dina hundförsäkring logga
3/5

Dina Hundförsäkring Omdöme

Ersättningsbelopp 3/5
Tillägg 3/5
Pris 3/5
Karens 4/5
Självrisk 3/5

Dina Hundförsäkring Recension

Dina Försäkringar erbjuder en hundförsäkring som innehåller ersättning för veterinärvård. Försäkringen kan kompletteras med två tillägg för livförsäkring och tandvårdsförsäkring. 

Ersättningsbeloppet för veterinärvård är valfritt och du kan välja mellan beloppen 30 000 eller 60 000 kronor per år. 

Bolaget erbjuder även en avelsförsäkring för hunduppfödare. 

Vi har i vår recension sammanfattat och analyserat allt du behöver veta om Dina Hundförsäkring. Här hittar du allmän information om försäkringen, tillägg, rabatter, fördelar och nackdelar med hundförsäkringen, kundomdömen och slutligen vårt eget omdöme. 

Läs vidare om du vill veta vad kunderna och vi tycker om Dina Hundförsäkring och hur bolagets försäkring står sig mot konkurrenterna. 

Fördelar med Dina

Nackdelar med Dina

Senast uppdaterad: 2021-07-08

Se andra populära försäkringsbolag

Innehållsförteckning

Veterinärvårdsförsäkring

Dina Försäkringar erbjuder en hundförsäkring för veterinärvård. Med försäkringen får du ersättning om din hund råkar ut för en olycka eller sjukdom och måste uppsöka veterinär.

Bolaget har en flexibel försäkringslösning där du själv kan bestämma maximalt ersättningsbelopp: 30 000 kr/år eller 60 000 kr/år. 

Ersättningsbeloppet sänks med 5000 kronor per år från och med att din hund fyllt åtta år. Beloppet kan dock inte sänkas under 15 000 kronor. 

Veterinärvårdsförsäkringen ersätter även kostnader för rehabilitering, medicin, röntgen och kejsarsnitt. 

I försäkringen ingår även tre kostnadsfria besök per år hos den digitala veterinären FirstVet. 

Kortfattad beskrivning av försäkringens innehåll

Försäkringen kan ge dig ersättning för receptbelagd medicin och förband som ordinerats av en veterinär med upp till 5000 kronor per år.  

Du kan ersättas för undersökning genom röntgenformerna MR, CT och scintigrafi upp till 10 000 kronor per år. 

Du kan ersättas för sjukgymnastik, simning eller annan rehabilitering i samband med ersättningsbar skada eller sjukdom med upp till 3000 kronor per år. 

Det förutsätter att rehabiliteringen görs på klinik eller djursjukhus eller är på remiss av veterinär. 

Du kan få ersättning för din hunds första kejsarsnitt. 

Det finns rasspecifika begränsningar för raserna chihuahua, engelsk och fransk bulldog och bostonterrier. För mer information se bolaget hemsida och fullständiga villkor. 

Du kan få ersättning för kastration till följd av diagnoserna: Diabetes, akromegali, livmodersjukdomar med tydliga kliniska symptom, förlossningsskador, prostatasjukdomar, perinealbråck, analadenom, testikelinflammation, testikelomvridning samt tumörsjukdomar i testiklar, vagina eller äggstockar.

Om din hund varit försäkrad före fyra månaders ålder oavbrutet kan du få ersättning för dolda fel.

Du kan få ersättning för tandfraktur av permanent tand upp till 10 000 kronor per år. 

Innehåll

Max ersättningsbelopp

60 000 kr/år

FirstVet

3 ggr/år

Rehabilitering

3 000 kr/år

MR & CT Röntgen

10 000 kr/år

Olika tilläggsförsäkringar

Dina Försäkringar erbjuder olika tilläggsförsäkringar som du kan teckna för att komplettera ditt skydd ytterligare. Bolaget erbjuder bland annat en livförsäkring, en tandvårdsförsäkring och en specialanpassad avelshundförsäkring. 

Livförsäkring

Dina Försäkringar erbjuder en livförsäkring som kan tecknas som en tilläggsförsäkring till veterinärvård. Försäkringen går att teckna för alla hundar som kostar över 500 kronor. 

Livförsäkringen innebär att du kan få ersättning om din hund skulle dö eller tvingas avlivas till följd av skada eller sjukdom. Det förutsätter dock att en veterinär har beslutat om avlivning. Försäkringen gäller också om din hund kommer bort och inte är återfunnen efter tre månader. 

Du kan även få ersättning med 80% av försäkringsbeloppet om din hund till följd av sjukdom förlorat sin användbarhet som arbetande hund.   

Försäkringen upphör gälla det kalenderår då hunden fyller elva år för de flesta hundraser. För vissa hundraser slutar den gälla vid åtta år. Se bolagets hemsida för mer information.

Tandvård

Bolaget erbjuder ett tillägg för tandvård som ersätter kostnader för undersökning, behandling och tandvård på grund av olycka eller sjukdom. Den högsta ersättningen som kan utgå är 20 000 kronor per år. 

Avelshund

Dina Försäkringar erbjuder en avelsförsäkring för dig som är uppfödare. Försäkringen kan tecknas av dig som har en hund som ingår i kennelverksamhet med kennelnamn registrerat i SKK.

Försäkringen består av en liv- och veterinärvårdsförsäkring för hundvalparna fram tills dess att de är 30 dagar gamla eller tills de levererats till sin nya ägare. 

Avelsförsäkringen slutar gälla när hundvalparna säljs eller senast vid 12 veckors ålder. I försäkringen ingår även ett extra kejsarsnitt, dolda felförsäkring för sålda hundvalpar och möjlighet till ersättning om din hund förlorar sin avelsförmåga. 

För mer information och fullständiga villkor se bolagets hemsida. 

Rabatter

Vi har samlat några av de rabatter som Dina Försäkringar erbjuder nedan. Rabatterna uppdateras regelbundet och för fullständiga villkor och rabatter se bolagets hemsida.

Uppfödarrabatt

Som uppfödare med kennel registrerad i Svenska Kennelklubben SKK får du 30% rabatt på din hundförsäkringar hos Dina Försäkringar. 

Valp fransk bulldog

Karens & självrisk

Vi vill underlätta för dig vid val av hundförsäkring och har därför samlat Dina Försäkringars villkor vad gäller karenstid och självrisk. Karens och självrisk är två punkter som är bra att jämföra mellan försäkringsbolagen. 

Karenstid

Dina Försäkringar har en karenstid på 20 dagar från att försäkringen tecknats. Det innebär att den inte gäller för sjukdom, skada eller förlossningskomplikation som påbörjats under den tiden. Karenstiden gäller även om du utökar ditt nuvarande försäkringsskydd. 

Ingen karenstid gäller vid skada orsakad genom yttre våld. Det är heller ingen karenstid om du överflyttar din gällande försäkring med samma omfattning från ett annat försäkringsbolag. 

För en försäkrad hundvalp före fyra månaders ålder eller 10 dagar från tidpunkten då ägandet övergått till köparen gäller ingen karenstid förutsatt att hundvalpen har ett högst sju dagar gammalt veterinärintyg utan anmärkning. 

Självrisk

Dina Försäkringar erbjuder en självrisk för veterinärvårdsförsäkringen som består av en fast och en rörlig del. 

Fast del: 2000 kronor

Rörlig del: 20% av de kostnader som överstiger den fasta delen. 

Kundomdömen Dina Hundförsäkring

Vad säger kunderna om Dina Hundförsäkring? Vi har tittat på de betyg och omdömen som Dina har fått på Trustpilot för att kunna besvara frågan. 

Trustpilot

Dinas omdömen på Trustpilot gäller samtliga försäkringar som bolaget erbjuder. Snittbetyget för Dina Försäkringar på Trustpilot är 1,7 av 5. Det är dock ganska få som kommenterat och betygsatt försäkringsbolaget.

Omdömena är fördelade på främst det högsta betyget (10%), det näst sämsta betyget (3%) och det sämsta betyget (88%). Kommentarerna och andelen som satt betyg av kunderna är få. Dina Försäkringar har inte besvarat någon av kommentarerna. 

Vill du se mer om omdömen och kommentarer som lämnats om Dina Försäkringar på Trustpilot kan du göra det här

omdöme dina försäkringar trustpilot

Vår kommentar: Urvalet är litet men snittbetyget kan ge någorlunda fingervisning om kundnöjdheten. Snittbetyget gäller dock samtliga försäkringar som bolaget erbjuder. Urvalet är för litet för att kunna dra några större slutsatser med statistisk signifikans om kundnöjdheten.

Fördelar och nackdelar

Fördelar

Nackdelar

Dina Hundförsäkring Omdöme

3/5

Betyg: 3/5

Efter vår analys och helhetsbedömning av den hundförsäkring som Dina Försäkringar erbjuder kan vi konstatera att bolaget har en enkel men omfattande hundförsäkring för veterinärvård. Veterinärvårdsförsäkringe kan kompletteras med flera olika tillägg för ytterligare skydd. De flesta av konkurrenterna erbjuder dock en mer flexibel försäkring med fler val och tillägg. 

Bolaget erbjuder ett valbart maximalt ersättningsbelopp som är samma under hela hundens liv. Beloppet sänks dock med hundens ålder. Det maximala ersättningsbeloppet är lägre än hos flera av konkurrenterna. Många av konkurrenterna erbjuder även ett ersättningsbelopp som är detsamma för hunden livet ut. 

Dina Försäkringar erbjuder tillägg för livförsäkring och tandvård. Flera av konkurrenterna har tandvård i basförsäkringen.

Självriskperioden är fyra månader vilket är något lägre än flera av konkurrenterna. Karentiden är 20 dygn vilket är i linje med flera av konkurrenterna. Självrisken består av ett bestämt fast och rörligt belopp. Flera av konkurrenterna erbjuder ett mer flexibelt val av självrisk. 

Bolaget erbjuder en rabatt som gör att du kan komma ner i pris på din försäkring. Nästan samtliga konkurrenter erbjuder dock fler rabatter.

Vårt omdöme och betyg för Dina Hundförsäkring blir efter vår analys 3 av 5.

Omdömet är avrundat till närmsta heltal. 

Se hur Dina Hundförsäkring står sig mot övriga försäkringsbolags erbjudanden och vilket försäkringsbolag som erbjuder den bästa hundförsäkringen 2021. 

dina hundförsäkring logga

Om Dina Försäkringar

Dina Försäkringar består av sex försäkringsbolag med kontor på flera platser över hela Sverige. Bolaget är landets sjätte största försäkringsgivare inom sakförsäkringar och alla bolag är direkt eller indirekt kundägda. 

För bolagets fullständiga villkor och innehåll gällande hundförsäkringar vänligen se bolagets hemsida.