23 giftiga växter för hundar

giftiga växter för hundar

Har du koll på att det finns en hel del växter som är giftiga för hundar? Dessa giftiga och farliga växter kan orsaka både obehag och problem i form av skador och sjukdomar om din hund skulle komma i nära kontakt med dem. Det framförallt om hunden skulle få för sig att tugga på eller äta dem. 

För att underlätta livet för dig som hundägare och minska risken för att din hund drabbas av onödiga bekymmer och hälsorisker har vi tagit fram en lista över giftiga växter för hundar.

Lista över giftiga växter för hundar

Om din hund kommit i kontakt med eller fått i sig någon av följande växter kan det leda till att din hund blir förgiftad:

 • Björnloka – kan ge smärtsamma utslag som liknar brännskada.
 • Blågröna alger – en hund kan bli förgiftad av att både dricka och bada i vatten med blågröna alger. 
 • Ekollon – i stora mängder kan ekollon vara dödligt för hundar. 
 • Fredskalla – kan orsaka smärta och sveda i hundens mun/ svalg. Skulle hunden äta fredskalla kan det orsaka magbesvär. 
 • Garderobsblomma – växtsaften från garderobsblomman kan orsaka obehag och sveda i munnen, likt en brännande känsla. 
 • Gladiolus – denna växt kan orsaka magbesvär samt ge sveda i mun/ svalg.
 • Gullranka – kan orsaka sveda i mun/ svalg och ge magbesvär.
 • Gullregn – hos gullregnväxten är det framförallt fröna som är giftiga för hundar. De kan ge besvär som illamående, kräkningar, slöhet, hjärtklappning och diarré.
 • High Chaparral – växtsaften från High Chaparral kan ge besvär både invändigt och utvändigt hos hunden, så som svullnad, blåsor i mun, irriterade ögon och utslag.
 • Hästkastanj – om hunden skulle äta hästkastanj kan den få besvär i form av buksmärtor, diarré och kräkningar.
 • Idegran – detta är en buske som för hundar kan vara giftig. Om hunden tuggar på busken kan dess irriterande olja orsaka magbesvär och buksmärta. 
 • Kottepalm – alla delar av en kottepalm kan för en hund vara giftig. Växten har orsakat ett flertal fall av allvarlig förgiftning, där hunden drabbats av bland annat magbesvär. 
 • Kristi törnekroka – denna växt har en irriterande växtsaft som kan orsaka svullnad och blåsor i mun och svalg om hunden skulle komma i kontakt med den. Kan även ge magbesvär, hudutslag och irritation kring ögonen. 
 • Kroton – växtsaften hos en kroton kan vara mycket irriterande för en hund som kommer i kontakt med den, och ge besvär i både mage, mun och svalg. 
 • Liguster – kan orsaka magbesvär. 
 • Lyckoklöver – får hunden i sig en större mängd lyckoklöver kan den giftiga växten orsaka magbesvär och även påverka njurarna då den innehåller oxalater. 
 • Monstera – kan orsaka sveda och obehag i mun/ svalg, som ge problem med magen. 
 • Murgröna – hos murgrönan är det framförallt bladen som är giftiga då de innehåller irriterande ämnen, som vid kontakt med hund kan ge magbesvär. 
 • Rhododendron – Rhododendron kan orsaka förgiftning hos hund. Om din hund uppvisar symptom som kräkningar, diarré, sveda i mun/ svalg och salivutsöndring kan det vara ett tecken på att hunden förgiftats av växten. 
 • Spikklubba – det är framförallt fröna, bladen och blommorna som är giftiga hos spikklubban. Kan ge obehag och besvär i form av bland annat medvetslöshet, muntorrhet, oro, kramper och hjärtklappning. 
 • Skvätt iväg – växtsaften från växten Skvätt iväg kan vara mycket irriterande och giftig. Blåsor och sveda i mun/ svalg, magbesvär, ökad salivutsöndring och svårt att svälja är några vanliga symptom vid förgiftning. 
 • Tuja – innehåller irriterande olja som vid kontakt med hund kan orsaka magbesvär och sveda i mun/ svalg. 
 • Änglatrumpet – detta är en mycket giftig växt för hundar då den innehåller atropin, framförallt i blad, frön och blommor. Blir hunden förgiftad kan den uppvisa symptom som yrsel, oro, muntorrhet, medvetslöshet, kramper och hjärtklappning. 

Hur vet jag om min hund blivit förgiftad?

I Sverige finns det en hel del växter som på olika sätt kan vara giftiga för hundar. En del växter är måttligt giftiga och orsakar endast lite obehag om hunden skulle komma i kontakt med eller få för sig att äta eller tugga på den.

Det finns dock andra giftiga växter i trädgården för hund som kan vara väldigt farliga och orsaka allvarliga problem, i vissa fall till och med dödlighet.

Att ha koll på vilka växter din hund bör undvika kan därmed vara livsavgörande, speciellt för glupska hundar eller för små valpar som ofta utforskar sin omgivning genom att tugga på och provsmaka saker.

Vad gäller andra hundar är det inte så vanligt att de visar intresse för att smaka på eller tugga i sig växter som kan vara farliga, men risken finns alltid där. 

Tecken på förgiftning – Symptomen kan variera

Skulle det visa sig att din hund tuggat på eller ätit en giftig växt kan symptomen som hunden uppvisar variera beroende på vilken växt det gäller och vilket ämne den innehåller, samt beroende på hur mycket hunden fått i sig. Några vanliga symptom på förgiftning hos hund är:

 • Illamående
 • Kräkningar
 • Diarré
 • Slöhet
 • Kramper
 • Klåda eller hudutslag
 • Skakningar
 • Magbesvär eller buksmärta
 • Andningsbesvär
 • Ökad törst
 • Ökad salivering

Då bör du kontakta eller besöka veterinär

Om du misstänker att din hund fått i sig en giftig växt och den uppvisar symptom på förgiftning bör du kontakta din veterinär omgående.

I samråd med din veterinär kan du komma fram till om det finns ett behov av att åka in till veterinären eller inte – en del växter är endast farliga, och alltså inte giftiga. 

För att din veterinär ska kunna vägleda dig utifrån situationen är det viktigt att du försöker ta reda på så mycket information som möjligt om vad din hund kan ha fått i sig, och även hur stor mängd den fått i sig.

Mängden är ofta det som är avgörande i frågan om hunden blivit förgiftad eller inte, och därmed även avgörande för om vidare åtgärder är nödvändigt. 

Många försäkringsbolag ger dig möjlighet att kontakta en digitala veterinär 24/7 helt kostnadsfritt i din försäkring vilket kan vara ett bra första steg om symtomen inte är allvarliga och akuta. Det gäller till exempel för försäkringsbolagen Lassie, Hedvig och FurryChamp.

Läs mer om hundförsäkringar här. 

Håll koll på vad som växer i din trädgård

Som hundägare är det omöjligt att ha koll på vad hunden gör exakt hela tiden, det inte minst när man är ute i naturen.

Det innebär att det kan gå snabbt för en hund att sniffa, slicka eller tugga på en växt utan att vi ser, eller till och med äta och svälja den. Gäller detta en giftig växt kan det leda till obehagliga följder för er båda. 

För att minska risken för att just din hund får i sig en giftig växt och drabbas av besvär, skador eller sjukdomar är det klokt att du så gott det går försöker hålla koll på vad som växer i trädgården.

Det framförallt om du brukar ha din hund lös eller om hunden stundvis vistas utomhus utan att du har uppsikt på den. 

Om du ser en blomma eller växt som du inte känner igen, eller som du vet finns på listan över giftiga växter i trädgården för hund, är det säkrast att ta bort den. Dessa kan även vara farliga för oss människor, alltså även för barn.

För ytterligare information eller råd kring giftiga växter för hundar råder vi dig att besöka Giftinformationscentralen.

Fler frågor och svar

Ja, det finns många giftiga växter för hundar. Beroende på vilken växt som din hund blivit förgiftad av kan konsekvenserna vara mer eller mindre allvarliga. Läs hela vår lista för mer information. 

Det beror på vilken växt som din hund blivit förgiftad av. Några vanliga symtom kan bland annat vara illamående, kräkningar, diarré, kramper, magbesvär eller utslag. 

Se även