Hundförsäkring: Svedea
4/5

Svedea Hundförsäkring Omdöme

Ersättningsbelopp 4/5
Tillägg 5/5
Pris 4/5
Karens 5/5
Självrisk 4/5

Svedea Hundförsäkring Recension

Svedea Hundförsäkring är en flexibel hundförsäkring där du själv kan anpassa ersättningsnivå och innehåll. 

I vår recension hittar du allt som du behöver veta om Svedea Hundförsäkring. Vi har analyserat och sammanfattat allmän information om försäkringen, information om olika nivåer, för- och nackdelar, tillägg, rabatter, kundomdömen och slutligen vårt eget omdöme. 

Svedea Hundförsäkring erbjuder en flexibel försäkringslösning. Bolaget ger dig möjlighet att själv bestämma vilket innehåll du vill att försäkringen ska ha för att påverka vilket pris du betalar.

Alla ersättningsnivåer har samma omfattande grundinnehåll i form av en veterinärvårdsförsäkring oberoende av vilket pris du betalar.

Bolaget har även fri flytträtt vilket innebär att du kan byta och teckna försäkring hos bolaget även om din hund varit skadad eller sjuk utan att det påverkar försäkringsskyddet.  

Läs vidare om du vill veta vad kunderna och vi tycker om Svedea Hundförsäkring och hur bolagets erbjudande står sig mot konkurrenterna på den svenska marknaden. 

Fördelar med Svedea

Nackdelar med Svedea

Senast uppdaterad: 2021-07-08

Se andra populära försäkringsbolag

Innehållsförteckning

Veterinärvårdsförsäkring

Veterinärvårdsförsäkringen är grunden i den försäkringslösning som Svedea erbjuder. Försäkringen täcker kostnader som kan uppstå om din hund blir sjuk eller skadad och måste uppsöka en veterinär oavsett ålder.

Det finns dock vissa begränsningar om vad försäkringen täcker för vissa raser där vissa sjukdomar är vanliga. 

Ersättningsbeloppet sänks inte med hundens ålder utan är detsamma hela livet. Du väljer själv hur omfattande försäkringsbeloppet ska vara 30 000 kronor, 60 000 kronor eller 90 000 kronor.

Svedea var även först på marknaden med att erbjuda fri flytträtt, vilket innebär att du kan byta till deras försäkring även om din hund varit sjuk eller skadad tidigare utan begränsningar i försäkringsskyddet. Det förutsätter dock att hunden har en försäkring vid bytet och är fullt frisk. 

I försäkringen ingår även fri tillgång av kostnadsfria besök hos den digitala veterinären FirstVet.

Kortfattad beskrivning av försäkringens innehåll

Du kan ansöka om att få ersättning för medicinkostnader om du får mediciner utskrivna på recept för din hund. 

Du kan få ersättning för ett kejsarsnitt om din hund är äldre än 20 månader och inte tidigare blivit förlöst med kejsarsnitt.

Det förutsätter också att din hund inte kan föda själv eller har genomgått vedertagen behandling innan kejsarsnitt utförs.

Begränsningar finns för raserna bostonterrier, engelsk och fransk bulldog, chihuahua och pekingese. För mer information se bolagets hemsida för fullständiga villkor och begränsningar. 

Du kan få ersättning om din hund har frakturer på mjölktänder eller kvarsittande mjölktänder.

Det går även att få ersättning om din hund behöver korrigera sitt bett i medicinskt syfte. 

Det kräver dock att din hund varit oavbrutet försäkrad sedan före fyra månaders ålder. 

Du kan få ersättning för MR- , CT-undersökningar och scintigrafi utan förhandsbesked.

Det förutsätter dock att undersökningen är veterinärmedicinskt relevant för att ställa diagnos och fastställa en behandlingsplan.  

Du kan få ersättning om din hund behöver kastreras till följd av medicinska orsaker och om det uppstår komplikationer vid normalkastration. 

Svedea ersätter till viss del ersättning för behandling av vissa ledsjukdomar. 

Du kan även få ersättning för ledimplantat om villkoren för ledsjukdom är uppfyllda.

Ersättning för ovan kräver att hunden varit försäkrad sedan före fyra månaders ålder.   

Bolaget kan ge ersättning för diskbråck och knäleds- och meniskskador. 

Det förutsätter att din hund varit försäkrad oavbrutet sedan före fyra månaders ålder. 

Du kan få ersättning för plastikoperationer, dvs medicinskt betingad korrigering av hud och slemhinnor. 

Det förutsätter dock att din hund varit oavbrutet försäkrad sedan före fyra månaders ålder. 

Det finns begränsningar för raserna bostonterrier, engelsk och fransk bulldog, mops och pekingese. Bolaget ersätter inte kostnader för dessa raser för plastikoperationer och efterföljande behandling av luftstrupe, näsborrar, mjuka gommen eller förträngning av svalget. 

För hundrasen shar-pei ersätter bolaget inte undersökning, vård och behandling av ögon-, öron- eller hudsjukdomar. 

Du kan få ersättning för dolda fel hos din hund om den varit försäkrad oavbrutet hos Svedea sedan före fyra månaders ålder.

Det förutsätter också att din hund varit veterinärbesiktigad med veterinärintyg utan anmärkning i Sverige mellan 7 och 12 månader. 

Du kan få ersättning för kostnader som uppstår vid avlivning och kremering av din hund med upp till 2000 kronor.

Det förutsätter dock att din hund måste avlivas till följd av en sjukdom eller skada som är ersättningsbar i försäkringen och att veterinären rekommenderat avlivning.

Innehåll

Max ersättningsbelopp

90 000 kr/år

FirstVet

Ingår

Rehabilitering

Tillägg

MR & CT Röntgen

Ingår

Olika tilläggsförsäkringar

Svedea erbjuder ett omfattande utbud av tilläggsförsäkringar. Tilläggen går att kombinera med samtliga nivåer av veterinärvårdsförsäkringen för ett mer komplett försäkringsskydd. Det finns till exempel en livförsäkring, ett tillägg för rehabilitering och ett tillägg för avel. 

Livförsäkring

Svedea livförsäkring är ett extra skydd för dig som ägare och ger dig ersättning om din hund dör, springer bort, blir stulen eller måste avlivas till följd av skada eller sjukdom.

Försäkringen kan tecknas för alla ID-märkta hundar och kräver att du redan har en veterinärvårdsförsäkring hos Svedea. Du väljer själv livförsäkringsbelopp men det ska spegla hundens inköpspris eller marknadsvärde.

Ersättningen motsvarar oftast inköpspriset för din hund men kan även utökas om din hund meriterats genom utställning eller tävling. En blandras eller oregistrerad hund utan meriter kan endast försäkras upp till 15 000 kronor.

Beloppet sänks med 20 procent från och med att hunden fyller fem, sju och nio år. Ersättningsbeloppet kan dock inte bli lägre än 5000 kronor.

Som tillval till livförsäkringen kan du välja till användbarhetsförsäkring och avelsförsäkring. 

Det finns vissa begränsningar för raserna bostonterrier, shar-pei, engelsk och fransk bulldog, pekingese, chihuahua och mops. För mer information se bolagets hemsida. 

Svedea Jakthund

Svedea har en skräddarsydd försäkring för dig som använder din hund i jakt. Försäkringen kan tecknas av dig som har ett statligt jaktkort och äger en jaktrashund eller rashund som är avsedd för jakt.

Hunden ska vara från sex veckor till åtta år gammal och användas i jakt eller tränas för jakt för att du ska kunna teckna en jakthundsförsäkring.

Försäkringen innehåller en veterinärvårdsförsäkring med ersättning upp till 60 000 kronor per år. Du kan även få ersättning för rehabilitering upp till 6000 kronor per år och CT och MR röntgen med upp till 5000 kronor per år. Ingen självrisk gäller vid vildsvinsskada. 

Som tillägg till försäkringen kan du teckna användbarhetsförsäkring och livförsäkring för ytterligare skydd. 

Svedea Rehabilitering

Svedea erbjuder två olika rehabiliteringsförsäkringar med olika omfattning. Båda försäkringarna kan tecknas som komplement till veterinärvårdsförsäkringen från sex veckors ålder. 

Bolaget erbjuder en vanlig rehabiliteringsförsäkring som täcker rehabilitering upp till 6000 kronor per år. Ersättningen täcker rehabilitering för ledsjukdom, ledskada, frakturer, diskbråck eller för sen- eller muskelskada. Det kan innebära aktiviteter som massage, stretching, simning och vibrationsplatta.

Bolaget erbjuder även en försäkring för Rehabilitering XL som täcker kostnader för rehabilitering upp till 12 000 kronor per år. Försäkringen ersätter då förutom innehållet i den vanliga rehabiliteringsförsäkringen även akupunktur, laserbehandling och elektroterapi. 

Svedea Avelsförsäkring

Svedea erbjuder ett tillägg till liv- och veterinärvårdsförsäkringen för hundar som du tänker använda i avel. Försäkringen innebär kortfattat att du kan får ersättning i samband med fertilitetsutredningar eller vård av svaga valpar. Den ersätter även andra kostnader som är vanliga i avelssammanhang. 

Infertilitet och kejsarsnitt

Avelsförsäkringen innebär att du kan få ersättning för en fertilitetsutredning om du misstänker att din hund är steril. Det förutsätter dock att din hund varit försäkrad hos Svedea (eller i annat bolag med motsvarande försäkring) sedan före fyra månaders ålder. 

Med tillägget kan du få ersättning för ett andra kejsarsnitt. Det förutsätter dock att din hund genomgått en vedertagen behandling och inte själv kan föda. Det kräver också att det första kejsarsnittet är ersatt av Svedea. 

Det finns begränsningar och undantag för raserna chihuahua, bostonterrier, engelsk och fransk bulldog och pekingese.

Veterinärvård och livförsäkring av valp

Du kan få ersättning med upp till 8000 kronor per valp för veterinärvård av sjuk eller skadad valp från att den föds till tolv veckors ålder eller fram till överlåtelsedatum (om det sker innan tolv vekors ålder). Det förutsätter att skadan eller sjukdomen är förvärvad. 

Om din hundvalp skulle dö eller avlivas till följd av sjukdom eller skada från fem till tolv veckors ålder eller överlåtelsedatum (om det sker innan tolv veckors ålder) kan du få ersättning upp till 8000 kronor per valp. Det förutsätter att skada eller sjukdomen är förvärvad. 

Förlorad avelsförmåga och avelsduglighet

Du kan ansöka om ersättning för förlorad avelsförmåga om din hund konstaterats steril efter en fertilitetsutredning. Det förutsätter att din hund är registrerad och stambokförd i Svenska Kennelklubben och oavbrutet försäkrad sedan före fyra månaders ålder. 

Du kan få ersättning om din hund förlorar din avelsduglighet till följd av ärftlig sjukdom eller defekt som är konstaterad hos helsyskon eller föräldrar till hunden.

Den ärftliga sjukdomen kan också bekräftas genom att hundens avkomma i minst två fall i olika kullar efter parning med olika hundar fått samma konstaterade ärftliga sjukdom eller defekt. Sjukdomen får inte ha varit känd innan försäkringen hos Svedea tecknades. 

Dolda fel

Dolda felförsäkring ingår för de valpar som du säljer, behåller själv eller överlåter förutsatt att tiken har en avelsförsäkring. 

Försäkringen ersätter skador och sjukdomar som du som uppfödare har skyldighet att ersätta din köpare med enligt konsumentköplagen och köplagen. 

Rabatter

Svedea erbjuder flera rabatter för dig som tecknar en försäkring hos bolaget. Rabatterna uppdateras regelbundet och vi listar några av dem här. För fullständiga villkor och rabatter se bolagets hemsida. 

Juniorrabatt

Du får 20% första året om du tecknar din försäkring innan hunden är 16 månader.

Uppfödarrabatt

Du får som uppfödare får 30% rabatt från första hunden.

Samlingsrabatt

Ju fler hundar du har försäkrade hos Svedea desto mer pengar kan du spara. Om du har 3 hundar försäkrade får du 10%, om du har 4-7 hundar försäkrade får du 15% och om du har 8 hundar eller fler försäkrade får du 20%.

Kastrationsrabatt

Du får som kund hos Svedea 10 % rabatt vid normalkastration.

Veterinär eller djursjukhuspersonal

Du får 20% på din hundförsäkring om du jobbar som veterinär eller djursjukhuspersonal. 

Medlemsrabatt för jakthundar

Du får som medlem i Jägarnas Riksförbund (JRF) 5% rabatt på jakthundförsäkringen. 

söt hundvalp svedea

Karens & självrisk

Karens och självrisk är två viktiga punkter att se över vid jämförelse mellan olika försäkringsbolag. Vi har sammanfattat information om den karenstid och självrisk som Svedea erbjuder för att underlätta för dig vid ditt val. 

Karenstid

Svedea har 15 dagars karenstid vid nytecknande av hundförsäkring med vissa undantag.

Bolaget tillämpar en karenstid på 12 månader för dolt fel om du tecknar en försäkring för första gången efter fyra månaders ålder. 

Svedea tillämpar även en karenstid för övriga degenerativa/nedbrytande rygg- och ledsjukdomar på sex månader om du tecknar en försäkring för din hund efter fyra månaders ålder. 

Ingen karenstid

Svedea tillämpar en karensfri försäkring generellt vid nytecknad försäkring, om skada sker som orsakats av plötsligt yttre våld och om du tecknar en försäkring hos Svedea för din hund som du tidigare haft med motsvarande försäkringsskydd hos annat svenskt försäkringsbolag. Det gäller förutsatt att din hund varit oavbrutet försäkrad. 

Självrisk

Självrisken är den del av veterinärvårdskostnaden som betalas av dig vid skada eller sjukdom hos din hund. Svedea erbjuder ett självriskbelopp som är uppdelat i både en fast och rörlig del. Du väljer självriskbelopp när du tecknar försäkringen. 

Bolaget har en självriskperiod på 130 dagar från första veterinärbesöket. Det innebär att du bara betalar den fasta självrisken en gång under den perioden. 

Kundomdömen Svedea Hundförsäkring

Vad säger kunderna om Svedea Hundförsäkring? Vi har tittat på betyg och omdömen som Svedea har fått på Trustpilot för att kunna besvara frågan. 

Trustpilot

Svedea har väldigt få omdömen hos Trustpilot. Bolaget får hos Trustpilot ett snittbetyg på 2,3 av 5. Omdömena gäller även alla försäkringar som bolaget erbjuder och inte bara hundförsäkringar. Omdömena är fördelade på det högsta betyget (13%), det näst högsta betyget (13%) och det sämsta betyget (73%).

Det finns väldigt få kommentarer gällande hundförsäkringar men de som finns är positiva. De flesta av de negativa omdömena gäller andra typer av försäkringar. Sortera på djur eller hund för att få fram de kommentarer och omdömen som lämnats gällande hundförsäkringen. 

Vill du se de omdömen och kommentarer som lämnats om Svedea på Trustpilot kan du göra det här

svedea omdöme trustpilot

Vår kommentar: Betygen kan ge en fingervisning om vad kunderna tycker om Svedea. Det begränsade urvalet gör dock att vi inte kan dra några slutsatser med statistisk signifikans. Kommentarerna är också till stor del om andra försäkringar än djurförsäkringar.

Fördelar och nackdelar

Fördelar

Nackdelar

Svedea Hundförsäkring Omdöme

4/5

Betyg: 4/5

Efter vår analys av den hundförsäkring som Svedea erbjuder kan vi konstatera att bolaget erbjuder en flexibel och omfattande hundförsäkring. 

Tre olika försäkringsbelopp kan tecknas för hundförsäkringen som har samma omfattande innehåll men till olika maximala ersättningsbelopp.  

Bolaget erbjuder ett omfattande utbud av tillägg som kan tecknas som komplement till veterinärvårdsförsäkringen. Det finns bland annat speciella tillägg för livförsäkring, jakthund, användbarhet och avel.

En rehabiliteringsförsäkring går även att teckna som tillägg. Hos flera av konkurrenterna ingår rehabilitering i veterinärvårdsförsäkringen. Bolaget erbjuder även en livförsäkring som kan tecknas både för rashundar och blandraser. 

Bolaget erbjuder en självriskperiod på 130 dagar vilket är i linje med flera konkurrenter. Svedea är dock ett av få bolag som till stor del erbjuder en karensfri försäkring med fri flytträtt. 

Svedea erbjuder flera rabatter som gör att du kan komma ner i pris på din försäkringskostnad. Jämfört med konkurrenterna erbjuder Svedea flest rabatter. 

Vårt omdöme och betyg för Svedea Hundförsäkring blir efter vår analys 4 av 5.

Omdömet är avrundat till närmsta heltal. 

Jämför hundförsäkringar och se mer om hur Svedea Hundförsäkring står sig mot övriga försäkringsbolags erbjudanden på den svenska marknaden.

 

Hundförsäkring: Svedea

Om Svedea

Svedea är ett försäkringsbolag som erbjuder prisvärda försäkringar för specifika specialområden och produkter.

Bolagets målsättning är att vara experter inom de specialområdena som inkluderar exempelvis djurförsäkringar för hund och katt.

För bolagets fullständiga villkor och innehåll gällande hundförsäkringar vänligen se bolagets hemsida.