karenstiden gäller även vid en utökning av försäkringen till ett högre belopp och för dödsfall eller avlivning till följd av sjukdom som påbörjats inom karenstiden. 

Karenstiden gäller inte för skada genom olycksfall och för en hundvalp upp till fyra månaders ålder om försäkringen tecknas inom tio dagar från köptillfället med veterinärintyg som inte är äldre än sju dagar vid köpet. 

Självrisk

Bolaget erbjuder en fast och rörlig del av självrisken. För Hundförsäkring Favorit och Maximal kan du själv välja självriskbelopp. I Hundförsäkring Olycksfall och Jägarhundförsäkring är den fasta delen 1900 kronor och den rörliga 25%. 

Fast del Favorit, Maximal och Jakthund: Du kan välja mellan beloppen 1900 kr, 2800 kr eller 4900 kr. 

Rörlig del Favorit, Maximal och Jakthund: Den rörliga delen tillkommer på de kostnader som överstiger den fasta delen. Du kan välja antingen 15% eller 25%. 

Sveland erbjuder en självriskperiod på 125 dagar räknat från första veterinärbesöket. 

Fördelar och nackdelar

Fördelar med Sveland

Nackdelar med Sveland

Sveland Omdöme

Vårt betyg:
4/5

Sveland Omdöme

Vi kan efter vår analys och helhetsbedömning av den Sveland Hundförsäkring konstatera att bolaget erbjuder en flexibel försäkringslösning. Det enklaste alternativet som endast täcker olycksfall är en av de billigaste hundförsäkringarna på marknaden. 

Sveland erbjuder flera olika alternativ med olika ersättningsbelopp och pris som du kan komplettera med ett brett utbud av tilläggsförsäkringar för ett komplett skydd. Till exempel erbjuder bolaget som ensam på marknaden ett specialanpassat skydd för olycksdrabbade hundar. 

Ersättningsbeloppet för det mest omfattande alternativet är ett av marknadens högsta men det sänks dock med hundens ålder. Det finns flera konkurrenter som erbjuder ett högt ersättningsbelopp som är detsamma hela din hunds liv. 

Livförsäkringen gäller även för användbarhet i de två mest omfattande alternativen. Sveland erbjuder även en omfattande försäkring för hunduppfödare och en specialanpassad hundförsäkring för jakthundar. 

Sveland har en självriskperiod på 125 dagar vilket är lägre än flera av konkurrenterna. Bolaget har en karenstid på 20 dygn vilket är i linje med de flesta konkurrenterna. 

Försäkringsbolaget erbjuder en del rabatter som gör det möjligt för dig att komma ner i pris på din hundförsäkring och har även ett eget bonussystem för skadefria hundar. Jämfört med konkurrenterna skulle bolaget dock kunna erbjuda fler rabatter. 

Vårt omdöme och betyg för Sveland Hundförsäkring blir efter vår analys 4 av 5.

Omdömet är avrundat till närmsta heltal. 

Se hur Sveland Hundförsäkring står sig mot övriga försäkringsbolags erbjudanden genom att jämföra hundförsäkringar. 

Se andra populära hundförsäkringar

Kundernas erfarenhet av Sveland

Vad säger kunderna om Sveland Hundförsäkring? Vi tittar på Svelands betyg och omdömen på Trustpilot för att kunna besvara frågan. 

Trustpilot omdöme

Sveland Hundförsäkring har ett snittbetyg på 2,4 av 5 på Trustpilot. Omdömena är fördelade mellan högsta (25%) och lägsta betyg (75%). Det är värt att notera att det inte så många som lämnat ett omdöme. Omdömena gäller för alla djurförsäkringar som Sveland erbjuder och inte bara för hundar. 

Vill du läsa mer om de omdömen och kommentarer som lämnats om Sveland på Trustpilot kan du göra det här

sveland omdöme trustpilot

Vår kommentar: Betyget kan till viss del ge en fingervisning för vad kunderna tycker men urvalet är för litet för att vi ska kunna dra några slutsatser med statistisk signifikans.

Slutsats och summering

För att sammanfatta Sveland Hundförsäkring är det en omfattande försäkring med många tillgängliga val. 

Ersättningsbeloppet är ett av de högsta på marknaden för det mest omfattande alternativet men sänks efter hundens ålder. 

FAQ

Priset på Sveland Hundförsäkring beror på vilken omfattning och ersättningsnivå du väljer. Priset är individuellt och beror också på var du bor, hur gammal din hund är och vilken hundras den tillhör. 

Ja, hundförsäkringen har rasspecifika begränsningar. 

Sveland erbjuder normalt en karenstid på 20 dagar för sjukdom från att försäkringen tecknats.

Sveland är ett seriöst och pålitligt försäkringsbolag. Bolaget är populärt för sina djurförsäkringar och är kundägt. 

Sveland hundförsäkring logo

Om Sveland

Sveland är ett kundägt och specialiserat försäkringsbolag mot djurförsäkringar. Eftersom bolaget är kundägt har du när du väl tecknad en försäkring hos bolaget möjlighet att påverka bolagets utveckling eftersom du då är ägare. 

Bolaget beskrivs därför som mer än ett försäkringsbolag och är istället en gemenskap av hängivna djurägare med både dess försäkringstagare och medarbetare. 

För bolagets fullständiga villkor och innehåll gällande hundförsäkringar vänligen se bolagets hemsida. 

Kontaktuppgifter till Sveland

Telefon: 046-276 92 00

Postadress:

Sveland Djurförsäkringar
Box 199
221 00 Lund