Dina Hundförsäkring Recension

dina hundförsäkring logga
Dina omdöme:
3/5

Dina Översikt

Dina Försäkringar erbjuder en hundförsäkring som innehåller ersättning för veterinärvård. Försäkringen kan kompletteras med två tillägg för livförsäkring och tandvårdsförsäkring. 

Ersättningsbeloppet för veterinärvård är valfritt och du kan välja mellan beloppen 40 000, 80 000 eller 120 000 kronor per år. 

Bolaget erbjuder även en avelsförsäkring för hunduppfödare. 

Vi har i vår recension sammanfattat och analyserat allt du behöver veta om Dina Hundförsäkring. Här hittar du allmän information om försäkringen, tillägg, rabatter, fördelar och nackdelar med hundförsäkringen, kundomdömen och slutligen vårt eget omdöme. 

Läs vidare om du vill veta vad kunderna och vi tycker om Dina Hundförsäkring och hur bolagets försäkring står sig mot konkurrenterna. 

Senast uppdaterad: 2024-04-01

Se andra populära hundförsäkringar

Innehållsförteckning

Dina Ranking

Dina Ranking
4 av 5
3 av 5
3 av 5
4 av 5
3 av 5
Dina omdöme
3/5

Dina Hundförsäkring pris

Priset på en Dina Hundförsäkring är från ca 200 kronor i månaden. Observera att priset endast är ett exempel och att priset är individuellt för alla försäkringar. Det varierar och beror på flera olika faktorer. Bland annat omfattning och ersättningsbelopp, hundras och ålder på din hund. 

Se bolagets hemsida för ett prisförslag för din hund. 

Innehåll i Dina Hundförsäkringar

Dina veterinärvårdsförsäkring går att teckna med olika maximala ersättningsbelopp. Läs mer nedan om innehållet i försäkringen och vad de olika nivåerna innebär. 

Veterinärvårdsförsäkring

Dina Försäkringar erbjuder en hundförsäkring för veterinärvård. Med försäkringen får du ersättning om din hund råkar ut för en olycka eller sjukdom och måste uppsöka veterinär.

Bolaget har en flexibel försäkringslösning där du själv kan bestämma maximalt ersättningsbelopp: 40 000 kr/år, 80 000 kr/år eller 120 000 kr/år.  

Veterinärvårdsförsäkringen ersätter även kostnader för rehabilitering, medicin, röntgen och kejsarsnitt. 

I försäkringen ingår även tre kostnadsfria besök per år hos den digitala veterinären FirstVet. 

Ersättningsbelopp

Dina erbjuder en veterinärvårdsförsäkring som du kan välja ersättningsbelopp mellan 40 000 kronor, 80 000 kronor och 120 000 kronor per år. Jämfört med konkurrenterna är det maximala ersättningsbeloppet är lägre än flera. 

Innehåll

Innehåll
Max ersättningsbelopp
120 000 kr/år
FirstVet
Ingår
Rehabilitering
10 000 kr/år
MR & CT Röntgen
Ingår

Tillägg Dina

Dina Försäkringar erbjuder olika tilläggsförsäkringar som du kan teckna för att komplettera ditt skydd ytterligare. Bolaget erbjuder bland annat en livförsäkring, en tandvårdsförsäkring och en specialanpassad avelshundförsäkring. 

Livförsäkring

Dina Försäkringar erbjuder en livförsäkring som kan tecknas som en tilläggsförsäkring till veterinärvård. Försäkringen går att teckna för alla hundar som kostar över 500 kronor. 

Livförsäkringen innebär att du kan få ersättning om din hund skulle dö eller tvingas avlivas till följd av skada eller sjukdom. Det förutsätter dock att en veterinär har beslutat om avlivning. Försäkringen gäller också om din hund kommer bort och inte är återfunnen efter tre månader. 

Du kan även få ersättning med 80% av försäkringsbeloppet om din hund till följd av sjukdom förlorat sin användbarhet som arbetande hund.   

Försäkringen upphör gälla det kalenderår då hunden fyller elva år för de flesta hundraser. För vissa hundraser slutar den gälla vid åtta år. Se bolagets hemsida för mer information.

Tandvård

Bolaget erbjuder ett tillägg för tandvård som ersätter kostnader för undersökning, behandling och tandvård på grund av olycka eller sjukdom. Den högsta ersättningen som kan utgå är 20 000 kronor per år. 

Avelshund

Dina Försäkringar erbjuder en avelsförsäkring för dig som är uppfödare. Försäkringen kan tecknas av dig som har en hund som ingår i kennelverksamhet med kennelnamn registrerat i SKK.

Försäkringen består av en liv- och veterinärvårdsförsäkring för hundvalparna fram tills dess att de är 30 dagar gamla eller tills de levererats till sin nya ägare. 

Avelsförsäkringen slutar gälla när hundvalparna säljs eller senast vid 12 veckors ålder. I försäkringen ingår även ett extra kejsarsnitt, dolda felförsäkring för sålda hundvalpar och möjlighet till ersättning om din hund förlorar sin avelsförmåga. 

För mer information och fullständiga villkor se bolagets hemsida. 

Rabatter

Vi har samlat några av de rabatter som Dina Försäkringar erbjuder nedan. Rabatterna uppdateras regelbundet och för fullständiga villkor och rabatter se bolagets hemsida.

Uppfödarrabatt

Som uppfödare med kennel registrerad i Svenska Kennelklubben SKK får du 30% rabatt på din hundförsäkringar hos Dina Försäkringar. 

Valp fransk bulldog

Karens & självrisk

Vi vill underlätta för dig vid val av hundförsäkring och har därför samlat Dina Försäkringars villkor vad gäller karenstid och självrisk. Karens och självrisk är två punkter som är bra att jämföra mellan försäkringsbolagen. 

Karenstid

Dina Försäkringar har en karenstid på 20 dagar från att försäkringen tecknats. Det innebär att den inte gäller för sjukdom, skada eller förlossningskomplikation som påbörjats under den tiden. Karenstiden gäller även om du utökar ditt nuvarande försäkringsskydd. 

Ingen karenstid gäller vid skada orsakad genom yttre våld. Det är heller ingen karenstid om du överflyttar din gällande försäkring med samma omfattning från ett annat försäkringsbolag. 

För en försäkrad hundvalp före fyra månaders ålder eller 10 dagar från tidpunkten då ägandet övergått till köparen gäller ingen karenstid förutsatt att hundvalpen har ett högst sju dagar gammalt veterinärintyg utan anmärkning. 

Självrisk

Dina Försäkringar erbjuder en självrisk för veterinärvårdsförsäkringen som består av en fast och en rörlig del. 

Fast del: 2000 eller 4000 kronor

Rörlig del: 20% av de kostnader som överstiger den fasta delen. 

Självriskperioden är fyra månader. 

Fördelar och nackdelar

Fördelar med Dina

Nackdelar med Dina

Dina Omdöme

Vårt betyg:
3/5

Dina Omdöme

Efter vår analys och helhetsbedömning av den hundförsäkring som Dina Försäkringar erbjuder kan vi konstatera att bolaget har en enkel men omfattande hundförsäkring för veterinärvård. Veterinärvårdsförsäkringen kan kompletteras med flera olika tillägg för ytterligare skydd. De flesta av konkurrenterna erbjuder dock en mer flexibel försäkring med fler val och tillägg. 

Bolaget erbjuder ett valbart maximalt ersättningsbelopp som är samma under hela hundens liv. Det maximala ersättningsbeloppet är lägre än hos flera av konkurrenterna.

Dina Försäkringar erbjuder tillägg för livförsäkring och tandvård. Flera av konkurrenterna har tandvård i basförsäkringen.

Självriskperioden är fyra månader vilket är lägre än flera av konkurrenterna. Karentiden är 20 dygn vilket är i linje med flera av konkurrenterna. Självrisken består av ett bestämt fast och rörligt belopp. Flera av konkurrenterna erbjuder ett mer flexibelt val av självrisk. 

Bolaget erbjuder en rabatt som gör att du kan komma ner i pris på din försäkring. Nästan samtliga konkurrenter erbjuder dock fler rabatter.

Vårt omdöme och betyg för Dina Hundförsäkring blir efter vår analys 3 av 5.

Omdömet är avrundat till närmsta heltal. 

Se hur Dina Hundförsäkring står sig mot övriga försäkringsbolags erbjudanden och vilket försäkringsbolag som erbjuder den bästa hundförsäkringen 2024. 

Se andra populära hundförsäkringar

Kundernas erfarenhet av Dina

Vad säger kunderna om Dina Hundförsäkring? Vi har tittat på de betyg och omdömen som Dina har fått på Trustpilot för att kunna besvara frågan. 

Trustpilot omdöme

Dinas omdömen på Trustpilot gäller samtliga försäkringar som bolaget erbjuder. Snittbetyget för Dina Försäkringar på Trustpilot är 1,7 av 5. Det är dock ganska få som kommenterat och betygsatt försäkringsbolaget.

Omdömena är fördelade på främst det högsta betyget (14%), det näst sämsta betyget (1%) och det sämsta betyget (85%). Kommentarerna och andelen som satt betyg av kunderna är få. Dina Försäkringar har inte besvarat någon av kommentarerna. 

Vill du se mer om omdömen och kommentarer som lämnats om Dina Försäkringar på Trustpilot kan du göra det här

Dina försäkringar omdöme trustpilot

Vår kommentar: Urvalet är litet men snittbetyget kan ge någorlunda fingervisning om kundnöjdheten. Snittbetyget gäller dock samtliga försäkringar som bolaget erbjuder. Urvalet är för litet för att kunna dra några större slutsatser med statistisk signifikans om kundnöjdheten.

Slutsats och summering

Slutsatsen av det test och den utvärdering vi gjort av Dina Hundförsäkring visar på att bolaget erbjuder en flexibel försäkring med flera tillägg.

Det maximala ersättningsbeloppet är högt men inte högst på marknaden. Tandvård finns som tillägg och ingår inte i veterinärvården. 

FAQ

Priset på Dina Hundförsäkring är individuellt och beror på flera faktorer. Bland annat vilken omfattning och ersättningsnivå du väljer. 

Ja, hundförsäkringen har rasspecifika begränsningar. 

Dina Försäkringar har en karenstid på 20 dagar från att försäkringen tecknats.

Dina Försäkringar är ett seriöst och pålitligt försäkringsbolag. Bolaget erbjuder flera olika typer av försäkringar på den svenska marknaden. 

dina hundförsäkring logga

Om Dina Försäkringar

Dina Försäkringar består av sex försäkringsbolag med kontor på flera platser över hela Sverige. Bolaget är landets sjätte största försäkringsgivare inom sakförsäkringar och alla bolag är direkt eller indirekt kundägda. 

För bolagets fullständiga villkor och innehåll gällande hundförsäkringar vänligen se bolagets hemsida.